SV: – Aps bensinpolitikk totalt uansvarlig

SVs klimatalsperson Lars Haltbrekken tordner mot Aps nestleder Bjørnar Skjæran: – Når Skjæran ikke vil øke bensin- og dieselprisene, betyr det at han går inn for høyere utslipp av klimagasser, sier SV-eren.

SVs Lars Haltbrekken mener Aps nestleder Bjørnar Skjæran er «totalt uansvarlig» når han vil stanse prisøkningen på bensin.

– Det er totalt uansvarlig når vi vet at det fører til mer ekstremvær. Klimapanelets rapport viser hvor vanvittig alvorlig situasjonen er, sier SVs Lars Haltbrekken.

Bensinprisene har gått til værs. På steder i Nord-Norge har pumpeprisen vært opp mot rundt 20 kroner i sommer. Det har utløst ny debatt om bensin-, dieselpriser og klimagassutslipp.

I vinter varslet Solberg-regjeringen gradvis økt CO₂-avgift til 2000 kroner pr. tonn innen 2030. Finansdepartementet har ifølge NRK beregnet at en slik CO₂-avgift isolert sett vil gi en økning i bensinprisen på 4,14 kroner literen. Dieselprisen vil øke med 4,76 kroner literen fra dagens nivå.

Aps nestleder Bjørnar Skjæran.

Sp og Frp mot avgiftsøkning

Sp og Frp går imot økningen. Ap vil halvere avgiftshoppet på drivstoff i distriktene ved å redusere veibruksavgiften. På hjemmesiden står det:

Effekten med økt CO₂-avgift på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.

Haltbrekken ser rødt når han hører Skjæran:

– Det må bli slutt på å gå imot ethvert klimatiltak slik jeg opplever at enkelte gjør uten å legge frem en konkret plan om hvordan man skal få til like store klimakutt på andre måter, sier han.

SV har foreslått å innføre en grønn folkebonus som skal sikre at folk med lave og middels inntekter ikke går på en smell når klimaavgiftene økes.

Partiet vil øke miljøavgiftene kraftig, men samtidig gi skattelettelser slik at alle med under 600.000 kroner i inntekt totalt sett kommer bedre ut.

Det innebærer en bonus både til folk flest og miljøet, ifølge SV. Men ingen andre partier støtter SV-forslaget.

– Vi vil bruke miljøavgiften til å sikre en rettferdig fordeling. Det er ikke noen vei utenom at forurensing må bli dyrere over hele landet. Også i distriktene, sier Haltbrekken.

Ap: – Blir for dumt

Aps nestleder Bjørnar Skjæran svarer med at «dette blir for dumt.»

– Ap har økt målet om utslippskutt til 55 prosent. Det ligger fast. Vi har levert konkrete forslag som viser hvordan vi vil nå målet og bygge en bro til nullutslippssamfunnet som alle kan være med på, skriver han i en e-post.

Ett av Aps tiltak er å bygge ladestasjoner i alle kommuner og å finansiere det med å fjerne momsfritaket på de dyreste elbilene.

– Jeg er glad for at SV etter hvert støttet oss i dette, men synes det er leit at Haltbrekken ikke ser hvor forskjellig landet vårt er og hvor store prisforskjeller vi allerede har på bensin og diesel mellom sentrale strøk og utkantene, sier Skjæran, og fortsetter:

– Der drivstoffprisene i dag er høyest og det ikke er ladestasjoner eller et kollektivtilbud som er et reelt alternativ, vil Ap bruke kutt i veibruksavgiften til å motvirke prisøkning. Det vil slå svært urettferdig ut om Haltbrekkens manglende forståelse for dem som rammes av dette, skulle legges til grunn, slutter Skjæran.

– Gjør folk en bjørnetjeneste

– Ap og Sp viser til at folk i distriktene vil tape mest fordi de ikke har utbygget kollektivtransport og ladestasjoner for elbiler, Lars Haltbrekken?

– Vi kan ta geografiske hensyn i den grønne bonusen. Og vi er nødt til å bygge ladestasjoner slik at folk kan kjøre elbil, sier Haltbrekken.

SV-politikeren sier at «det kan ikke være sånn at alenemoren som ikke har bil skal subsidiere dieselfesten til Bjørnar Skjæran».

– Vi kan ikke redusere prisen på bensin og diesel. Skjæran gjør folk en bjørnetjeneste fordi han låser dem fast til fossilbilen som kommer til å bli dyrere og dyrere, i stedet for å sikre et godt utbygd nett av ladestasjoner, mener han.

– Tenker på Sp og SV

– SV er for redusert ulikhet. Er ikke billigere drivstoffutgifter en praktisk løsning inntil ladestasjoner, tog og bussruter er utbygd?

– Da må man gjøre noe med de problemene. Det er for lite ladestasjoner eller kollektivtilbud. Svaret kan ikke være økte utslipp. Jeg er drittlei av politikere som kritiserer ethvert klimatiltak uten å komme med alternative forslag.

– Hvem tenker du på?

– Ap og Sp. SV har lagt frem en plan for hvordan kutte klimagassutslippene med 70 prosent innen 2030. Vi er åpne for at noen av tiltakene ikke er de beste. Men da får de komme opp med alternative forslag som kutter like mye, sier Haltbrekken.

Om det blir en Sp-, SV- eller Ap-politiker i klimadepartementet i løpet av høsten, kan det dermed slå ut på pumpeprisene. Haltbrekken vil ikke svare direkte på om SV kan godta at Sp får klimaministeren i en rødgrønn regjering.

– Det dette landet trenger er en klima- og miljøminister som vil kutte utslippene stort. Det vi trenger minst er en som leter etter unnskyldninger for å la være å gjøre noe, sier han.

Sps Marit Arnstad mener SVs klimaløsning lar de som har minst «betale kalaset».

Arnstad: Kaster blår i øynene på folk

– Hvem bør ha klimaministeren?

– SV har tatt til orde for å flytte olje og gass til en underavdeling i Næringsdepartementet og få et eget Klima-, miljø- og energidepartement, svarer Haltbrekken.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sier Sp vil kutte utslipp, men er uenig med SV om metoden.

– Ikke ved avgiftsøkninger som bidrar til nye sosiale og geografiske forskjeller i samfunnet. Derfor er vi mot flate avgiftsøkninger på for eksempel bensin og diesel.

– SVs grønne folkebonus er bare å kaste blår i øynene på folk. Det blir dem som har minst eller som bor lengst vekk fra kollektive tilbud, som igjen skal betale kalaset, sier Arnstad.