SV-leder Lysbakken: Vil ikke svare på spørsmål om mulig KrF-samarbeid

KrF-leder Knut Arild Hareide er taus om KrFU-lederens ønske om å gå i regjering med Frp. SV-leder Audun Lysbakken avviser ikke samarbeid med KrF hvis partiet foretar et historisk veivalg.

SV-leder Audun Lysbakken vil bygge flertall i praktisk politikk, og vil ikke svare på om han ønsker et regjeringsalternativ med KrF.

– KrFs debatt har jeg ikke tenkt å blande meg inn i. Vi forholder oss til det som er situasjonen i Stortinget i dag, og forsøker å bygge flertall for en bedre og mer sosial politikk enn regjeringens så ofte som mulig, sier Lysbakken i en SMS.

Utover det ønsker han ikke å kommentere hvorvidt venstresosialistene ønsker et regjeringssamarbeid med KrF.

Hareide og resten av ledelsen har bestemt seg for «radiotaushet» inntil videre.

KrFs andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som representerer partiledelsen på KrFUs landsmøte lørdag, er pekt ut til å kommentere KrFUs valget.

Ropstad vil ikke signalisere hvilket utfall han ønsker KrFU skal lande på.

– Dette må KrFU ta runder på selv. Det blir spennende å se hva de lander på. Det må de styre selv, sier han.

Dette sa Hareide om regjeringsspørsmål i sommer: KrF kan forbli i opposisjon til neste valg.

KrF-ungdommen stemmer over Frp-samarbeid lørdag

Lørdag skal landsmøtet i Kristelig Folkepartis Ungdom stemme over hvilket råd de skal gi til moderpartiet:

Enten å gå inn i regjering sammen med Høyre, Frp og Venstre. Eller å fortsette som et blokkuavhengig opposisjonsparti i Stortinget.

Leder i KrFU, Martine Tønnessen, sa fredag til NRK at hun mener moderpartiet bør gå inn i regjering.

– Jeg mener at KrF vil få mest igjen i regjering. Det er der vi vil få mest gjennomslag for politikken vår, sier Martine Tønnessen. Men det er stor uenighet i ungdomspartiet, og usikkert hvilken fløy som får flertall.

KrFUs vedtak blir uansett et viktig innspill til KrFs landsstyre som møtes neste helg. Da åpner Hareide debatten i en kritisk situasjon hvor partiet lever nær sperregrensen.

Det kan bli et historisk veivalg for partiet, og som kan forandre det norske politiske landskapet for lang tid fremover.

Avklaring innen juleferien

Ropstad vil ikke si om han ønsker samarbeide til høyre eller venstre:

– Det går jeg ikke inn på. Mine tanker rundt det kommer i prosessen og ikke nå. Partiet har lagt et tydelig løp. Prosess starter i landsstyret i KrF fredag om en uke. Først skal vi ha debatt og vedta hvilke saker som er viktigst og forener partiet. Samarbeidsdiskusjonen tas i etterkant.

– Avgjørelsen tas i november?

– Det er ikke sikkert at det blir i november. Men Hareide har sagt at det bør gjøres innen jul, sier Ropstad.

Tidligere nestleder og statsråd for KrF, Einar Steensnæs, mener at partiet må sjekke ut om hva det kan oppnå i et eventuelt samarbeid med Ap og Sp.

– Må sjekke alle muligheter

– Jeg synes at partiledelsen skal sjekke alle muligheter før den trekker en konklusjon. Det er det som ligger i det å være et sentrumsparti at vi kan samarbeide med partier både til høyre og venstre for oss, sier han.

Han satt selv i to regjeringer med Høyre og understreker at det samarbeidet var utmerket. Men han minner om at situasjonen er annerledes nå. Frp er med i regjeringen, og Venstre er blitt mer liberalistisk. Steensnæs minner om at i politikken er det kjøttvekten som teller. I en slik regjering vil KrF få en viss innflytelse, men faren er at regjeringen vil fremme en rekke synspunkter og prioriteringer som KrF ikke deler.

– Jeg frykter at KrF vil komme i en skvis, sier KrF-veteranen.

Steensnæs sier at han ikke med dette mener at partiet uten videre skal havne i fanget på Ap.

– Mitt utgangspunkt er bare at ledelsen må undersøke alle muligheter før det bestemmer seg for retningsvalget.

– Men kan KrF samarbeide i en regjeringskonstellasjon der SV er med?

– Nå spør du meg om å designe en regjeringskonstellasjon. Mitt utgangspunkt er at KrF må prøve ut de samarbeidsmønstrene som gir oss mest innflytelse. Det er Ap og særlig Sp vi har mest til felles med. Jeg tror ikke et samarbeid med SV vil være mulig å realisere. Politisk anser jeg avstanden for stor, sier han.

– Så Ap må velge mellom KrF og SV?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det er ikke mitt oppdrag å foreslå regjeringsalternativer. Jeg vil bare at partiet skal prøve ut alle alternativer og så må vi alle respektere det valget landsstyret tar. Selv om vi kan være uenig om dette, er det viktig at partiet holder sammen, slutter han.