Ville ha omkamp om Tajik som 1. mai taler i Nord-Rogaland

Påtroppende leder i Nord-Rogaland LO, Aps Tove Elise Frøland Olsen, har krevd ekstraordinært styremøte mandag. Målet var å omgjøre det omstridte vedtaket om å avvise Hadia Tajik som hovedtaler.

Påtroppende leder i LO Nord-Rogaland og flere andre reagerte da Aps nestleder Hadia Tajik ble erklært uønsket som 1. mai-taler, og krever omkamp i ekstraordinært styremøte mandag.

Nå har imidlertid Tajik takket ja til andre invitasjoner -og møtet mandag vil derfor handle om å finne en erstatter til Aps nestleder.

– Det er leit, trist, og jeg er uenig i det. Jeg håpet at vi kunne gjøre om vedtaket og at Hadia likevel kunne komme. Nå må vi sette oss ned og snakke ut, sier Frøland Olsen.

Mandag fattet styret vedtak om at Aps nestleder Hadia Tajik er uønsket som 1. mai taler i Sauda og Haugesund. Bakgrunnen er misnøye med partiets positive holdning til EUs energidirektiv Acer.

Rogaland Ap støttet imidlertid også at Norge skulle slutte seg til energiavtalen.

Det vakte nasjonal oppmerksomhet at Tajik ble erklært uønsket i sitt eget hjemfylke. Siden har det strømmet inn med invitasjoner fra alle landets fylker, og Aftenposten skrev i går at Tajik har valgt å besøke Troms og Nordland og blant annet Harstad, Kvæfjord og Lødingen i stedet.

– Vi skal leve sammen fremover

Dermed vil utfallet av en eventuell omkamp uansett ikke føre til at Hadia Tajik kommer.

– Nå er det uaktuelt fordi Hadia har en annen avtale. Nå må vi legge saken bak oss og være gode kamerater. Det som er viktig for meg nå er at vi i LO Nord-Rogaland tenker fremover. Vi skal leve sammen, og leve godt. I styret skal vi ha et konstruktivt og godt samarbeide, sier Frøland Olsen.

Saken har vakt adskillig oppmerksomhet og debatt lokalt, og mange frykter at det vil skade båndene mellom LO og Ap.

– Jeg håper det gode arbeidet får fortsette og ikke blir ødelagt av dette. Vi har inngått en skriftlig samarbeidsavtale mellom LO og Ap. Det er utrolig viktig at dette får fortsette.

– Er den ødelagt av vedtaket mandag?

– Jeg er redd for at noen vil tenke de tankene. Jeg ønsker det ikke. Jeg brenner for det faglig politiske samarbeidet. Derfor er jeg oppriktig lei meg for at dette kan ødelegge det gode samarbeidet.

– Vedtaket gjenspeiler frustrasjonen

– Det var Ap-representantene som stemte mot Tajik, mens SV-representantene stemte for?

– Det er litt pussig det ja. Det er en frustrasjon, de har ikke tatt dette ut av det blå. Frustrasjonen ute på grasroten er stor på grunn av blant annet Acer. Men for meg ble dette vedtaket feil. Vi bruker ikke 1. mai til dette.

– Vedtaket gjenspeiler ikke holdningen blant medlemmene?

– Det vedtaket som ble fattet mandag gjenspeiler den frustrasjonen vi som tillitsvalgte hører ute på arbeidsplassene. Det har ingen ting med Hadia å gjøre. Jeg velger å tolke det sånn.

– Hadde du vunnet en omkamp?

– Ja, jeg hadde håpet og trodd det. Jeg hadde ikke innkalt til ekstra styremøte hvis jeg ikke hadde trodd at jeg skulle klare å snu vedtaket. Men jeg skulle gjerne vært dette foruten, sier hun.

– Våger ikke å spå om utfallet

Avtroppende leder, SV-eren Geir Allan Stava, sier at vedtektene åpner for ekstraordinært styremøte hvis to styremedlemmer ønsker det. To andre styremedlemmer har også bedt om møte. Ingen av de tre var til stede mandag.

– De ønsket å få omgjort vedtaket. Hva utfallet hadde blitt hvis Hadia fortsatt hadde vært tilgjengelig, våger jeg ikke spå. Det er sjanse for at det da ville blitt omgjort. Nå må vi legge saken bak oss og være gode kamerater, sier Stava.

Mandag skal styret diskutere hvem de skal invitere i stedet for Tajik. Fra før er det klart at forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT forbundet kommer.