Støre: Tar et generaloppgjør med kraftopprørerne i LO

Statsminister Jonas Gahr Støre går ut mot venstresiden i LO. De krever tøffe tiltak for å få ned strømprisene.

– Uansett hva spørsmålet er, så er LO svaret, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun og statsminister Jonas Gahr Støre finner tonen på LO-kongressen.

På LO-kongressen i ettermiddag varsler Støre fortsatt leting etter olje og gass. Det er søt musikk i ørene til industrimiljøene i LO.

Og han understreket at det er et «helt sentralt oppdrag» å sørge for mer og fortsatt rimelig kraft i Norge til folk og bedrifter.

– Når strømprisene går i været, da må vi stille opp for familier og husholdninger, sier han.

Men Støre nekter å kutte kraftkablene til utlandet og trekke Norge ut av EUs energibyrå Acer og det europeiske kraftmarkedet.

– At strømprisene vi har nå, ikke er bærekraftige, er det heller ingen som er uenig i. Men at svaret på utfordringen er å kutte kabler eller si opp avtalene våre med et Europa i energikrise, det er jeg uenig i.

– Det vil i sin tur ramme Norge og norsk industri, sa Støre i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik åpnet debatten om det fagligpolitiske samarbeidet mellom Ap og LO med å si at det foregår en «stille revolusjon» etter åtte års borgerlig styre.

– Når vi snakker om det fagligpolitisk samarbeidet bruker vi utestemme. Vi elsker politisk arbeid. Og alt vi får til. Vi er en fremoverlent, politisk maskin som ser medlemmene, sa hun.

Misnøye med kraftprisene

Men LOs tillitsvalgte nøyer seg ikke bare med å klappe for skrytelisten over løfter som er innfridd. De 315 delegatene vet hva som opptar og plager medlemmene og vanlige folk: Høye kraftpriser truer både industri og familiebudsjettet.

I salen satt mange tillitsvalgte fra kraftkrevende industri som støtter opprøret «Industriaksjonen». De sier nei til eksport av norsk kraft og ja til fortsatt billig strøm til norsk industri.

– Og dere, la det ikke være noen tvil; det er et politisk ansvar å sikre at vi har nok og rimelig strøm. Det er et politisk ansvar og et demokratisk ansvar, ikke noe vi overlater til markedet alene, sa Støre.

Han viste til at de rekordhøye strømpriser i Sør-Norge er drevet frem av krigen i Ukraina, lite nedbør og lav vannstand i vannmagasinene.

– Vi er vitne til en grunnleggende endring av energimarkedene rundt oss, nødvendiggjort av klimaendringene og akselerert av at Europa vil gjøre seg uavhengig av russisk olje og gass, sa Støre.

Avviser stans i oljeleting

Men kravet fra flere i opposisjonen i LO om å stanse krafteksport og reforhandle avtalene med Europa, avviser Støre. Han mener kraftutvekslingen har tjent Norge godt siden 1960-tallet.

– At utenlandsforbindelsene, også de to siste kablene, har betydning for prisnivået særlig i Sør-Norge, er ingen uenig i. Statnett beregner at priseffekten fra disse kablene utgjør 10 prosent av årsaken til de rekordhøye prisene, sier Støre.

Regjeringen har lovet ikke å bygge nye utenlandskabler, men Støre ga klar beskjed om at «vi skal heller ikke kutte kabler».

Løsningen på energikrisen ligger ifølge Støre i storstilt utbygging av fornybar kraft som havvind. Det er broen mellom dagens oljebransje og fremtidens grønne industri.

Inntil videre betyr det at Støre-regjeringen vil fortsette leting etter olje og gass. Helt i tråd med Fellesforbundet og LO-ledelsens ønske.

– På den måten lever vi opp til det vi har programfestet; et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, med økt innslag av nye næringer som havvind, fangst og lagring av CO₂, hydrogen og mye mer.

– Vi skal utvikle, ikke avvikle, og vi skal bygge ny industri på skuldrene av den vi har i dag, er det viktigste budskapet fra Støre. Samtidig lovet han at «vi skal nå våre klimamål».

Politiske godbiter

Sist Støre snakket til LO-kongressen for fem år siden, skisserte han alt Ap ville gjennomføre i regjering. I dag drysset han ut de politiske godbitene LO allerede har fått:

  • Styrking av fagbevegelsen gjennom dobling av fagforeningsfradraget.
  • Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser er fjernet.
  • Begrenset adgang til innleie og forbud der forholdene er verst.
  • Pensjon fra første krone er innført for en million arbeidstagere som har stått uten.
  • Norges-modellen utviklet med krav til hvordan det offentlige skal bruke innkjøpsmakten.
  • Retten til heltidsstilling er styrket
  • Den kollektive søksmålsretten gjeninnføres

– Ække det bra, spurte Støre på LO-språket. Og ga svaret selv:

– Vi lovet en storrengjøring i arbeidslivet etter åtte år med høyrepolitikk, og nå, dere, vasker vi for harde livet, sa Støre.

I tidligere år har delegater uten Aps partibok ofte kritisert det nære politiske og økonomiske samkvemmet mellom LO og Ap. Denne gang sto verken valg eller bevilgninger på dagsorden. Det bidro til at debatten utelukkende dreide seg om forsvar, helse, tillitsreform, havvind og andre konkrete saker.