Politikk

Hareide anklager Frp og Jensen for «milliardran»

«Milliardran», sier Hareide om Frps satsing på bistandspolitikk. SVs Heikki Holmås sier Siv Jensen gråter krokodilletårer for Syria-flyktningene.

Frp-leder SivJensen har kuttet 71 milliarder kroner netto i bistandsbudsjettene for perioden 2006 til og med 2013. Da er det lite troverdig å skryte av å ha foreslått 1,55 milliarder kroner mer enn Regjeringen i nødhjelp, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.
 • Lars Molteberg Glomnes
 • Solveig Ruud
  Journalist

I de åtte årene før Frp gikk inn i regjering, foreslo de å kutte 71 milliarder kroner til bistand. KrF-leder Knut Arild Hareide sier det viser at Siv Jensen ikke kan tas alvorlig når hun vil hjelpe verdens flyktninger i nærområdene.

Under partilederdebatten i Arendal i forrige uke slo Frp-leder Siv Jensen hardt ned på anklager om å svikte verdens fattige fra KrF-lederen, og bedyret:

«Frp har alltid stilt opp i nød og katastrofer med ekstra bevilgninger».

Aftenposten har gått inn i tallene:

 • I sine alternative budsjettforslag for årene 2006 til og med 2013, har Frp fremmet forslag om tilsammen 1,55 milliarder kroner mer enn Regjeringen, til en budsjettpost som hovedsakelig går til nød og katastrofer .
 • Men: I sine alternative budsjettforslag fra 2006 til 2013 har Frp kuttet totalt 71 milliarder kroner netto i bevilgningene til bistand.

KrF: Ikke troverdig

— Tar du først mer enn 70 milliarder kroner fra de fattige, kan du ikke skryte av at du gir tilbake én og en halv milliard i nødhjelp til dem. Det er uansett et milliardran, sier Knut Arild Hareide til Aftenposten.

Ifølge tallene ville Frp i snitt kutte 8,86 milliarder kroner til bistand hvert år. Gjennomsnittlig foreslo de å øke nødhjelpen med 193 millioner årlig.

Hareide sier Frps engasjement for flyktninger i nærområdene ikke står til troende.

— Det er dobbeltkommunikasjon når de sier de ønsker å hjelpe folk der de er, og samtidig har kuttet veldig mye i budsjettet til fattigdomsbekjempelse nettopp der de er. Det blir ikke troverdig for meg, sier KrF-lederen.

Frp-nestleder Per Sandberg mener Hareide snubler.

— Hareide må gjerne blande forholdene, men når vi snakker om bistand i utviklingspolitikk vil vi kutte. Når det er nød, stiller vi opp, sier Sandberg.

Ber om langsiktighet

Hareide sier det er galt å bekjempe fattigdom i verden bare ved å gi nødhjelp. Han viser til at mange andre bistandstiltak enn nødhjelpsbevilgningene Frp viser til, kan medvirke til å motvirke flyktningestrømmer.

— Det er ikke slik at KrF mener bistand alene skal være eneste virkemiddel. Men å si at vi kun skal yte nødhjelp på bistandsbudsjetter er veldig kortsiktig.

Han sier langsiktig bistandsarbeid kunne forhindret noen av de humanitære krisene vi i dag opplever.

I KrF pekes det også på at Frp i samme periode har kuttet i bevilgningene til palestinske områder – en annen budsjettpost innenfor bistandsbudsjettet. Tilsammen utgjør disse kuttene 830 millioner kroner i perioden 2006–2013.

Les også: Hagens Syria-utspill spenner ben på Oslo-samarbeid med KrF.

Tidligere bistandsminister Heikki Holmås (SV) mener tallene avslører Jensen og Frp.

— Frps tårer for flyktningene er avslørt som krokodilletårer. Å hjelpe flyktningene «der de er» blir bare en hul besvergelse når de kutter i budsjettene slik de gjør. Frps humanisme er ikke verdt papiret den er skrevet på, sier Holmås.

Han sier den beste måten å forebygge konflikt på, er å bygge bro mellom ulike grupper i et land og sikre god utvikling for alle.

Sier bistand og katastrofehjelp er to ulike ting

Frp-ledelsen sier bistandspolitikk og katastrofehjelp er to helt forskjellige ting.

Og bedyrer at Frp alltid har stilt opp når det har vært ekstra behov.

— Vi har kuttet i bistand for den fungerer ikke etter hensikten, men vi har alltid gitt mer til humanitær bistand og hjelp ved naturkatastrofer, sa Jensen til Aftenposten i etterkant av debatten i Arendal.

I en epost til Aftenposten vektlegger kommunikasjonsavdelingen i Frp at partiet i hvert eneste alternative statsbudsjett i perioden 2006 til 2013 økte bevilgningene til akutt nødhjelp i forbindelse med naturkatastrofer og humanitære katastrofer.»

Vil ikke legge lokk på bistandskutt

Nestleder Per Sandberg sier bistandskuttene ikke er noe Frp gjemmer bort:

— Det er riktig at Frp har prioritert knallhardt, og det er ikke noen nyhet for noen at Frp primært har ønsket å se på bistand til utvikling på en annen måte. Det er godt dokumentert at mange milliarder som brukes ikke bidrar så mye som vi hadde ønsket oss. Det er ingen ting vi ønsker å legge lokk på. Derfor har Frp gjennom vår politikk i mye større grad lagt til rette for utvikling gjennom handel, sier Sandberg til Aftenposten.

Frp understreker at deres bistandskutt også er redusert støtte til «for eksempel bilateral bistand til diktaturer». De peker også på forslag om ekstra støtte til Afghanistan i 2001, og forslag om mer hjelp til tsunami-ofrene i 2005.

Les også

 1. Per Sandberg skriver: Syria-flertallet undergraver en ansvarlig innvandringspolitikk

 2. Carl I. Hagen vil sende alle båtflyktninger i retur

 3. Smålig, men greit

Les mer om

 1. Politikk
 2. Migrantkrisen i Europa
 3. Kristelig Folkeparti (KrF)
 4. Kommunevalg 2015