KrF-lederen holder Thommessen på pinebenken

– Vi har ikke konkludert, sa KrF-leder Knut Arild Hareide etter Thommessens redegjørelse om byggeskandalen. Sp, SV og Ap ber stortingspresidenten trekke seg.

Både Ap, SV og Sp tok til orde for at Thommessen trekker seg som stortingspresident, mens Venstre «har forståelse for» om han trekker seg.

Det er KrF som utgjør tungen på vektskålen i saken om stortingspresidentens skjebne. I Vandrehallen etter redegjørelsen tirsdag ville ikke KrF-lederen Knut Arild Hareide svare på spørsmål om han var mer eller mindre beroliget.

Partiet vil behandle saken på sitt gruppemøte onsdag. Hareide gir inntrykk av at partiet neppe har noen konklusjon klar da, men at den vil komme i forbindelse med behandlingen av saken i finanskomiteen.

Hareides spørsmål inne i salen etter Stortingspresidentens redegjørelse indikerte at han ikke fikk gode nok svar på de to viktigste spørsmålene det var forventet at Thommessen skulle svare på.

– Hvordan kunne Thommessen i slutten av desember legge til grunn at kostnadsrammen på prosjektet ville holde? Og hva hadde stortingspresidenten selv gjort for å skaffe seg informasjon?

Hadde ønsket én beklagelse til

Etter at både Ap, SV og Sp fra Stortingets talerstol hadde gjentatt sine krav om at Thommessen burde trekke seg, presiserte Hareide at Stortingets presidentskap ikke kan sammenlignes med en regjering og at stortingspresidenten ikke kan sammenlignes med en statsråd.

Uten KrFs stemmer ville ikke Thommessen blitt gjenvalgt i fjor høst. Han ble gjenvalgt med svært knapt flertall, med 86 mot 80 stemmer. Rødt gjentok tirsdag at de ønsker nyvalg av stortingspresident.

KrF- lederen var fornøyd med at stortingspresidenten omtalte kostnadssprekken som «sterkt beklagelig».

– Men det kunne vært på sin plass om han sa det var «sterkt beklagelig» at han ga Stortinget feilaktig informasjon, sa Hareide til Aftenposten etter redegjørelsen.

KrF-leder Knut Arild Hareide

Thommessen: Ikke bevisst

Ifølge Thommessen var det ikke bevisst fra hans side at han brukte begrepet «sterkt beklagelig» om at han ikke hadde fått rask nok informasjon, uten å bruke det samme begrepet om at han feilinformerte Stortinget i slutten av desember.

– Det er ikke noe man skal legge noe i. Det er ikke bevisst fra min side å vekte det på forskjellig vis, sier han til Aftenposten og kaller det «like beklagelig».

– Det beklagelige er jo at jeg ikke hadde den kunnskapen og at det innholdet jeg holdt den 20. desember ikke var korrigert i forhold til den kunnskapen som prosjektrådet satt på den 19. desember. Slik skal det ikke være. Det er beklagelig.

 Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støre: – Lyder som et ekko

Ap-leder Jonas Gahr Støre var den første som inne i salen etter redegjørelsen ga uttrykk for at Thommessen burde trekke seg.

– Jeg betviler ikke at presidenten beklager overskridelsene. Dette handler ikke om skyld, men vi må ta stilling til spørsmål om tillit og politisk ansvar, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han mener Thommessen ikke har fulgt påleggene han fikk fra Stortinget i fjor høst om å følge prosjektet tettere og informere Stortinget fortløpende om status.

– Det er mot dette presidenten må måles, sier Støre. Han reagerer på at stortingspresidenten igjen beklager at han ikke har fått bedre informasjon.

– Det lyder som et ekko av det vi ble meddelt her i fjor, sa Støre.

– Langt fra betryggende

– Redegjørelsen i dag er langt fra betryggende, sier Marit Arnstad (Sp).

Arnstad mener det er «uforståelig» at Thomessen ikke innhentet informasjon om status på kostnader før han redegjorde for Stortinget i slutten av desember i fjor.

– Vi har stemt for mistillit og en annen presidentkandidat tidligere, og står fortsatt ved det synet. Vi mener at Høyre og Frp må ta sitt ansvar og sørge for at han trekker seg, sier Arnstad.

Også SV-leder Audun Lysbakken mener det er riktig at stortingspresidenten går av.

– Det er mulig han har makt til å bli sittende. Men han må tenke grundig gjennom om det er klokt, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Høyre: Thommessen har ikke ansvaret alene

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland minnet om at Stortingets presidentskap er et kollegium. Trond Helleland la vekt på historikken og at bygget kom skjevt ut fra start.

Også han mener byggesprekken er uforklarlig, og mente det var en riktig beslutning at Stortingets direktør gikk av.

– Stortingets renommé er sterkt svekket, sa han og be presidentskapet innstendig om å finne kostnadsreduserende tiltak.

– Dette er historien om alt som kan gå galt i en byggeprosess, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi, som lurte på hva Aps folk i presidentskapet har gjort for å sikre økonomien i prosjektet.

Thommessen: Har merket meg kritikken

– Vi har jobbet dag og natt for å forhindre at det gikk galt, sa Thommessen i sin oppsummering i salen etter de andre partienes innlegg. Han sa han i etterpåklokskapens lys burde ha stilt flere spørsmål.

– Jeg er svært lei meg for den situasjonen vi har havnet i, sa han og understreket at han hadde merket seg kritikken som var rettet direkte mot ham.

På spørsmål om han på noe tidspunkt har vurdert sin stilling som stortingspresident, svarer Thommessen:

– Det har vært en krevende periode der jeg sikkert har gjort meg mange refleksjoner. Jeg er valgt til en jobb, og det er det jeg holder fast ved. Så er det min jobb å gjøre den jobben så godt som mulig, sier han.

På spørsmål fra Aftenposten om han synes han fra noen partier utsettes for urettferdig kritikk rettet mot seg selv som person, svarte Thommessen slik:

– Det har jeg ingen kommentar til.