Sivilombudet om fedrekvoten: Feil å frata fedre foreldrepenger fordi de har søkt etter Navs frist

En fersk uttalelse fra Sivilombudet kan få gledelige konsekvenser for hundrevis av fedre. Felles for alle er at de har mistet foreldrepenger fordi de søkte om fedrekvoten etter Navs frist.

Jurist Gunnar O. Hæreid mistet deler av fedrekvoten, men aksepterte ikke begrunnelsen. Han får nå støtte fra Sivilombudet.

– Jeg forventer at Nav gir meg og andre det vi har krav på, sier Gunnar O. Hæreid.

Han er far, jurist og har jobbet med forvaltningsrett i hele sin yrkeskarriere. Denne bakgrunnen gjorde at han ikke slo seg til ro med Navs avslag da han tapte 67 dager med lønnet foreldrepermisjon i 2019.

Les hele saken med abonnement