Sandberg: Frp ville gått ut av regjering hvis bilpakken ble rørt

Frp-nestleder Per Sandberg vedgår i dette intervjuet at en endring i bilpakken ville ha sendt Fremskrittspartiet hodestups ut av regjering.

- Det ville ikke vært trist å gå av som statsråd, sier Frps nestleder, fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF ble enige om statsbudsjettet i siste liten. Finansdebatten mandag vil forløpe som normalt - og uten noe kabinettsspørsmål.

Men det var like før det gikk over styr.

Hadde Venstre og KrF stått på sitt, og forlangt endringer i bilpakken for å sikre Regjeringen flertall, ville Frp satt foten ned, sier Per Sandberg i dette intervjuet.

Bilpakken innebærer avgiftsøkning på bensin (15 øre) og diesel (35 øre), men samtidig reduserte bompengesatser i distriktene, økt pendlerfradrag og redusert årsavgift. Totalt gir denne pakken en skatte- og avgiftsreduksjon for «fossilbilistene» på 900 mill. kroner.

– Hvis vi hadde kommet dit at bilpakken måtte endres for å få flertall, så måtte vi ha gått en ny runde med landsstyret.

Hadde ikke felt tårer

– Hva tror du ville blitt utfallet av en slik prosess?

– Jeg tror ikke det vært aktuelt for landsstyret å gå med på det. Nei, landsstyret ville ikke ha akseptert det.

– Så da hadde dere gått i opposisjon?

– Det handler ikke om liv og død for oss å sitte i regjering. Der er jeg enig med Christian Tybring-Gjedde. Vi hadde ikke felt noen tårer hvis dette ikke hade gått, sier Sandberg, og legger til:

– Det ville ikke vært trist å gå av som statsråd. Vi kan ikke tenke slik. Da hadde vi vært i opposisjon, og vi kunne begynt på nytt og dyrket Frp 100 prosent. Det ville ha blitt en annen valgkamp, så klart.

Glad for avtale

Sandberg er likevel godt fornøyd med at det til slutt ble en enighet.

Per Sandberg

– Selv om mange i «rørsla», men også i partiet, hadde sett av vi gikk i opposisjon, så er vi nå i en unik situasjon gjennom at vi kan gå til valg i posisjon. Det må partiet utnytte maksimalt. Vi må selge det gode budskap, vise frem alt vi har fått til.

– Mange i Frp har uttrykt kraftig irritasjon over spesielt Venstres holdning i budsjettforhandlingene. Har samarbeidsforholdet, spesielt mellom V og Frp, fått varige sår av denne runden?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

– Frister det å fortsette et samarbeid med KrF og Venstre etter valget i 2017? Hva tror du Frps landsmøte neste år vil si om det?

– Det vil bli bare tipping fra meg. Men jeg tror ikke landsmøtet vil si noe annet enn det landsmøtet sa sist, nemlig at Frp kun vil støtte en regjering vi selv er med i.

Drivstofføkning sved mest

– Hva sved mest?

– Økt avgifter på bensin og diesel, som vi selv la inn, var klart verst for oss. Og det var derfor det var så viktig å få det kompensert gjennom bilpakken. Uten den kompensasjonen hadde dette ikke gått.

– Engangsavgiften?

– Hva med økningen i engangsavgiften. Sved ikke den?

– Engangsavgiften? Den fikk vi fullt og helt kompensert gjennom endringene i vrakpanten. Det vil nå bli billigere å kjøpe ny bil. Ser du på utgangspunktet, vårt forslag til statsbudsjett for 2017, så er dette egentlig et nullsumspill, sier Sandberg som overhodet ikke går med på at økt engangsavgift for større «fossilbiler» innebærer en endring av bilpakken.

Det blir flere ultimatum fremover

– Var det en tabbe å stille et ultimatum? Dere måtte legge store summer på bordet for å få dette til?

– Vel, jeg tror Frp fikk puttet på like mange millioner da Bondevik-regjeringen forhandlet med oss før valget i 2005, sier Sandberg som gjerne vil avdramatisere det å stille ultimatum.

Han synes det har vært mye støy rundt dette, særlig fra journalister.

– Vi må ta en diskusjon på dette med ultimatum. Hva er egentlig et ultimatum? Det er jo noe politiske partier driver med hele tiden. Politiske krav er egentlig ultimatum. Det innebærer bare mer diskusjon og at man må bruke mer tid til å forankre.

Sandberg mener at å stille ultimatum er noe som er helt vanlig å gjøre, også for en mindretallsregjering.

– Med et ultimatum så vet man hva man kan forholde seg til, og man kan finne andre løsninger. Jeg kan love at det også fremover vil bli stilt ultimatum.

Skamroser statsministeren

– Er statsminister Erna Solberg svekket etter dette?

– Fra mitt ståsted – og jeg har hatt mange ledere …. Den som hadde vært flue på veggen, og sett Erna i aksjon ville blitt imponert. Med hånden på hjertet: Jeg har ikke registrert en så stødig leder noensinne som den Erna jeg har observert nå. Og det gjelder også når det har vært noen tøffe runder internt. Hun har en fantastisk måte å lede regjeringskollegiet på. Hun utviser en stoisk ro, sier Sandberg.

Lørdag kveld la partilederne for Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre frem budsjettavtalen de var blitt enige om i ellevte time.

– Jeg ser at noen, les: Jonas Gahr Støre, prøver seg på å svekke hennes lederskap. Det forstår jeg at han har lyst til. Jeg kan si at Erna er en fantastisk statsminister. Vi vet ikke hva vi får om vi bytter, les: Støre, sier Sandberg.

Frp-ja til Parisavtalen

– Er det viktig for Norge å oppfylle kravene som er satt for Norges del i Parisavtalen? Det tilsvarer 800.000 tonn (CO₂-ekvivalenter) kutt hvert år frem til 2030. For 2017 er anslaget fra Regjeringen selv et kutt på 660.000 tonn.

– Avtalen er signert. Og jeg tro målene er oppnåelige uten pisk. Norge har her et enormt potensial. Jeg var nylig med på å legge ned grunnsteinen for det nye biokraftanlegget i Skogn. Jeg tror også den teknologiske utviklingen, spesielt i transportsektoren, vil komme så raskt at vi vil få bakoversveis.

Per Sandberg

– Så Frp vil være med på tilsvarende utslippskutt fremover for å oppfylle Parisavtalen?

– Det er ikke nødvendigvis slik at politikerne skal gjøre alt her. Og vi kan gjøre dette uten å straffe folk med betydelig økte skatter og avgifter. Ja, jeg tror det er mulig å oppå dette.

– Biodrivstoffmål veldig amibisøst

– Regjeringen ble presset til å trappe opp det generelle omsetningskravet for biodrivstoff til 20 prosent i 2020. Mange miljøorganisasjoner mener det er usikkert hvor klimavennlig dette egentlig er og at man kan ende opp med å importere drivstoff. Er dette realistisk?

– Det jeg kan si er at 20 prosent i 2020 er meget ambisiøst. Vi foreslo 8,5 prosent i vårt forslag til statsbudsjett i oktober.

– Er det for ambisiøst?

– Det er veldig ambisiøst, for å si det slik.