Politikk

Ap og Sp reagerer på Innovasjon Norge-avsløring: – Bør få konsekvenser om statsråden har blandet seg inn på «utilbørlig måte»

Næringsministeren kan ha brutt viktige prinsipper for statens eierstyring, ifølge Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Geir Pollestad mener det er åpenbart at næringsministeren har brutt viktige prinsipper. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

 • Jørgen Lohne

Aftenposten meldte mandag at styrelederen i Innovasjon Norge trekker seg etter at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal ha stanset styrebehandlingen av Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseths stilling.

Det skaper reaksjoner på Stortinget.

– Jeg hadde virkelig trodd at en minister fra Høyre ville være mer nøye med å holde den avstand til styrets arbeide som de omforente prinsippene for statlig eierskap slår fast at han skal holde, sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Sp.

– Slik saken fremstår, er det åpenbart at Røe Isaksen har brutt disse prinsippene, sier han.

– Dersom Aftenpostens fremstilling er riktig, har næringsministeren gjort seg skyldig i brudd på gode prinsipper for eierstyring, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland.

Røe Isaksen har overfor Aftenposten forklart handlemåten med at styreleder uansett skulle skiftes ut, og at departementet derfor mente det var naturlig at spørsmålet rundt Traaseths stilling ikke skulle håndteres av avtroppende styreleder.

Næringsministeren peker også på at det «ikke er heldig at et selskap eventuelt skulle skifte både styreleder og daglig leder samtidig».

Aps Terje Aasland krever svar fra statsråden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ber Røe Isaksen svare

Aasland sender mandag tre spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H):

 • Mener statsråden at hans inngripen, slik han selv beskriver den i Aftenposten, er i tråd med statens prinsipper for god eierstyring?
 • Har departementet gitt uttrykk overfor styret, styreleder eller andre representanter i styret for at en prosess knyttet til daglig leder skulle stoppes? På hvilke tidspunkt har dette skjedd? Hvorfor har statsråden grepet inn på denne måten?
 • Har departementet på andre måter gitt uttrykk for sitt syn på daglig leder og/eller en eventuell styrebehandling av forhold knyttet til daglig leder overfor styret, styreleder eller andre representanter i styret? På hvilke tidspunkt har dette skjedd? Hvorfor har statsråden grepet inn på denne måten?

– Dersom det blir klart at ministeren har grepet inn i denne prosessen på en utilbørlig måte, bør det få konsekvenser for Røe Isaksen, sier Aasland.

Næringskomiteens leder: Overraskende

– Det er svært overraskende at statsråden velger en slik fremgangsmåte. Dersom han var uenig med styrelederen, burde han ha byttet ut Per Otto Dyb umiddelbart, sier Pollestad, som er leder i Stortingets næringskomité.

– Jeg hadde virkelig trodd at en minister fra Høyre ville være mer nøye med å holde den avstand til styrets arbeide som de omforente prinsippene for statlig eierskap slår fast at han skal holde. Slik saken fremstår, er det åpenbart at Røe Isaksen har brutt disse prinsippene,

– Hvilke konsekvenser bør dette få næringsministeren?

– I første omgang at han må forklare seg grundig for Stortinget og besvare en del vanskelige spørsmål. For å gå videre med saken, trenger vi mer informasjon som hva som faktisk har foregått. Men det er i øyeblikket vanskelig å tenke seg at noe vil kunne endre på inntrykket av at Røe Isaksen her har begått et overtramp, sier Geir Pollestad.

– Har passert en grense

Opposisjonspartienes syn får støtte fra høyskolelektor Frode Solberg ved institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI:

– Her mener jeg næringsministeren har gått over en grense, sier Solberg.

– I en foretaksmodell skal staten ved ministeren ikke legge seg opp i ansettelse eller oppsigelse av daglig leder. Dette er helt klart styrets suverene oppgave. Det er vanskelig å se Torbjørn Røe Isaksens handlemåte som annet enn et uttrykk for at den dominerende eier av Innovasjon Norge er misfornøyd med det sittende styret. Han burde heller tatt denne misnøyen opp direkte med styret og holdt seg for god til å rote med rekkefølgen i dette, mener høyskolelektor Solberg.

Høyskolelektor Frode Solberg på BI mener næringsministeren har «gått over en grense» i Innovasjon Norge-saken. Foto: BI

Professor: staten får kritikk, uansett

– Jeg synes det er relevant å spørre her: Hva ville Trygve Hegnar, Elisabeth Grieg eller en annen privat dominerende eier i et selskap ha gjort i en tilsvarende situasjon, kommenterer professor Morten Huse ved institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, som er på reise i Australia og understreker at han ikke har hatt mulighet til å sette seg inn i den konkrete saken.

Det er tradisjon for at staten som eier skal være passiv i en slik situasjon, og det blir gjerne bråk dersom en minister ikke føyer seg etter dette, påpeker Huse, og nevner som eksempel konflikten mellom daværende næringsminister Trond Giske og daværende Telenor-styreleder Harald Norvik.

– Staten som aksjeeier representerer i prinsippet alle oss vanlige nordmenn. Hvordan en minister velger å agere i en sak som dette, avhenger av ideologisk ståsted. En minister må i slike sammenhenger vente å få kritikk for sin handlemåte, uansett, mener professor Morten Huse.

Innovasjon Norge har som oppgave å profilere norsk næringsliv og norske reisemål. Nærings- og fiskeridepartementet er hovedeier med 51 prosent, mens fylkeskommunene eier 49 prosent. I 2018 er budsjettet på 7,2 milliarder kroner.

Traaseth sier at hun ikke var kjent med styrets syn på hennes lederstil, og at hun ikke har ikke har noen planer om å gi seg som leder for Innovasjon Norge.

Påtroppende styreleder Jørand Ødegård Lunde understreker overfor Aftenposten at styret fremdeles ikke har behandlet noen saker om mistillit til Traaseth, og at styret «ergo har tillit til daglig leder».

Les også

 1. Sterk misnøye med toppsjefen i Innovasjon Norge – Torbjørn Røe Isaksen grep inn og hindret styrebehandling av saken

 2. Harald Stanghelle: «Ingen seriøs styreleder kan akseptere å bli overkjørt av næringsministeren»

 3. Slik kan Norge komme ut av strutseposisjonen og inn i ledertrøya | Anita Krohn Traaseth

Les mer om

 1. Torbjørn Røe Isaksen
 2. Innovasjon Norge
 3. Geir Pollestad
 4. Arbeiderpartiet (Ap)
 5. Regjeringen