Trygdeskandalen: Esa åpner formell sak mot Norge. Mener vi fortsatt praktiserer regelverket for strengt

Norge stiller fortsatt en rekke krav til folk som vil dra til andre EØS/EU-land mens de mottar f.eks. arbeidsavklaringspenger. Dette er ikke godt nok begrunnet, mener overvåkingsorganet Esa.

Bente Angell-Hansen er president i ESA.
  • Solveig Ruud

Tilsynsorganet Esa mener Norge ikke godt nok følger opp EUs trygdeforodning. Den omhandler retten til å eksportere visste Nav-ytelser. Esa mener Norge heller ikke tar nok hensyn til en av EUs fire friheter: retten til fri bevegelse. Derfor har ESA innledet en formell sak mot Norge.

Esa – bokstavene står for Efta Surveillance Authority – er Eftas overvåkingsorgan. De skal kontrollere at Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen.

Startet etterforskning etter trygdeskandalen

Esa satte i gang en etterforskning av Norge i fjor høst. Det skjedde etter at Nav og Arbeids- og sosialdepartementet i slutten av oktober i fjor innrømmet å ha praktisert EØS-regelverket feil.

Norske myndigheter hadde på feil juridisk grunnlag nektet mange nordmenn å ta med seg tre ytelser til andre EØS/EU-land:

  • sykepenger
  • arbeidsavklaringspenger (AAP)
  • pleiepenger

De som likevel gjorde dette uten å søke Nav om tillatelse, måtte tilbakebetale penger. Noen ble også straffedømt og fengslet. Siden alt dette skjedde på grunn av en feiltolkning av lovverket, ble det kalt en trygdeskandale. Skandalen ble ikke mindre av at ingen hadde oppdaget feilen, hverken domstolene, Stortinget, politiet eller andre.

Starten på en prosess

I dag har Esa sendt et formelt brev til norske myndigheter. Det er første skritt i en sak om traktatbrudd. Norske myndigheter har to måneder på seg til å legge frem sitt syn, før Esa bestemmer seg for eventuelt å gå videre med saken.

– Dette er begynnelsen på en formell prosess. Vi ønsker å ha en konstruktiv dialog og finne en løsning som er forenlig med EØS-avtalen, sier Esa-president Bente Angell-Hansen til NTB.

I brevet Esa nå har sendt til Norge, skriver kontrollorganet at Norge etter Esas syn fortsetter å urettmessig begrense EØS-lovens rettigheter til mottagere av ulike ytelser «ved å kreve at de oppholder seg i Norge uten berettigede begrunnelser.»

Det kommer også frem i brevet at Esa vil opprette en ny sak for å undersøke om Norge tilbyr passende rettshjelp for enkeltpersoner som er berørt av trygdeskandalen – helt tilbake til 1994.

Asheim: Innstilt på dialog

Statsråd Henrik Asheim har fått saken i fanget. Han har det politiske ansvaret for Arbeids- og sosialdepartementet mens Torbjørn Røe Isaksen har pappaperm.

– Vi har nettopp fått brevet og skal få lest det skikkelig og ha en dialog med Esa, sier han til NTB kort tid etter at nyheten ble kjent onsdag. Han synes ikke det er pinlig at det er innledet en formell sak mot Norge.

– Nei, vi har hatt en tett dialog hele veien og er glad for de avklaringene vi kan få fra Esa og fra Efta-domstolen.

Uenige om krav til aktivitet

Asheim legger til at Norge er enig i at mye av praksisen som ligger til grunn for saken, har vært feil. Men han sier det også er ting de er uenige i.

Ifølge Asheim dreier uenigheten seg om ulike aktivitetskrav som stilles til folk på ulike ytelser.

– Da er det et spørsmål hvor lett de lar seg gjøre i utlandet eller ikke, sier statsråden. Han forsvarer dagens praksis.

Dagens norske krav til aktivitet

Ifølge dagens regelverk, må man ikke søke om å få reise til et annet EU/EØS-land dersom man f.eks. mottar arbeidsavklaringspenger (AAP).

«Du kan oppholde deg i et annet EU/EØS-land, hvis du kan kombinere oppholdet med avtalte aktiviteter», forteller Nav på egne nettsider.

For å motta arbeidsavklaringspenger i et annet EU/EØS-land må man:

  • være med på å utarbeide en aktivitetsplan og gjennomføre avtalte aktiviteter
  • kontakte Nav hvis oppholdet i EU/EØS hindrer AAP-mottageren i å gjennomføre avtalt aktivitet, eller hvis man ønsker å gjennomføre aktivitetene i EU/EØS-landet. Nav vil da vurdere om den nye aktiviteten er nødvendig og hensiktsmessig.

Når det gjelder sykepenger, opplyser Nav at man «må sjekke at reisen er forenelig med dine plikter som sykmeldt ...»

Det er noen av disse kravene Esa mener Norge må begrunne bedre.