Stormen rundt partienes pengebruk til tross: Regjeringen øker partistøtten med 10 millioner etter forhandlingene med KrF

I den endelige budsjettavtalen med KrF økes partistøtten med 10 millioner kroner sammenlignet med Regjeringens opprinnelige forslag.

Finanspolitikerne Henrik Asheim (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Abid Raja (V) og Helge André Njåstad under pressekonferansen i vandrehallen i Stortinget i forbindelse med at KrF og regjeringspartiene er enige om en skisse til løsning i forhandlingene om neste års statsbudsjett.
  • Eirik Husøy

Tirsdag ble det enighet om en budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti – men bare så vidt.

Tilsammen er det blitt flyttet på 4,3 milliarder fra Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett.

10 millioner av disse går til å øke politikernes støtte til sine egne partier.

Bevilgningen blir hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett under posten «Inkluderende og bærekraftig lokalsamfunn».

Økning etter pengebråk

I fjor fikk politiske partier i Norge 497 millioner kroner i statlig og kommunal støtte.

Nå får de 10 millioner mer på toppen av disse, til tross for at det i høst har stormet rundt partienes pengebruk.

Bevilgningen er en prisjustering som Regjeringen i utgangspunktet ikke foreslo, men som har dukket opp i forhandlingene med KrF.

– Regjeringen foreslo å ikke prisjustere støtten i forslaget til budsjett, altså er dette en reversering av kutt, sier Henrik Asheim (H) til Aftenposten.

På spørsmål fra Dagbladet om det er KrFs maratonhøst med fylkesårsmøter og ekstraordinært landsmøte som har fått KrF til å kreve økt partistøtte, svarer parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan:

– He he, nei. Dette er noe vi har foreslått og fått gjennomslag for også tidligere. Vi mener de politiske partiene spiller en veldig viktig rolle i vårt demokrati. I KrF har vi jo ellers gjort vårt for å revitalisere partidemokratiet i høst.

Tirsdag skrev Aftenposten om hvordan Regjeringen har skjermet partiene når de har kuttet i offentlige midler siden de kom til makten.