Kan spare store summer på at asyltallene går ned

Kraftig nedgang i antallet asylsøkere har gjort det lettere for Regjeringen å snekre sammen budsjettet.

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til Stortinget med et fersk statsbudsjett i veska høsten 2014. Onsdag legger hun frem det reviderte budsjettet for 2016.

Lavere oljepris og økende arbeidsledighet har skapt hodebry for finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) under arbeidet med det justerte budsjettet for 2016 som legges frem onsdag og arbeidet med et nytt budsjett for 2017.

Men en annen utvikling har gitt budsjettsnekkerne drahjelp: Den kraftige nedgangen i antallet personer som har søkt asyl i Norge siden nyttår.

— Det ligger i kortene at hvis antallet ankomster holder seg lave vil det ha en stor innvirkning på kostnadene, sier UDI-direktør Frode Forfang til Aftenposten.

Etter det Nettavisen erfarer ligger det an til at Regjeringen kutter 800 millioner kroner i mottaksapparatet for asylsøkere i revidert budsjett som presenteres onsdag.

Laveste asyltall siden 1993

I tilleggsproposisjonen som ble vedtatt før jul bevilget Stortinget hele 9,5 milliarder kroner som skulle dekke kostnadene knyttet til det økte antallet asylsøkere man da regnet med ville komme til Norge i 2016.

Det ble lagt til grunn at rundt 33.000 personer ville søke asyl i løpet av året.

Men slik ser det ikke ut til å gå:

UDIs statistikk viser at bare 1.185 personer har søkt asyl hittil i 2016 – mot 31.145 personer i hele 2015.

Antallet asylsøkere i januar-april er langt lavere enn de samme månedene i fjor. Ikke siden 1993 har så få personer søkt om å få opphold i Norge i løpet av årets første måneder.

Utgiftene til mottak vil gå mest ned

Primært er det utgiftene til drift av asylmottak som vi kunne gå ned allerede i 2016.

Et lavt antall asylsøkere i år vil også kunne føre til kraftige reduksjoner i utgiftene til bosetting og saksbehandling, men dette vil ikke få innvirkning på budsjettet før i 2017.

— Når det gjelder kostnadene til saksbehandling, vil ikke lavere asylankomster påvirke budsjettet for i år. Det skyldes at vi pr. i dag ikke har større kapasitet enn det som skal til for å behandle asylsøknadene som kom i fjor. Hvis asylankomstene holder seg lave vil det først og fremst få betydning for neste år, sier UDI-direktøren.

Snart har akuttmottak kostet mer enn 1,6 milliarder kroner:

Les også

«En seng og mat i et par dager» ble tidenes regning

Planlegger for 25.000 søkere

I mars ble anslaget for hvor mange asylsøkere man antar vil kommer til Norge i løpet av 2016 justert ned fra 33.000 til 25.000 personer.

Det siste tallet ligger ifølge Forfang nå til grunn for departementets budsjettprosesser.

— Allerede en nedgang fra 33.000 personer til 25.000 kroner innebærer en innsparing. Men slik det ser ut nå vil den gjennom året bli mye større enn det som til nå er lagt til grunn i de offentlige prognosene, sier Forfang.

Etter planen skal den neste prognosen for beregnet antall personer som vil søke asyl i Norge i 2016 legges frem i begynnelsen av juni.

Dermed kan det nye – og sannsyligvis langt lavere – anslaget foreligge før forhandlingene om revidert budsjett på Stortinget er endelig i havn.

- Må opprettholde beredskap

Forfang understreker at det er svært krevende å anslå hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge og at man er nødt til å gjøre mange vanskelige avveininger.

— På den ene siden må vi ha en beredskap i tilfelle asylankomstene øker i sommer eller til høsten. Samtidig er det tre-fire måneders oppsigelsestid på kontraktene for ordinære mottak, noe som betyr en viss bindingstid. Det er vanskelig å treffe riktig når situasjonen er så usikker, sier Forfang.

Få med deg alle lekkasjene:

Les også

Dette vet vi om hva som kommer i revidert nasjonalbudsjett

Færre Russland-returer

Før jul la regjeringen til grunn at en stor andel av asylsøkerne som i høst kom over Storskog kunne returneres til Russland uten realitetsbehandling. Dette har vist seg vanskeligere en antatt, og i slutten av april gjorde innvandringsminister Sylvi Listhaug retrett og sa at alle sakene likevel skulle behandles i Norge.

UDI har ingen regnestykker for hvor store ekstrakostnader dette innebærer.

— Men det er snakk om en redusert besparelse, ikke en ekstrautgift sammenlignet med den totale utgiftsrammen som ble skissert før jul, sier Forfang.