Politikk

Kan ikke svare på om hun har full tillit til DNB-ledelsen

Næringsminister Monica Mæland: - DNB fortalte oss i 2014 at de ikke bidro med med hverken skatteunndragelse eller hemmelighold av kunder.

Aftenpostens avsløringer var en av hovedsakene i spørretimen i Stortinget i dag. Næringsminister Monica Mæland tok selvkritikk på Statens vegne for manglende eierstyring.

  • Geir Salvesen

Alle kort skal på bordet: Panama-avsløringene har satt virkelig fart i de norske politikerne.

Nå dreier spørsmålene seg mer og mer om politikerne kan ha tillit til DNB-ledelsen.

Næringsminister Monica Mæland har nå bedt DNB-ledelsen og styret om å redegjøre for alle forhold rundt hjelp til skatteplanlegging i skatteparadiser og bankens «private banking-system» i Luxembourg.

Da departementet spurte DNB i 2014 svarte banken — ifølge Mæland - at DNB ikke bidro med hverken skatteunndragelse eller hemmelighold av kunder.

Les også

Aftenposten avslører: Her er underskriften som knytter DNB-topp til skatteparadis

Venter på svar

Sentrale finans— og næringspolitikere venter nå på svarene derfra, før de eventuelt kommer med direkte kritikk mot DNB. I første omgang styret. Og så spørs det hva som kommer mot konsernsjef Rune Bjerke etter det. SV går nå ut og sier at tilliten til DNB-systemet er tynnslitt. Men det er også klart at andre partier ser svært alvorlig på den manglende informasjonen som er kommet fra DNB.

Samtidig tok næringsministeren selvkritikk på vegne av Staten etter at hun fikk mange spørsmål i Stortingets spørretime rundt DNBs opptreden.

- Ikke fulgt opp i praksis

Finanskomité-leder Hans Olav Syversen (KrF) sa atdet som er nedfelt i eierdialogen mellom Staten og de statseide selskapene og satt på papir «ikke er fulgt opp i praksis, hverken fra selskapene eller fra Staten som eierpart».

— Vi må se på vår egen eierskapsutøvelse. Vi må også lære av det som har skjedd, sa Mæland.

Aps Else-May Botten lurte på hvorfor det måtte være Aftenposten og pressen som gravde opp disse sakene og hvorfor departementet og offentlige myndigheter ikke greide dette:

— Hvorfor er det ikke departementet som finner ut disse sakene? Hvorfor er det media hver gang?

— Dette er forhold som ligger langt tilbake. Jeg kan ikke svare på hvorfor dette ikke er kommet opp tidligere. Nå er det kommet opp og så må vi lære av det, sa Mæland i spørretimen.

Hun sa videre at hun skulle ønske at hun hadde hatt alle opplysningene som nå er fremkommet i pressen.

— Dette var opplysninger som burde ha fremkommet i eierdialogen med Staten.

Næringsministeren sier hun skulle ønske at hun tidligere hadde fått tilgang til alle de opplysningene som nå er blitt kjent gjennom Aftenposten og pressen.

Snorre Valen: — Jeg er forbannet

SV var en av de krasseste kritikerne. Finanspolitisk talsmann Snorre Valen hadde klare krav.

- Skal næringsministeren nå direkte instruere DNB om å hollde seg unna skatteparadiser?

— Ja, ikke bare DNB. Men alle statlige selskaper. Næringsministeren viser jo selv til forventningene i eierskapsmeldingen, og når de ikke blir fulgt opp, må jo næringsministeren forsikre seg om at styrelederne og lederne i disse bedriftene får en klar marsjordre. Det er jo den beste garantien mot at DNB eller andre i fremtiden kan si at de ikke visste at de måtte gjøre noe med det. Ansvaret må plasseres på toppen, sier han.

- Nå sier næringsministeren at hun skal få en redegjørelse fra DNB. Er ikke det godt nok i første omgang?

— Hun skal få en redegjørelse og få hjelp av PWC - PricewaterhouseCoopers, som selv har tilrettelagt for virksomheter i skatteparadis. Det er ikke godt nok. Vi må sørge for at vi får den fulle oversikten over hvilke statlige selskaper som opererer i skatteparadiser, hvilket omfang de gjør det og hvilke pengesummer det er snakk om. Så må den prosessen avsluttes med at alle trekkes ut.

- Etter alt som er skjedd - har du full tillit til konsernsjef Rune Bjerke i DNB?

— Det er noe jeg må svare på etter at jeg har sett de svarene fra DNB som nå skal komme. Men jeg må si at tilliten begynner å bli tynnslitt til DNB som system. Når de svarer på den klare marsjordren fra finansminister Kristin Halvorsen i 2007 med at det var noe hun sa om nettsidene deres, må jeg innrømme at jeg begynner å bli ganske forbannet. De visste utmerket godt hva denne saken handlet om og hva de burde ha gjort, hevder Valen.

Næringsministeren møter pressen i Stortingets vandrehall.

Grillet av pressen

I vandrehallen etterpå fulgte journalister opp runden inne i Stortingssalen. Etter at næringsministeren var grillet av stortingspolitikerne, haglet spørsmålene fra journalistene:

— Kan du nå ha tillit til styreleder i DnB som ikke har gitt nødvendig informasjon?

— Jeg hadde et møte med styrelederen i DnB som ga den informasjonen de da hadde. Jeg har også bedt om en skriftlig redegjørelse ettersom det er kommet frem flere opplysninger i saken.

- Burde du ikke fått dette i den tidligere eierdialogen?

— Styret har sagt at dette var nytt også for dem. Jeg forventer at alle disse opplysningene blir fremlagt i den skriftlige redegjørelsen vi nå skal få.

- Men kan du ha tillit tiil en styreleder som ikke har satt seg inn i dette?

— Det er ny informasjon. Hvorfor det er slik, forventer jeg at styret avklarer.

- Hva er din vurdering av Rune Bjerke. Har du full tillit til ham som konsernsjef?

— Nå er det slik at staten som eier tilsetter styrene, det er styrene som peker ut ledelsen og det er styrene som må ha tillit til ledelsen.

- Hva skjer nå praktisk rundt informasjonsutvekslingen med DNB. Hva skjer når?

— Vi har nå bedt om en redegjørelse fra DNB og for oss er det viktigst at den er grundig. DNB må bruke den tiden som er nødvendig for å finne alle fakta i saken.

- Du sa at departementet har spurt DNB om Luxembourg-affæren. Har dere fått uriktige svar tilbake?

— Jeg kan ikke konkludere på det nå.

- Hvilken anledning stilte dere spørsmålet?

— Det var i 2014.

- Hvilket svar fikk dere tilbake?

— Vi fikk til svar at man hverken bidro til skatteunndragelse eller hemmelighold av kunder.

Les også

  1. Rune Bjerke satser på egen uvitenhet | Trine Eilertsen

  2. Under streken

Les mer om

  1. Panama Papers
  2. Politikk
  3. Panama papers