Politikk

Flest delegater fra KrFs kvinneorganisasjon vil forbli i opposisjon

KrF-kvinnene er splittet i regjeringsvalget. Søndag kveld vedtok sentralstyret å sende tre Solberg- og tre Støre-tilhengere til partiets historiske landsmøte, der det skal avgjøres om partiet skal felle Solberg-regjeringen.

I tillegg til de syv som sitter i sentralstyret skal KrF Kvinner sende ytterligere fem delegater til landsmøtet 2. november.
  • Inger Lise Hammerstrøm
    Journalist
  • Thomas Spence
    Journalist

Den største gruppen i den 12 kvinner store delegasjonen til KrFs landsmøte 2. november ønsker imidlertid at partiet skal forbli i opposisjon.

Det ble klart etter at det nyvalgte sentralstyret i KrFs kvinner ved 1800-tiden søndag ble ferdig med kabalen foran partiets skjebnevalg 2. november.

Tidligere på dagen hadde KrF-kvinnenes landsmøte hatt to avstemninger: En om hvilket regjeringsalternativ landsmøtet ønsket, og en om hvordan landsmøtedelegasjonen skulle settes sammen.

  • Vanskelig å henge med? Én enkelt KrF-politiker kan avgjøre om Solberg eller Støre holder neste nyttårstale. Her er det du må vite

Jubelen var stor i møtesalen da voteringen viste klart mest støtte for å beholde partiet i opposisjon:

39 prosent ønsker å fortsette i opposisjon, mens 34 prosent (14 stemmer) er klare for å gå inn i Erna Solbergs regjering. 27 prosent (11 stemmer) ønsker å gå inn i en mindretallsregjering med Ap.

Dernest vedtok kvinnelandsmøtet at delegasjonen skal gjenspeile holdningen på landsmøtet.

KrF kvinner er delt i synet på partiets veivalg.

– Skiftet mening

Det nye sentralstyret fikk dermed i oppgave å komponere en delegasjon som gjenspeilte avstemmingen. Det skulle vise seg å være lettere sagt enn gjort:

– Flere har skiftet mening i løpet av debatten, og ikke alle har sagt klart hva de vil stemme hvis alternativet å forbli i opposisjon faller, sier nyvalgt leder i KrF-kvinnene, Oddbjørg Minos, til Aftenposten.

Hun er tilhenger av å gå inn i Solberg-regjeringen, og deltar på landsmøtet som en del av moderpartiets delegasjon.

De tolv andre delegatene fra KrF-kvinnene som skal stemme på landsmøtet 2. november, fordeler seg i dag slik mellom opposisjon, Solberg- eller Støre-regjering:

Fra sentralstyret:

  • Turid Håland (opposisjon), Astri Wessel (Støre), Anne-Karine Gramen (Støre), Randi Birkeland (opposisjon), Karin Goa Seljebu (opposisjon) og Jorunn Alme Høiness (Støre).

Vara og andre delegater:

  • Kari Anne Karlsen (opposisjon), Bente Groven Syversen (opposisjon), Åse Wisløff Nilssen (opposisjon), Ann Kathrine Skjørshammer (Solberg), Turid Jacobsen (Solberg) og Kristin Brennhaug (Solberg).

Minos sier at sentralstyret ikke vet nøyaktig hva opposisjonsgruppen vil stemme hvis deres alternativ faller.

– Men vi har en følelse av at flertallet vil lande på Solberg-regjeringen, sier hun.

Men ingen er bundet av dagens debatt, det blir skriftlig avstemning på landsmøtet, og mye kan skje i debatten de neste dagene. Det ser derfor ut til at KrFs skjebnevalg ikke blir klart før absolutt alle stemmer er talt opp.

Les også

Én enkelt KrF-politiker kan avgjøre om Solberg eller Støre holder neste nyttårstale. Her er det du må vite for å henge med.

Mange vil bli i opposisjon

Mange på landsmøtet mener at Hareides utspill og skjebnevalg allerede 2. november, har gått for fort.

– Jeg er nærmest på grensen til sjokkert over at det er blitt satt i gang en prosess på en så kort periode, sier styreleder for KrF kvinner i Oslo, Mona Enstad til Aftenposten.

Mona Enstad fikk stor applaus for sitt innlegg.

Enstad har enda ikke bestemt seg for hva hun i dag skal stemme for, og det var mange som argumenterte for at dette var et vanskelig valg.

Utelukker ikke samarbeid med Frp

Oddbjørg Minos ble søndag valgt til ny leder for KrF kvinner. Med hjertet til venstre, tror hun likevel en Solbergregjering er det beste for partiet om de må velge. Men kan de samarbeide med Frp?

– Jeg har tradisjonelt sagt at jeg ikke kan det, sier Minos og fortsetter.

– Men jeg opplever vel kanskje at etter Frps politikk har blitt moderert noe etter at de kom inn i regjering, sier hun og understreker.

– Men jeg er ikke sikker på om vi klarer et samarbeid med dem.

Oddbjørg Minos ble søndag valgt til ny leder for KrF kvinner.
Den nye lederen for KrF kvinner ser mot høyre hvis partiet må velge side.

– Med de politiske sakene som går akkurat nå tror jeg vi får mer gjennomslag for KrFs politikk i dagens regjering, sier hun og lister opp eggdonasjon, surrogati og utvidede abortmuligheter.

Tidligere denne uken gikk Erna Solberg ut og sa at hun er villig til å forhandle med KrF om endringer i abortloven.

– Vanskelig prosess

Avtroppende leder i KrF kvinner, Ann Kathrine Skjørshammer, mener dette er et vanskelig valg.

Avtroppende leder for KrF kvinner Ann Kathrine Skjørshammer synes det er utfordrende at partiet må ta et veivalg på så kort tid.

– Det er ganske mange som mener det er gunstigere for partiet å bli i midten, i opposisjon, sier hun.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.