Også Hareide kaller abortdemonstrasjonen foran Stortinget for usaklig

Partilederen er enig med nestleder Kjell Ingolf Ropstad i at venstresidens abortargumentasjon er usaklig.

Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide argumenterte mandag for sine syn på hvilken vei KrF bør samarbeid.

Abortspørsmålet ble sentralt i talene og pressens spørsmål til både Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad da de mandag kveld skulle overbevise hovedstadens partimedlemmer til å følge deres råd i regjeringsvalget.

To timer før Oslo KrF skulle velge sine delegater til det avgjørende landsmøtet fredag, møtte 2000 mennesker opp til en demonstrasjon foran Stortinget mot endringer i abortloven. Spesielt Erna Solbergs vilje til å forhandle om deler av loven skapte sinne.

I Frelsesarmeens Templet sa både Hareide og Ropstad at de mener bakgrunnen for demonstrasjonen er usaklig.

– De løfter det som en generell abortdebatt, dette handler om mennesker skal bli sortert bort etter egenskaper. Debatten som kom nå er ikke basert på det som er KrFs reelle engasjement er kampen mot sorteringssamfunnet, sier Hareide.

Omtrent 2000 mennesker møtte opp foran Stortinget for å demonstrere mot endringer i abortloven.

Hareide pekte på Senterpartiet

I sitt innlegg pekte han på Senterpartiet som KrFs nærmeste allierte i verdispørsmålene.

Oslo Arbeiderparti, AUF og Senterungdommen stilte seg imidlertid bak demonstrasjonen foran Stortinget. Hareide vil danne regjering med Ap og Sp, til tross for uenigheten i abortspørsmålet.

– Skal man få til et godt samarbeid i viktige saker, så må man ha respekt for hverandres ulike ståsted. I abortspørsmålet har vi samme uenighet mot høyre som mot Arbeiderpartiet. I sitt svar til Stortinget har Bernt Høie gitt uttrykkelig uttrykk for abortsaken ikke skal røres, sier Hareide.

Ropstad sa tidligere på dagen til Aftenposten at han mente venstresiden var usaklige i sin argumentasjon mot KrFs standpunkt

– Venstresiden gjorde debatten om reservasjonsrett og samvittighetsfrihet til en debatt om hele abortloven. Demonstrasjonen i kveld er det samme. Helt usaklig blir det gjort til at hele abortloven er i fare. Det er det ikke snakk om, sier KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Han ønsker å ta partiet inn i dagens regjering og har brukt Solbergs utspill og mandagens demonstrasjon i sin argumentasjon på de ulike fylkesårsmøtene.

I talen til Oslo KrF sa han at partiet når har en historisk mulighet til å få gjennomslag i samarbeid med Høyre.

35 organisasjoner stilte seg bak abortdemonstrasjonen foran Stortinget.

– Ikke snakk om at hele abortloven er i fare

Oslo Arbeiderparti, AUF og Senterungdommen var blant de 35 organisasjonene som stilte seg bak demonstrasjonen.

Leder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti mener ikke at deltagelsen er et innlegg i debatten om KrFs veivalg.

– Vi ble bedt om å slutte oss til en markering for abortloven. Det er et standpunkt vi har hatt lenge.

– Hva tenker du om timingen? Demonstrasjonen holdes rett før viktige KrF-møter?

– Jeg ser det er ulike oppfatninger om det, men det har ikke vært noe tema for oss.

– Dette er en sak mange trodde var vunnet en gang for alle, men så enkelt er det ikke, sier Jacobsen.

Jonas Gahr Støre (t.v.) blir statsminister hvis KrF går til venstre. Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti tror ikke at en endring i abortlovene kommer på tale.

AUF kan ikke godta endringer

Nyvalgt AUF-leder Ina Libak er sterkt uenig i Ropstads beskrivelse av endringene i loven.

– Det er en tydelig innskrenkning av kvinners muligheter. Vi er også for at foreldre skal ha gode muligheter og rettigheter hvis de får et sykt barn, men kan likevel ikke godta å innskrenke kvinners rettigheter, sier Libak.

Under den opphetede debatten om legers reservasjonsrett i 2014 deltok over 10.000 mennesker i kvinnedagsmarkeringen i Oslo, blant dem tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

Hovedparolen var «Forsvar abortloven – Nei til reservasjonsretten». Dette skapte sterke reaksjoner i KrF.

Ropstad mener venstresiden også nå forsøker å gjøre KrFs forslag til noe annet enn det er. Han avviser at det er angrep på kvinners rett til selvbestemmelse.

Partiets andre nestleder Olaug Bollestad synes det er trist at demonstrasjonen jobber for «å bevare bestemmelsen i abortloven som diskriminerer barn med Downs syndrom».

– En oppheving av bestemmelsen vil gi samme rettsvern til barn som er annerledes. Det er krevende at man ikke vil forstå sakens kjerne, sier Bollestad.

Ina Libak er nyvalgt leder i AUF.

Solbergs utspill skapte reaksjoner

Erna Solberg har åpnet for at KrF kan få gjennomslag for et forbud mot fosterreduksjon og en endring i abortlovens paragraf 2c, som åpner for abort også etter uke 12 hvis «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom».

Blant annet begrunner statsministeren det med at paragrafen gir «en ubetinget rett til abort dersom barnet for eksempel har Downs syndrom».

Libak reagerer på Solbergs utspill og lover en stor AUF-delegasjon foran Stortinget mandag ettermiddag.

Hareide: Frp, Venstre, et flertall i Høyre og venstresiden er uenig med oss

Ungdomspartiet mener det er utenkelig at KrF skal få gjennomslag for sitt syn i eventuelle regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet.

– Vi er imot å innskrenke abortloven og ta fra kvinnen muligheten til å velge abort hvis barnet er alvorlig sykt. Det valget skal ikke KrF eller noen andre ta. En så viktig sak som abort skal ikke være et forhandlingskort. Det er et prinsipielt, etisk standpunkt, sier Libak.

Ada Johanna Arnstad frykter ikke at Senterungdommens deltagelse i debatten skal gå utover KrFs retningsvalg.

Senterungdommen sint på Solberg

Ada Johanna Arnstad, leder i Senterungdommen, mener det er udramatisk å delta i en demonstrasjon for abortloven selv om Hareide peker på det tette verdifellesskapet med Sp når han argumenterer for å gå til venstre.

Personlig er hun enig med Ropstad i at det bør være et forbud mot fosterreduksjon, men hun reagerer på at spørsmålet blir brukt i dagens debatt. Spesielt statsministerens utspill fikk henne til å reagere.

– Jeg er veldig sint på Erna Solberg og Høyre, men også på dem i ungdomspartiene som vil utvide abortloven. Den er så viktig at det er ikke noe vi forhandler om hvert fjerde år. Det fortjener ikke norske kvinner og det norske folk.