- Søndagsåpne butikker er ikke et forhandlingstema

TRONDHEIM (Aftenposten.no): KrFs nestleder Dagrun Eriksen går i strupen på Regjeringens forslag om søndagsåpne butikker.

Nestleder i KrF, Dagrun Eriksen, steppet fredag inn for å hilse landsmøtet, ettersom leder Knut Arild Hareide venter på å bli far igjen.

Mens partilederen holdt seg hjemme i Oslo, der hans kone var gravid på overtid, holdt første nestleder Dagrunn Eriksen åpningstalen på KrFS landsmøte i Trondheim fredag.

Eriksen hadde en klar melding til regjeringspartiene, som KrF — og Venstre - har en samarbeidsavtale med. Hun slo fast fra talerstolen at søndagsåpne butikker ikke en gang er et forhandlingstema.

– Dette er ikke et forhandlingsspørsmål for KrF, sa hun, og fortsatte:

- Må få stoppet søndagsåpning

— Vi må få stoppet regjeringens forslag om søndagsåpne butikker.

Hun sa at KrF har storparten av det norske folk med seg i denne saken.

– Vårt nei til søndagsåpne butikker er et ja til søndagen som en fortsatt spesiell dag, en felles fridag, en felles hviledag, en annerledes dag som er viktig for fellesskapet, sa hun.

Eriksen slo fast at spørsmålet er en veldig viktig verdisak for KrF.

– Det hjelper ikke at du har hviledag på onsdag når barna dine må på skolen. Enten har samfunnet hvilepuls én dag i uka, eller så har det ikke det. Annerledesdagen er ikke et prosjekt enkeltmennesket kan stable på beina alene, fremholdt hun.

Murring i distriktene

Hun gikk også hardt ut mot Regjeringens distrikspolitikk.

— Vil Regjeringen distriktene vel, spurte Eriksen retorisk.

— Da men det også vises i praksis, sa hun.

Grasrota i KrF er misfornøyd med Regjeringens distriktspolitikk. Det gjenspeiler seg både i innsendte forslag til uttalelser fra landsmøtet og det ble påpekt i Eriksens tale.

- Det må vises i praksis

— Da kan de ikke bare foreslå endringer som forsterker en utvikling mot stadig mer å prioritere sentrale strøk fremfor distriktene. Det kan ikke være slik at omlegging alltid betyr sentralisering!, sa hun og listet opp politi, skattekontorer , sykehus, flyplasser og landbruk.

— Summen av alle endringene som nå foreslås kan bli for mye. Summen av alle endringene kan slå uheldig ut for norske distrikt, sa hun og kom med en direkte henvendelse til statsminister Erna Solberg om å se helheten i alle reformene som nå pågår.

Det er også uro i KrF om Regjeringens kommunereform, som KrF - i samarbeidsavtalen med Regjeringen - har sagt "ja" til å gjennomføre.

Advarte mot sentralisering

— Kommunereformen må ikke bli sentraliseringsreform.

Dagrun Eriksen mener målet må være å få vedtatt utflytting av minst 1000 arbeidsplasser fra Oslo i denne fireårsperioden. Hun presiserte at kommunereformen, som KrF i utgangspunktet støtter , ikke må «bli en sentraliseringsreform».

— For KrF er det en viktig verdi at det skal være mulig å bosette seg utenfor de store byene dersom man ønsker det, sa hun.

- Skal være konstruktive

Hun lovet at KrF skulle være konstruktive i prosessen, men at partiet samtidig har klare forventninger om at Regjeringen kommer KrF i møte på ulike punkter. Ett av KrFs klare krav er bl.a. at en regionreform skal på plass samtidig som en kommunereform – og KrF ønsker flere oppgaver flyttet fra stat til nye folkevalgte regionråd.

Hareides stedfortreder kom også med en klar formaning til partene i jordbruksoppgjøret om at de må bli enige for ikke å svekke forhandlingsinstituttet.

— Vi venter at staten har stort forhandlingsrom, sa hun.

Kvoteflyktninger

Også flyktningesituasjonen i og rundt Middelhavet var et sentralt tema i Eriksens landsmøtetale. Det er ventet at KrF vil vedta en resolusjon på landsmøtet som sier at Norge må ta imot 10.000 syriske kvoteflyktninger, slik SV, Ap og Venstre også har gjort.

— I fjor etterlyste KrF også større norsk innsats for å redde båtflyktninger i Middelhavet. I vår har KrF fastholdt at å sende en norsk båt til Middelhavet først i august, er alt for sent. Og kontroll ved EUs og Schengens yttergrenser er ikke nok, det trengs søk- og redningsoperasjoner nærmere Afrikas kyster. Stadig fler innser det – og ytterligere tiltak skal nå drøftes! I de forhandlingene skal vi kjempe for en større innsats!

Øke den humanitære bistanden

Hun sa at det er bred oppslutning om å øke den humanitære bistanden til Syria, Irak og nærområder som tar imot millioner av flyktninger.

— Men stadig fler ser nå de grunnleggende sammenhengene. Vi må fjerne årsaken til de desperate flyktningstrømmene. Da må vi satse mer på fred, forsoning og utviklingshjelp som fjerner den ekstreme fattigdommen som tvinger folk på flukt! Den langsiktige utviklingsinnsatsen har vært KrFs varemerke – nå bekreftes nødvendigheten av den!

- Samarbeidet gir resultater

KrF-nestleder Dagrun Eriksen advarer sine partifeller mot å tro at det vil være bedre å samarbeide med Arbeiderpartiet enn med Høyre og Frp.

I en undersøkelse i Dagbladet fredag sier over 55 prosent av de tillitsvalgte i KrF at de vil foretrekke å samarbeide med Ap og Senterpartiet framfor regjeringspartiene.

– Vi holder på med politikk for å ha påvirkning. Det er viktig å minne hverandre på at vi samlet sett har oppnådd betydelig resultater. Vi setter avtrykk, og de fire samarbeidspartiene samtaler godt om mye, slo hun fast.