Omkamper om bompenger, eiendomsskatt og elbil-fordeler i kommende regjeringsforhandlinger.

Kortene skal deles ut på nytt hvis det blir reelle regjeringsforhandlinger mellom Høyre, KrF, Venstre og Frp på nyåret. Frp og Venstre skjerper sine krav.

Ledelsen i Høyre, Frp og Venstre og KrFs forhandlingsteam har bare en ukes tid igjen med sonderinger før jul. Kanskje må de fortsette på nyåret.

– Det var et godt landsstyremøte der vi drøftet hvordan vi ligger an. Det var nyttig inn mot siste fase, sa KrFs nestleder og «sjefforhandler» Kjell Ingolf Ropstad om onsdagens landsstyre- og sentralstyremøte i KrF.

Onsdag i neste uke starter Stortingets juleferie. Dagen etter oppsummerer statsministeren denne politiske høsten. Da forventes det et svar på om det blir regjeringsforhandlinger mellom de fire borgerlige partiene.

– Vi har et mål om å bli ferdige med sonderingene innen jul, sa Ropstad etter KrF-møtene. Men han la til at «hvis vi ikke klarer det, tar vi den tiden vi trenger i januar.»

Tre mulige scenarioer

Så langt er det ingen annen beskjed fra KrF enn at de er i rute, noe som i så fall kan tyde på regjeringsforhandlinger få dager etter nyttårsaften. Men kilder i Frp antyder at det også er mulig å se for seg en annen tidsplan.

I Frp skisseres tre mulige utfall av de pågående sonderingene, som er samtaler der man går gjennom alle saksområder, sorterer ut problemsaker og vurderer om det er overkommelig å bli enige.

  • Man blir ferdig før jul og begynner å forhandle rett over nyttår.
  • Man ønsker mer tid til sonderingene og utsetter forhandlingene til midt i januar.
  • Man finner i sonderingene ut at det blir for vanskelig å bli enige, og skrinlegger forhandlinger om en firepartiregjering.

Det siste anses som minst sannsynlig, fordi det da vil bety at KrF vender seg mot rødgrønn side og starter forhandlinger med Ap og Sp. Men i Frp legges det ikke skjul på at det ikke bare er fordeler med å få KrF i regjeringen.

Reelle forhandlinger mellom fire partier

Det er ikke slik at KrFs hjertesaker skal «skrives inn i» i den regjeringsplattformen som Høyre, Frp og Venstre ble enige om på Jeløy i januar i år.

– Det er ikke bare KrF som skal forhandle ny regjeringsplattform. Det skal også Venstre, sa partileder Trine Skei Grande da hun innledet på partiets landsstyremøte i helgen.

Det er altså ikke forhandlinger mellom KrF og regjeringspartiene, men reelle forhandlinger mellom fire partier som skal forsøke å danne regjering sammen. Det betyr at det kan bli mange omkamper i tillegg til krevende tautrekking om f.eks. KrFs abortkrav.

Venstre og Frp med nye krav om «blanke seire»

Både i Venstre og Frp er det ønsker om nye såkalte «blanke seire» – altså fullt gjennomslag for noen hjertesaker som er veldig viktige for dem.

I Frp ønskes det økt gjennomslag både når det gjelder bompenger, f.eks. reduserte bompenger i byområder, ytterligere reduksjon i eiendomsskatten og gjerne innstramminger i familiegjenforening for flyktninger.

I Venstre har både partiets miljø- og klimapolitiske talsmann – og nå sist Venstres landsstyre – fremmet krav om en skjerpet miljøprofil på regjeringsplattformen.

Landsstyret har også vedtatt en omfattende kravliste på en rekke andre områder. Den inneholder alt fra å innføre gratis kjernetid i skolefritidsordningen (SFO/AKS) til å gjennomføre en rusreform slik at «mennesker som sliter blir møtt med hjelp, og ikke straff.»

Frykt for innebygde motsetninger

Disse kravene skal forenes med en rekke KrF-krav og mange av dem koster penger: økte kontante ytelser til barnefamilier, økt bemanning på sykehjem, mer til landbruk- og distrikter. Sist, men ikke minst: Alt skal også forenes med et overordnet ønske fra bl.a. Høyre om forsvarlig pengebruk.

Også bilpolitikken kan bli en nøtt. Frp påpeker at de kan redusere bompengefordeler og momsfordeler på elbiler for å få penger nok til å sette ned bompenger for andre, til protester fra Venstre.