Dette er Regjeringens største stjerne

Klarer du å finne Ine Eriksen Søreide?
  • Solveig Ruud
  • Jeg har aldri vært spesielt opptatt av å stikke frem nesen, sier Forsvarminister Ine Eriksen Søreide (H).

Da det første bildet av Solberg-regjeringen skulle tas på Slottsplassen 16. oktober i fjor, var det symptomatisk at Ine Eriksen Søreide (H) nesten ikke syntes.

Hun er såpass lite opptatt av oppmerksomhet at hun tilsynelatende ikke skjønte at hun var nesten helt skjult bak finansminister og Frp-leder Siv Jensen.

Forsvarministeren gir likevel uttrykk for å være oppriktig glad over å få vite at innsatsen hennes bedømmes til karakteren seks av Aftenpostens kommentatorer i Regjeringens store karakterbok.

— Så hyggelig, da!

— Det er en anerkjennelse til flere som jobber i departementet og den politiske ledelsen. Vi er jo et lag, sier hun til Aftenposten.

Roses av alle

Når Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen og kommentator Thomas Boe Hornburg, etter mer enn 150 samtaler med ulike kilder har gitt statsrådene karakterer, trekkes Ine Eriksen Søreide frem som den som har gjort jobben sin aller best.

— Vi har snakket med svært mange kilder, og navnet hennes dukker opp over alt. Også hos dem som i utgangspunktet har snakket med oss om andre områder. Søreide trekkes frem som en som virkelig skiller seg ut i positiv forstand. Hun har vist evne til å få med seg både departementet og Stortinget. Ikke minst gjør hun det sterkt på områder der mange andre får kritikk: Forankring, kommunikasjon, evne til å forstå det store bildet, sier politisk redaktør Trine Eilertsen.

Hun spør seg om en så sterk statsråd etter hvert vil få prøve seg på andre områder.

— Det vi er spent på er om hun vil få en enda mer krevende post dersom det skjer rokeringer i Regjeringen, og hva hun kan gjøre da. Det er lett å tenke at Erna Solberg vil bruke en av sine beste også på andre poster. Det vil være spennende.

Har hatt lederverv i fleng

Tross sin unge alder hadde Eriksen allerede mye ledererfaring da hun overtok ledelsen av Forsvarsdepartementet som 37-åring.

Som 25-åring ble hun leder i Unge Høyre, og den andre kvinnen i dette vervet. Samtidig begynte hun å møte på Stortinget, der den unge juristen ble fast innvalgt i 2005. Fra det året ledet hun Stortingets Kirke- utdannings- og forskningskomité i fire år.

Aftenposten møtte Eriksen på Stortinget, der også TV2 ville ha noen ord med statsråden tirsdag.

Deretter fikk hun tre sentrale stortingsverv som gjorde henne godt kvalifisert til jobben som forsvarsminister. Fra 2009 til i fjor høst ledet hun Stortingets utenriks— og forsvarskomité, Den utvidede utenriks- og forsvarkomité og Stortingets Europautvalg.

Misliker å stikke seg frem

Men selv med svært fremtredende verv, er hun altså ikke den av statsrådene som oftest er i søkelyset. Og akkurat det er årsaken til at Aftenpostens kommentatorer setter et lite minus sekseren.

De mener hun kunne vært litt mer synlig utad, og straffer henne litt for manglende synlighet i turbulente forsvarstider.

— Hva skal jeg si til det? Jeg har aldri vært spesielt opptatt av å stikke frem nesen, sier Eriksen Søreide og fortsetter:

— Men når det er saker som krever det, stiller jeg.

- Bare når det dreier seg om saker?

— Bare saker, ja, sier hun og gir dermed indirekte beskjed om at det ikke er lett å få noe «hjemme-hos-intervju» med henne og ektefellen Øystein Eriksen Søreide.

Sistnevnte er for øvrig Høyre-byråd i Oslo - og var i sin tid militærnekter av religiøse årsaker.