KrF vil stanse nye oljelisenser

KrF vil sette en stopper for nye oljelisenser i norske farvann, om det ikke er utvinning der fra før. Det går fram av forslaget til nytt partiprogram.

Slike installasjoner, som denne på Martin Linge-feltet i Nordsjøen, blir det færre av om programkomiteen i Kristelig Folkeparti vinner fram.

I et programkapittel Vårt Land har fått tilgang til, heter det at norske utslipp skal reduseres med minst 55 prosent innen 2030. I tillegg skal utslippene reduseres til netto null i 2050.

– Forslaget innebærer en kraftig skjerping av KrFs klimapolitikk, sier sentralstyremedlem Erik Lunde som leder arbeidet med stortingsprogrammet for neste periode.

I utkastet slår programkomiteen at det norske «oljeeventyret er i en sluttfase».

– Tiden for å lyse ut nye, brede konsesjonsrunder og stimulere til leting etter mer olje, er forbi. Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon i modne områder, heter det.

Kristelig Folkeparti legger fram sitt utkast til nytt stortingsprogram «i nær fremtid», ifølge Vårt Land.

Programforslaget skal nå drøftes i partiets lokal- og fylkeslag. Landsstyret kommer med en foreløpig innstilling i mars. Programmet vedtas på landsmøtet i slutten av april neste år.