Høyre vil bruke 2 prosent på Forsvaret innen 2024, dersom vi har råd til det

Forsvarsstriden på Høyres landsmøte avblåst.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innledet om utenriks- og sikkerhetspolitikk på Høyres landsmøte.

Søndag formiddag samlet Høyre seg om en tydeliggjøring av målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalproduktet til forsvaret innen 2024. Etter sterkt press fra partiledelsen ble det lagt inn en viktig forutsetning om årlige budsjettprioriteringer.

Målet om 2 prosent i 2024, ble vedtatt på NATOs toppmøte i 2014 og har vært noe skiftende amerikanske administrasjoner har krevd fra sine allierte.

En rekke talere på landsmøtet understreket at Høyre må være selve forsvarspartiet, og det var mange som ønsket seg tydeligere formuleringer. De stanget mot den økonomiske ansvarligheten. Flere av de tydeligere formuleringene ble trukket og mot bare tre stemmer samlet landsmøtet seg om følgende vedtak:

«Høyre vil at Norge følger opp våre forpliktelser i NATO ved at forsvarsbevilgningene trappes ytterligere opp til 2 prosent av BNP innen 2024, og at oppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP.»

I 2017 vedtok Høyres landsmøte gradvis å øke Norges forsvarsbudsjetter opp mot NATOs 2 prosentsmål i løpet av et tiår.

Som Erna Solberg ønsket

Vedtaket på landsmøtet er i tråd med det statsminister Erna Solberg ønsket seg.

I forkant av partiets landsmøte på Gardermoen advarte partileder og statsminister Erna Solberg mot å stadfeste 2-prosentmålet fordi dette vil bli for kostbart for Norge. Norsk økonomi vokser. I år er veksten i forsvarsbudsjettet på over 2 milliarder i år, likevel går forsvarets andel av BNP marginalt ned.

I gode tider er det vanskeligere å nå målet.

– Gapet er vanskelig å tette, det er omtrent 20 milliarder, slo Solberg fast på en pressekonferanse onsdag.

På en pressekonferanse etter landsmøgtet minnet Solberg om at Høyre er ambisiøse når det gjelder forsvaret, men vi må også måle det i forhold til bæreevnene i resten av økonomi.

– Det lager nå er en forsvarsplan som viser opptrapping, så kan BNP endre seg. Hver krone må vi ha fokus på hvordan brukes til å gi bedre forsvarsevne, sa hun.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen understreket på landsmøtet at dette var et godt vedtak, fordi det pekte ut målet, men viste til at det er hvert statsbudsjett som vil avgjøre.

Les også

Dette er Høyre-laget som vil vinne de store byene

Ikke i riktig retning

Årets forsvarsbudsjett er på 1,59 prosent av BNP, en nedgang fra 1,61 prosent i fjor. Norge er i dag det eneste landet med grense til Russland som bruker mindre enn 2 prosent til forsvarsformål.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide minnet i sin innledning på landsmøtet om økt militær aktivitet fra Russland i nordområdene.

Hun viste til at forsvarsbudsjettet har økt med 30 prosent siden 2013 og at man nå lager en ny langtidsplan for forsvaret som har som forutsetning at Norge skal bevege seg mot 2-prosents målet.

– Det er fort å bygge forsvaret ned, det tar tid å bygge det opp, sa Eriksen Søreide.


Senterpartiet ber Høyre slå ring om 2-prosentmålet.

– De siste to årene har det blitt uklart for oss om Høyre mener å følge opp det partiet selv kunngjorde etter sitt landsmøte i 2017. Faktisk vil Norge i 2019 være lenger unna å møte vår forpliktelse overfor NATO i 2019, enn vi var i 2018, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og tidligere forsvarssjef Harald Sunde i en kronikk i VG søndag.

– Forsvarsbevilgningenes andel av vårt brutto nasjonalprodukt øker ikke. De faller. Erna må vekkes, skriver de to.