Politikk

Regjeringen kutter klima- og miljøbevilgninger med 222 millioner kroner

Regjeringen kutter i flere budsjettposter som har effekt på utslipp eller opptak av klimagasser i revidert nasjonalbudsjett.

Jan Christian Vestre var onsdag i spørretimen. Der fikk han spørsmål fra Sveinung Rotevatn om regjeringens kutt i klima- og miljøbevilgninger.
  • Sigrid Gausen
    Sigrid Gausen
    Journalist

Da regjeringen i fjor høst la frem sitt første statsbudsjett, brukte den mer penger på å motvirke klimatiltak enn på å styrke dem. Det kom frem etter en kartlegging av Aftenposten.

Forrige uke var det tid for å justere på dette budsjettet. I det reviderte budsjettet foretar Ap og Sp enda flere kutt på bevilgninger til klima og miljø.

Regjeringen kutter poster knyttet til klima og miljø med 222 millioner kroner.

Det kommer frem i et svar fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Sveinung Rotevatn (V).

– De prioriterer ned klima og miljø. De bruker 60 milliarder kroner ekstra i dette budsjettet og prioriterer andre ting. Det er en ærlig sak at de kutter i klimainvesteringer, men det som overrasker meg er at de ikke har justert retorikken i takt med det, sier Sveinung Rotevatn.

Vil unngå høytrykk i norsk økonomi

Rotevatn stilte spørsmål om kuttene til næringsminister Jan Christian Vestre under onsdagens spørretime på Stortinget.

I svaret sitt viste Vestre til at det er høytrykk i norsk økonomi, og at det er blitt brukt titalls milliarder mer til strømstøtte, korona og til krigen i Ukraina enn handlingsrommet lå an til.

– Hvis regjeringen fortsetter å bruke penger på dette nivået, vil rentene fortsette å stige raskere enn det norsk næringsliv tåler og det norske husholdninger tåler. Og derfor må vi bremse pengebruken.

Han sa at bevilgningene til det grønne skiftet likevel var langt større enn summen av enkeltpostene som det kuttes i.

– Totalt sett investeres det store summer i det grønne skiftet, både statlig og privat, det er lån, garantier og tilskuddsordninger. Jeg mener man må se statsbudsjettet under ett.

– Dette er jo finansministerens eget regnestykke? Han har selv vist til hvilke poster som er relevante for klima og miljø?

– Ja, når man ser på det isolert post for post, så er det helt sikkert riktig. Jeg har ikke sett svaret til Vedum. Men så må man se på hva man får ut av midlene man investerer. Det er ikke et én- til-én forhold til antall kroner vi bevilger og klimakutt vi får til.

Sveinung Rotevatn mener Vestre i Stortingssalen bruker for store ord om Stortingets klimasatsinger, men at de ikke vises i bevilgningene.

– Ja, det er krevende tider i norsk økonomi, men det er ikke noen unnskyldning til å bremse omstillingen til grønn teknologi. Tvert imot, det er en anledning vi bør benytte til å forsterke omstillingen.

– På vei til å miste all kredibilitet i klimakampen

I svaret sitt skriver Trygve Slagsvold Vedum at ha vil peke på at de har gjort store satsinger på klima og miljø i jordbruksavtalen. Her viser han til en rekke poster som til sammen blir en endring med 1,6 milliarder kroner fra i år til neste år.

SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken sier at regjeringen har overlatt klimapolitikken til finansministeren.

– I praksis er det nå han som er klimaminister, vi begynner jo å se hvor bra det går, sier Haltbrekken.

Han mener det ikke går og at Vedum viser en massiv motstand mellom det han sier og det han ender opp med å prioritere.

– Det er helt håpløst når vi har klimamål vi skal nå. Takket være Vedum står vi nå i fare for å få en regjering som er dårligere på klima enn Erna Solbergs regjering. Jeg har etterlyst klimaministeren før, han burde komme seg på jobb.

Han etterlyser en plan som viser hvordan Norge kan kutte utslipp tonn for tonn, og er skuffet over at regjeringen ikke skal komme med en klimamelding i år.

Natur og Ungdom er og frustrert over regjeringens prioritering.

– Jeg forstår ikke at regjeringen kan foreslå dette og samtidig se dagens barn og unge i øynene. Vi har fått tre alarmerende rapporter fra FNs klimapanel som krever at klimatiltakene må komme i høyere tempo, at investeringene seksdobles. Regjeringen gjentar gang på gang at de vil nå klimamålene, men leder oss i totalt feil retning. Støre og co er i ferd med å miste all kredibilitet i klimakampen, sier Gina Gylver leder i Natur og Ungdom.

Også Bellona mener valgene kan sette det norske klimaarbeidet tilbake mange år.

– Det er når de tøffe prioriteringene skal gjøres at regjeringen virkelig viser hvem de er. Og denne regjeringen er gråere enn på tiår. Retorikken henger ikke sammen med faktisk politikk, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Les mer om

  1. Klimakrisen
  2. Klima og miljø
  3. Klima