Høyre vil ha flere over 70 år i jobb, men staten gir dem ikke sykepenger

Høyre vil ha flere eldre i jobb. Men pr. i dag har folk over 67 år en dårligere sykelønnsordning enn andre. Over 70 får de ikke sykepenger i det hele tatt. Arbeidsminister Anniken Hauglie lover å se på saken.

Høyre og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ha flere eldre i jobb, men er du over 70 år får du ikke sykepenger.

– Vi skal senke barrièrene for eldre i arbeidslivet og invitere dere på fredagspils, sa stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde i en hilsen til seniorene på Høyres landsmøte.

Partiet vedtok i helgen å «gjennomgå aldershindringer» i arbeidslivet og å fjerne øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven.

Men Høyre berørte ikke et tema både arbeidstagere og selvstendige næringsdrivende over 70 opplever som en ulempe: De nektes sykepenger.

I full jobb – fikk brudd i ankelen

En av dem som har fått føle dette på kroppen, er den 71 år gamle kjendisadvokaten Harald Stabell. Han er fortsatt i full jobb som advokat. Men da han i fjor høst brakk ankelen i en sykkelulykke, oppdaget han at sykepengeordningen ikke har endret seg i takt med politikernes ønske om at folk skal stå lenge i jobb.

Sykkelulykken førte til at han måtte opereres i ankelen og ble avhengig av krykker. Siden den kjente advokaten ikke er avhengig av bena for å utføre advokatjobben, ville han jobbe. Han søkte derfor ikke om sykepenger, men et alternativ alle med rett til sykepenger kan få: Reisetilskudd.

Han trodde han hadde krav på økonomisk støtte til å dekke drosje fra hjemmet på Bekkelaget til Oslo sentrum for å kunne fortsette i jobb med ankelbrudd.

Men det endte med avslag.

Harald Stabell ble overrasket over at sykelønnsordningen ikke er endret i takt med andre lovendringer som gjør det lettere for folk over 70 å stå i jobb.

I dag gjelder følgende regler:

  • Ingen over 70 år har rett til sykepenger selv om de er i full jobb og ikke har begynt å ta ut alderspensjon.
  • Arbeidstagere på 67, 68 og 69 år har en begrenset rett til sykepenger. De må tjene minst 187.000 kroner (to ganger grunnbeløpet i folketrygden) for å ha krav på sykepenger og kan maksimalt få det i 60 dager. Regelverket tar ikke hensyn til om man får utbetalt pensjon.
  • Arbeidstagere mellom 62 og 67 har fulle sykepengerettigheter selv om de også mottar alderspensjon.
Heidi Nordby Lunde innledet om arbeid og inkludering på Høyres landsmøte.

Foreløpig få som rammes

Begrunnelsen for hvorfor det er slik, er ifølge Arbeids- og sosialdepartementet at alle over folk over 67 år har en ubetinget rett til alderspensjon fra folketrygden. Det gjør at behovet for andre inntektssikringsordninger etter 67 år dermed er lavere.

Fordi det er få som rammes, har det vært liten politisk oppmerksomhet rundt regelverket.

Heidi Nordby Lunde, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener dagens regelverk er et resultat av «gamle holdninger».

– Det har ikke vært en problemstilling som har betydd noe for særlig mange, og de som har valgt å gå inn igjen i arbeidslivet eller bli stående der, er kjempefornøyd med bare å få lov til å være i aktivitet. Men hvis vi skal mene noe med at eldre skal ha stå i jobb, må vi se på helheten rundt det, sier Lunde.

Haugli: Vi har det på blokken

Høyre sitter også med statsråden i Arbeids- og sosialdepartementet, og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier sykepengerettighetene til de eldste arbeidstagerne er noe hun vil se på.

– Vi har det på blokken. Det er blant de ting vi må se på, sier hun og viser til at Høyres landsmøte har varslet at de vil gå gjennom alle seniorpolitiske tiltak.

Hun antyder at det også kan bety at man f.eks. flytter den ekstra ferieuken for alle over 60 oppover i aldersgruppene.

Høyre har på helgens landsmøte vedtatt å fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

Ingen skal gå ut på dato.

Det at «ingen skal gå ut på dato» har vært en gjennomgangsmelodi i mange innlegg på Høyres landsmøte. Partiet har vedtatt å fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Den har ikke noe med pensjonsalder å gjøre, men med oppsigelsesvernet.

Fra første juli 2015 ble den alminnelige aldersgrensen i arbeidsmiljøloven satt opp fra 70 år til 72 år. Aldersgrensen betyr ikke at man slutte å jobbe ved fylte 72 år, men at arbeidsgiver uten å begrunne det, kan bestemme at en arbeidstager ikke lenger har noen jobb til vedkommende.