Nå er fylkesledere blitt i tvil. Flere åpner for å utsette retningsvalget.

Veivalget tærer på KrF. Før «superhelgen» ser flere i partiet fordelene med å bli værende i opposisjon.

Krfs parlamentariske nestleder, Hans Fredrik Grøvan vil stoppe partileder Knut Arild Hareides plan om å gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

KrF-topp Hans Fredrik Grøvan sa til Aftenposten torsdag at stortingsgruppen kan gå imot landsmøtevedtaket dersom marginene blir små.

Det såkalte Grøvan-alternativet, som går ut på å forbli i opposisjon, møtes med forståelse og åpenhet i de seks fylkene som i helgen stemmer over delegater til det skjebnesvangre landsmøtet 2. november.

Der har landsstyret lagt opp til to avstemningen. Først om partiet skal gå i regjering. Så hvilken retning de eventuelt skal ta.

Lengst går landsstyremedlem og nestleder i Troms KrF, Gerd Hetland Ege.

– Jeg registrerer en økende interesse for Grøvans alternativ. Årsmøtet bestemmer hva det skal voteres over, men mitt ønske er at de tre alternativene likestilles, sier hun.

Ege påpeker at det er vanskelig å vite i Troms, ettersom så få har gått tydelig ut og valgt side. Hun tror at Grøvan-alternativet kan gi utslag i fylket.

Gerd Hetland Ege er 1. nestleder i Troms KrF og landsstyremedlem.

Ombestemte seg

Aftenposten har vært i kontakt med lederne i de seks fylkene som i løpet av helgen skal stemme over delegater til landsmøtet 2. november.

Sogn og Fjordane-leder Beate Bondevik Lie tenkte i utgangspunktet at Grøvans forslag var en dårlig idé og at det bare var å utsette problemet.

– Nå er jeg usikker. Frontene er blitt steilere enn jeg trodde de ville bli, sier hun, og sikter da til situasjonen nasjonalt.

Før fylkesårsmøtet er hennes største bekymring at delegatene skal rekke siste ferge hjem. Sindige sogninger lever godt med hverandre uansett utfall, sier fylkeslederen.

Valgkomiteens innstilling sier 5–2 i «rød» sides favør, men det er uaktuelt å binde delegatene inn mot landsmøtet.

Flere har også tatt kontakt og bedt om at det Grøvan-alternativet blir representert.

Lie utelukker ikke at siden som ligger an til å tape på landsmøtet neste helg, kan slå seg sammen med Grøvans sentrumskamerater.

– Grøvan argumenterer mer og mer for det og har nesten startet sin egen valgkamp. Mange ser kanskje at det er blitt litt for kantete som det er nå.

Trenger endelig vedtak

Nordland skal velge sine utsendinger på søndag. Der har fylkesleder Ingelin Noresjø forståelse for Grøvans alternativ.

– Det kan skade legitimiteten til landsmøtevedtaket hvis delegatene som sendes ikke er representative. Det kan skade partiet. Da kan Grøvan-alternativet bli mer aktuelt.

– Uro og raseri i partiet kan bli vanskelig å reparere. Da er det bedre å gå for alternativet med å forbli i opposisjon, sier Noresjø.

Samtidig tror nordlendingen at de fleste i fylket vil velge enten blå eller rød side. Grøvans alternativ kan ende opp som en utsettelse av noe som uansett må komme før eller senere.

– Det er jo nettopp for å få en endelig beslutning på veien videre at vi har kalt inn til dette ekstraordinære landsmøtet, sier Noresjø.

Randi Walderhaug Frisvoll mener også at det å ta et valg er viktig i seg selv. Hun tror det er en del som er enig med Grøvan i fylket.

– Men jeg tror ikke de kan få flertall på landsmøtet, sier Møre og Romsdal-lederen. Hun heller mot blå side, men kommer til å være lojal uansett utfall.

Trøndelags fylkesleder, Jon Normann Tviberg tror ikke sentrumsforslaget til Grøvan har særlig støtte blant trønderne.

– Det er veldig få som sier de vil gå for den tredje vei, sier han.

Fylkesleder i Hordaland, Dag Sele vet at det også i Hordaland er noen som støtter dette.

– Spørsmålet vil bli drøftet og stemt over i møtet lørdag, sier han.