Politikk

KrF vil stanse nye oljelisenser

KrF vil sette en stopper for nye oljelisenser i norske farvann, om det ikke er utvinning der fra før. Det går fram av forslaget til nytt partiprogram.

Slike installasjoner, som denne på Martin Linge-feltet i Nordsjøen, blir det færre av om programkomiteen i Kristelig Folkeparti vinner fram. Foto: Jan Arne Wold / Equinor / NTB

 • NTB

I et programkapittel Vårt Land har fått tilgang til, heter det at norske utslipp skal reduseres med minst 55 prosent innen 2030. I tillegg skal utslippene reduseres til netto null i 2050.

– Forslaget innebærer en kraftig skjerping av KrFs klimapolitikk, sier sentralstyremedlem Erik Lunde som leder arbeidet med stortingsprogrammet for neste periode.

I utkastet slår programkomiteen at det norske «oljeeventyret er i en sluttfase».

– Tiden for å lyse ut nye, brede konsesjonsrunder og stimulere til leting etter mer olje, er forbi. Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon i modne områder, heter det.

Kristelig Folkeparti legger fram sitt utkast til nytt stortingsprogram «i nær fremtid», ifølge Vårt Land.

Programforslaget skal nå drøftes i partiets lokal- og fylkeslag. Landsstyret kommer med en foreløpig innstilling i mars. Programmet vedtas på landsmøtet i slutten av april neste år.

Les mer om

 1. Klimapolitikk
 2. Kristelig Folkeparti (KrF)
 3. Erik Lunde

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Frp vil kjøpe en million klimakvoter for slippe unna nasjonale utslippskutt

 2. POLITIKK

  Sp vil bruke milliarder på bygdevekst og skattekutt i distriktene

 3. POLITIKK

  MDG og Frp med samstemt klimakritikk

 4. POLITIKK

  KrF kan snu og støtte forbud mot atomvåpen

 5. POLITIKK

  Frp om elektrifisering av norsk sokkel: Et ekstremt dårlig klimatiltak.

 6. POLITIKK

  MDG-topp: Distriktsfiendtlig å fjerne momsfritaket på de dyreste elbilene