Politikk

KrF krever svar på om Per Sandberg har skadet Norges interesser

Høyre og Frp reagerer på at KrF ber om Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sikkerhetsvurdering av Per Sandbergs reiser til Kina og Iran.

Forholdene rundt Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes fortsetter å skape politisk strid etter at han har gått av som statsråd.
  • Thomas Spence

– Vi kan ikke sende spørsmål som kompromitterer metodikken til sikkerhetstjenesten. Det er i seg selv med på å sette rikets sikkerhet i fare, sier Mazyar Keshvari, som sitter i kontrollkomiteen for Frp.

– Bør vi få vite om Sandberg har satt norske sikkerhet i fare?

– Det er naturlig at vi får en konklusjon etter at vi har foretatt nødvendige undersøkelser. Men jeg er usikker på hvor detaljert den tilbakemeldingen kan være uten at vi kompromitterer sikkerheten, sier han.

Høyres medlem i kontrollkomiteen er like klar:

– Med en gang de kobler inn PST blir det uryddig fordi det vet alle at man ikke kan svare. Det er klart at når man kommer inn på hva PST tenker, mener og har sagt, er det klart at det ikke er informasjon som er eller kan være offentlig, sier Harberg, Høyres medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

KrF: Vil vite hvilken fare Sandberg eventuelt har påført Norge

– Vi spør ikke for at PST skal svare. Vi ber om statsministerens vurdering med bakgrunn i den kontakt hun har hatt og råd hun har fått fra PST, sier KrFs medlem i komiteen, Hans Fredrik Grøvan.

Han understreker at KrF ikke ber om «detaljene i vurderingene, men en hovedkonklusjon».

– Vi vil vite hva slags fare Sandberg eventuelt har påført Norge ved de reisene han har foretatt og hvor han har tatt med seg tjenestelefonen. Det må gå an å formidle en konklusjon vi kan bli kjent med på samme måte som Regjeringen er gjort kjent med den, sier Grøvan.

Frps medlem Mazyar Keshvari mener det er helt nødvendig å stille spørsmål og få klarhet i saker som omhandler Norge og nordmenns sikkerhet.

– Det er vi i jkontrollkomiteen veldig opptatt av. Så er det en balansegang hvor mye vi kan meddele uten å sette sikkerheten i fare. Jeg forstår ikke hva mer KrF er ute etter i sine spørsmål når vi har fått så mange svar.

SV og KrF har laget utkast til nærmere 20 spørsmål som de håper å få alle partier i komiteen til å signere og stille seg bak. Minst fire av komiteens ti medlemmer må støtte et spørsmål før det kan sendes til Regjeringen.

Det er spørsmål som disse to fra KrF som kan splitte komiteen:

  • Ble informasjon fra Sandbergs telefon på noe tidspunkt tilgjengelig for uautoriserte aktører, eksempelvis iranske myndigheter, og i hvilken grad utgjør eventuelt denne informasjonen en fare for rikets sikkerhet?
  • Var det den samme telefonen Sandberg hadde med seg både til Kina og Iran, og hva er i så fall PSTs vurdering av risiko?
Svein Harberg, Høyres medlem i Kontrollkomiteen, er kritisk til opposisjonens spørsmål om PSTs syn i Sandberg-saken.

– Kan ikke være av offentlig av sikkerhetsgrunner

Harberg understreker at han ikke har finlest utkastene til spørsmål, og at alle partiene i utgangspunktet stiller seg bak spørsmål som oppfattes som relevante for det arbeidet kontrollkomiteen skal utføre.

Men han signaliserer skepsis til det antall og det presisjonsnivået som SV og KrF legger opp til.

– For det første er selve Sandberg-saken løst ved at han ikke er der lenger, og at han har gjort sine erkjennelser. Jeg registrerer at mange vil vite mye om det som det har vært forståelse for at av sikkerhetsgrunner ikke kan være i det offentlige rom. Det må en sortere ut på en ordentlig måte, sier Harberg.

Samtidig sier at han at Stortinget må kunne stille spørsmål som «det er relevant å gi svar på og går på de ting som Stortinget har noe med».

– Hva har Stortinget «noe med»?

– Det er relevant å spørre om det har oppstått situasjoner som resultat av de feilene som er gjort, og om den generelle oppfølgingen av retningslinjer etc., svarer Harberg.

Les mer om

  1. Per Sandbergs reise til Iran
  2. Per Sandberg
  3. Erna Solberg
  4. PST