Politikk

Regjeringen avslutter fengselsavtale i Nederland

Etter at soningskøen er blitt avviklet, er det ikke lenger behov for å leie fengselsplasser i Nederland, mener Regjeringen.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kunngjorde onsdag at Norge ikke vil fornye avtalen med Norgerhaven fengsel i Nederland. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
  • og NTB
  • Solveig Ruud
    Journalist

Regjeringen har besluttet ikke å forlenge leiekontrakten med Nederland om Norgerhaven fengsel i Nederland. Kontrakten går ut 31. august i år. Dersom det blir problemer med å skaffe nok fengselsplasser i Norge, vil Regjeringen i stedet sette to innsatte pr. celle.

Vedtaket vil bli godt mottatt i regjeringspartiet Venstre. Partiet har hele tiden vært motstander av å sende fanger ut av landet, men aksepterte dette under regjeringsforhandlingene på Jeløy der partiet til og med sa ja til en mulig forlengelse av avtalen.

Listhaug: Leieavtalen har vært en suksess

Med støtte fra et knapt flertall i Stortinget i juni 2015 inngikk Norge en avtale med Nederland om å leie 242 soningsplasser.

– Leie av fengselsplasser i Nederland har vært en suksess. Nå er soningskøen avviklet, og avtalen har gitt rom for å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering av fengselsplasser i Norge, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding.

Fra avtalen trådte i kraft 1. september 2015 og frem til 15. februar 2018 er tilsammen 936 domfelte overført til straffegjennomføring i Norgerhaven fengsel i Nederland.

Av disse er 568 domfelte overført etter egen søknad, mens 368 er overført uten eget samtykke. To av tre nåværende innsatte er utenlandske statsborgere.

Kom i stand på grunn av lang soningskø

Bakgrunnen for avtalen med Nederland var den tidligere store soningskøen i Norge. I 2013 var køen på over 1.200 personer, og at mange hadde ventet lenge. Listhaug påpeker at soningskøen fremdeles skal holdes nede.

– Frem til Agder fengsel åpner i 2020 vil vi benytte oss av muligheten til å sette to innsatte på én celle så langt det blir nødvendig. Dette er noe også fagforeningen støtter, sier Listhaug i meldingen.

Hennes forgjenger Per-Willy Amundsen ga i fjor uttrykk for at det kunne bli aktuelt å forlenge avtalen. Men justisministerens eget direktorat Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) anbefalte å avslutte leieavtalen med Nederland om Norgerhaven-fengselet og heller benytte seg av muligheten med å sette to pr. celle.

Kritisert av Sivilombudsmannen

Leieavtalen har vært omstridt av flere årsaker. Etter et besøk i fengselet ble ordningen sterkt kritisert i en rapport fra Sivilombudsmannen.

- Innsatte som overføres til Norgerhaven fengsel, er ikke sikret et tilstrekkelig vern mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling, fastslo sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

SV og Venstre har begge gitt uttrykk for noe av det samme, og SV kom med krass kritikk av Venstres snuoperasjon på Jeløy. Men nå blir det altså ingen utvidelse av leieavtalen likevel.

  • Slår alarm om utviklingen i Norges største ankedomstol: Bryter lovpålagte frister med måneder og år.

Les mer om

  1. Sylvi Listhaug