SV og Rødt står for «tradisjonell sosialistisk politikk» som ikke gavner flyktningene, mener Frp. Også Høyre reagerer.

– Dette er ikke tiden for å la ideologiske skylapper komme i veien for å hjelpe mennesker på flukt. Det mener Høyre om Rødts og SVs motvilje mot å bruke private mottaksplasser.

Mottak skal drives av det offentlige eller ideelle aktører, mener Rødt og SV. Politikere i Frp og Høyre reagerer på partienes motvilje mot å ta i bruk private mottaksplasser.
  • Solveig Ruud

– Det er overraskende at ikke SV og Rødt lytter mer til UDI, som understreker hvor viktig private asylmottak er for beredskapen.

Det sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Mari Holm Lønseth.

⁃ Samarbeid med private er en viktig del av beredskapen vår ved store tilstrømminger. Sier man nei til samarbeid med private, vil beredskapen bli dårligere, poengterer hun.

Mot aktører som tjener penger på folk som har flyktet.

Både Løseth og Frps innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg reagerer på uttalelser politikere i SV og Rødt kom med i Aftenposten onsdag. De to partiene på venstresiden ønsker at mottaksplasser skal leveres av offentlig sektor og ideelle organisasjoner eller stiftelser.

– Private velferdsprofitører skal ikke tjene penger på folk som har flyktet, understreker Rødt i sitt program.

– Vi må ikke la kyniske kommersielle aktører melke systemet. Vi må betale det det koster, men kan ikke la velferdsprofitører kynisk utnytte situasjonen, sa SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold.

UDI-direktør Frode Forfang understreker at de er helt avhengige av de private aktørene. Han sier også at de raskere kaster seg rundt i krisesituasjoner som nå.

Selv om Rødts og SVs innvandringspolitiske talspersoner uttrykte motvilje mot å bruke private selskaper, uttrykte de en viss forståelse for at man gjør det nå.

Høyre: Private viktige for beredskapen

– Private asylmottak er viktig for å ha god beredskap. Jeg opplever at mottakene nå i stor grad melder seg for å hjelpe det offentlige med å håndtere en stor krise. At SV mener det er å melke systemet, får stå for deres regning, sier Lønseth.

Hun mener en av erfaringene fra flyktningkrisen i 2015, var at det var helt nødvendig å samarbeide godt med private drivere av asylmottak. Da kunne man gi folk tak over hodet raskt.

⁃ Nå står vi igjen foran en stor flyktningkrise. Det er den største flyktningstrømmen siden 2. verdenskrig, poengterer hun og understreker at man da må ta i bruk alle gode krefter.

– Private asylmottak er viktige for å raskt kunne snu seg om og bygge opp kapasiteten vi trenger i den krisesituasjonen vi er i, mener hun.

Frps Erlend Wiborg reagerer på Rødts og SVs fokus i dagens krise.

Frp: Rødt og SVs politikk tjener hverken skattebetalerne eller flyktningene

Frps innvandringspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, reagerer på mye av det samme som Lønseth. Han gir uttrykk for at SV og Rødt har «veldig rar fokus i den situasjonen vi nå står oppe i.»

– Alle jobber dag og natt for å kunne ta imot flyktninger på en best mulig måte og få dem raskest mulig ut i samfunnet, sier han. Da synes han det er rart at SVs og Røds fokus er at de helst ikke vil bruke private aktører.

– Dette er tradisjonell sosialistisk politikk som ikke er til det beste for hverken flyktningene eller skattebetalerne i Norge. Dette er gammeldags og håpløs politikk, som jeg håper ikke får fotfeste, sier han.

– Forfang uttaler at de private snur seg raskest rundt. Må det være slik?

– Nei, offentlig sektor må alltid se om den kan gjøre ting raskere og bedre, sier han. Men han støtter Forfangs syn på at de private omstiller seg raskere.

– Slik er det stort sett på alle områder i samfunnet. Det får man ikke endret over natten. Det offentlige har et helt annet byråkrati og tankesett enn de private, sier han.

– SV og Rødt advarer mot kommersielle aktører som «melker systemet», og higer etter profitt. Det er vel eksempler på at det har skjedd, og at det er et visst innslag av useriøse aktører i slike situasjoner?

– Useriøse aktører har man dessverre stort sett i hele samfunnet, i både privat og offentlig sektor. Derfor må man ha gode kontrollmekanismer for å luke dem ut. Men dertil å takke nei til private, er helt meningsløs bruk av skattebetalernes penger, sier han.

Wiborg er uenig med SV og Rødt når de sier man kan ha en god nok offentlig beredskap.

– Det er ikke mulig. Vi kan ikke ha et apparat som til enhver tid skal stå klart til å ta imot 30–40.000, sier han.