Politikk

- Et skritt mot avvikling av hele fedrekvoten

Opposisjonen på Stortinget raser mot forslaget om at mor skal få overta fars permisjonskvote uten noen form for saksbehandling.

Anette Trettebergstuen (Ap) mener Regjeringens endring av permisjonsreglene vil føre
  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Aftenposten skriver torsdag om barne— og likestillingsminister Solveig Horne (Frp)s forslag om at det skal bli lettere for mor å overta fars permisjonskvote - og omvendt.

Les mer om Hornes nye permisjonsregler her:

Les også

Med ett kryss kan mor nå ta over hele pappapermen

Aps Anette Trettebergstuen reagerer sterkt på forslaget.

— Dette er et dårlig fordekt forsøk på å fjerne hele fedrekvoten, og nok et angrep på fars rettigheter til foreldrepermisjon, sier stortingsrepresentanten til Aftenposten.

Advarte før valget

Hun mener ordningen der det legges opp til at man selv kan søke om permisjon uten noen form for kontroll av om kriteriene er fulgt eller sanksjoner dersom reglene blir brutt viser at det er mer enn en vanlig unntaksordning.

— Dette er et tilbakeslag for hele permisjonsordningen og likestillingen i Norge, akkurat som vi advarte mot før valget. Vi visste at de ville kutte fedrekvoten til ti uker. Men nå går de i realiteten et steg lengre i retning av å fjerne hele fedrekvoten, sier Ap-representanten.

Trettebergstuen understreker at Ap er tilhengere av forenkling og fleksibilitet, men mener likevel forslaget om en egenerklæring uten saksbehandling går for langt.

- Det de kaller avbyråkratisering er i realiteten et skritt mot en avvikling av hele ordningen. Det sier seg selv at det blir fritt frem når man ikke skal ha noen kontroll av om unntakskriteriene følges, mener hun.

Frp-minister

SV-leder Audun Lysbakken, selv tidligere barne- og likestillingsminister, er også sterkt imot Hornes endring i kvoteordningen.

- Med dette forslaget viser Solveig Horne at hun er Frp-minister, ikke likestillingsminister, sier Lysbakken.

Han mener det er veldig forusigbart hva resultatet av regelendringen vil bli: Menn vil ta mindre andel av foreldrepermisjonen, mens kvinner vil ta mer.

— Jeg mener dette er å gå i feil retning. Sammen med reduksjonen i kvotene som regjeringen har gjennomført, er det nok et bidrag til å sette den fantastiske utviklingen vi har hatt i norske familier i revers, sier SV-toppen.

Audun Lysbakken (SV).

Han frykter at menn som egentlig ønsker å være hjemme med barna sine vil oppleve mer press om kortere permisjon den nye ordningen trer i kraft.— Nå vil både arbeidsgivere og de mødrene som gjerne vil ha all permisjonen selv vite at far kan komme raskere tilbake til jobb hvis han bare signerer et skjema og leverer det til NAV, påpeker Lysbakken.

Vil lese brevet

Claus Jervell, avdelingsleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, vil lese hele høringsbrevet før han kommer med noen klar konklusjon om hvordan ombudet stiller seg til forslaget.

— Ombudet er en sterk tilhenger av fedrekvote. Vi mener det har sikret kvinner og menn større valgfrihet til både å være arbeidstager og omsorgsperson. Vi var skeptiske da kvotene ble redusert, og vil være skeptiske dersom disse reglene gjør det lettere å flytte permisjonskvote over fra menn til kvinner, sier Jervell.

Les mer om

  1. Politikk