Frp avviser kritikk

Justispolitisk talsmann i Frp Jan Arild Ellingsen beskriver ekspertenes dom over Frps kriminalpolitikk som det «dummeste han har hørt».

Jan Arild Ellingsen.

Full soning. Ellingsen mener at forutsetningen for utregningen av kostnadene av Frps forslag er feil.

–Vi har sagt at 4/5 soning kun skal gjelde for de verste kriminelle som blir dømt til de strengeste straffene. Kostnadene vil ikke være på langt nær så store som dere påstår, sier Ellingsen.

Alkoholpolitikk. –Jeg tror alkoholmisbrukere som misbruker alkohol hjemme vil klare å skaffe alkohol uansett. På offentlige utesteder finnes det lover som begrenser alkoholinntaket, sier Ellingsen. Han presiserer at Frp ikke lenger ønsker å åpne for salg av alkohol på døgnåpne bensinstasjoner.

UP. Ellingsen mener Frps politikk vil føre til et større fokus på jobben UP gjør selv om det blir opp til det enkelte politidistrikt å utføre oppgaven.

–Vi vil styrke justisbudsjettet med en milliard. Trafikkontrollene vil gjøres bedre når politimestrene har budsjettansvar, sier han.

Kontrollorganene. –Fordi vi vil styrke politiets ressurser, vil ikke etterforskningen bli svekket selv om vi kutter bevilgningene til organene, sier Ellingsen.

Bevæpning. –Vi åpner for bevæpning, men vi vil ikke innføre det før vi har en samfunnssituasjon som gjør det nødvendig og det må foreligge et krav fra politiet om at de ønsker det.

Frp har en rekke punkter i programmet som ikke skiller seg vesentlig fra det andre partier står for: Strengere straffer, flere polititjenestemenn, flere sivilt ansatte i politiet og avskaffe kvantumsrabatten. Partiet vil også gi mer penger til politiet samt utvise kriminelle utlendinger som begår kriminalitet med strafferamme over tre måneder.