Syse-utvalget: Ledere i Høyre bør ha alkoholforbud på partiarrangementer

Ledere i Høyre og Unge Høyre som er på partiarrangementer der det serveres alkohol, skal enten helt avstå fra å drikke alkohol eller kun nyte alkohol i svært begrenset omfang.

Henrik Syse

Det foreslår det hurtigarbeidende Syse-utvalget som Høyre nedsatte 19. januar, ledet av Henrik Syse.

Aftenposten avslørte i januar at flere i organisasjonen allerede i 2013 varslet om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riises oppførsel. Syse fikk ansvaret for et utvalg 11 dager etter at Riise trakk seg. Blant annet fikk utvalget i oppdrag å se på hvordan partiet har håndtert varsler om seksuell trakassering.

Et absolutt krav fra utvalget er at minst én leder alltid skal være helt edru og fungere som «edru-vakt» på alle partiarrangementer.

Også problemstillingen rundt det å varsle om venner, blir diskutert i rapporten. Hovedkonklusjonen og en mulig løsning på denne problemstillingen, er å opprette en uavhengig og ekstern varslingstjeneste, eksempelvis hos et advokatkontor.

Når man skal si fra om venner til venner

– Generelt ser vi at det ikke er så lett å si fra dersom sjefen gjør noe galt, og vi vil helst ikke tro på rykter om sjefen. Dette må vi snakke om hvordan vi håndterer. Det vi har lært av de eksemplene vi har sett på, er at det er viktig å si ifra første eller andre gang noe negativt skjer, ikke gang nummer ti. For å tørre det, må man være trygg, og man må vite at det er mulig å kunne snakke om ting fortrolig, og også å bli ferdig med ting, sier Syse til Aftenposten.

Han legger vekt på at det nå er viktig å bruke etterpåklokskapen for å lære av både det som er bra og det som ikke er bra.

– Det finnes ikke én, allmenngyldig historie om hvordan ting har vært i Høyre. Det meste har vært bra, men andre ting og ikke minst noen steder, har ting vært mindre bra, blant annet hva angår alkohol. Mange fortjener for øvrig honnør for arbeidet sitt med varslersaker og kulturutfordringer gjennom årene. Det kan man lett miste av syne i den nåværende situasjonen, sier han.

Varslingstjenesten Syse-utvalget foreslår, åpner for anonym varsling i Høyre. Dette kan være vanskelig å følge opp, men kan være nødvendig for å sikre at kritikkverdige forhold overhodet blir tatt opp, står det i rapporten.

Må vurdere om flere saker skal meldes sentralt

Syse-utvalget ber også Høyre og Unge Høyre diskutere hvorvidt flere saker skal opp på et sentralt nivå.

Et av argumentene er at det synes å være stor variasjon blant de regionale og lokale organisasjonsledd om hvor «listen bør ligge» for når en sak eller bekymring bør varsles oppover.

Høyre bør behandle varsler i UH

Her er andre forslag fra Syse-utvalget:

 • Utover moderate mengder alkohol (f.eks. velkomstdrink og vin til middag) skal den enkelte selv betale for alkohol på partiarrangementer.
 • Unge Høyre bør overlate behandlingen av varsler til moderpartiet Høyre, fordi mange varslingssaker er vanskelig å håndtere og krever en kompetanse som Unge Høyre ikke har.
 • Partiledelsen bør involveres i behandlingen.
 • Det bør vurderes om en av nestlederne i partiet skal ha en dedikert funksjon som ansvarlig for varslingssakene.
 • Retten til kontradiksjon for den det er varslet om, må styrkes i rutinene.
 • I saker om straffbare forhold som vurderes meldt til politiet, bør kontradiksjon avventes av hensyn til faren for bevisforspillelse.
 • Styrken på partiets reaksjon bør ikke styres av hvorvidt en sak er kjent i mediene.
 • Utover løfter om fortrolighet, bør ikke Høyre begrense sin egen mulighet til å følge opp varslingsinformasjon som mottas i partiet.
 • Videreformidling av varsler sentralt bør alltid gjøres skriftlig.
 • Alle med lederverv skal årlig skrive under på at de har lest og er kjent med partiets etiske regelverk.
 • Høyre sentralt bør få muligheten til å starte og gjennomføre eksklusjonssaker uten forutgående behandling på lokalt/regionalt nivå. Det er ikke mulig i dag.
 • Valgkomiteer, på ulike nivå, må i sterkere grad enn nå vurdere kandidatenes «karakter», herunder gå inn i rykter og uformell kunnskap.

– Ikke moralisme

– Det vi skriver om og anbefaler i rapporten, er overhodet ikke lettvint eller overbærende moralisme, som noen sikkert kan være redd for. Det handler om sunn fornuft, om respekt for hverandre og om å bygge en kultur der vi vil hverandre vel, sier Syse.

Sentralstyret er innkalt til møte tirsdag 20. mars for å behandle Syse-utvalgets rapport og diskutere hvordan partiet skal følge opp konklusjonene.