Støre-regjeringens åtte mulige veier til flertall

Da SV trakk seg, mistet Støre-regjeringen flertallet i Stortinget. Men Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum kan sikre seg støtte på mange måter.

I tiden fremover vil Ap og Sp måtte gå til partier på Stortinget for å sørge for flertall i enkeltsaker. SV er en foretrukket parter i disse tilfellene, men det finnes også andre muligheter.
 • Sigrid Gausen
  Journalist

For å ha flertall i Stortinget må en regjering ha minst 85 mandater. Etter SVs exit fra regjeringssonderingene onsdag står Arbeiderpartiet og Senterpartiet igjen med 76.

Det betyr at i alle saker fremover må de ut og fri til de andre partiene. Forhandlinger om smått og stort vil bli den nye hverdagen for mindretallsregjeringen.

– En mindretallsregjering gjør politikken mer uoversiktlig fremover, fastslår Signe Bock Segaard.

Hun er forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Rent teoretisk kan den nye regjeringen sikre flertall gjennom følgende åtte ulike konstellasjoner:

Trofast trekant: Ap-Sp+SV

Selv om SV marsjerte ut av Hurdal-sonderingene onsdag, er det nettopp et flertall med SV som den nye regjeringen vil søke først. De tre partiene har tilsammen 89 mandater.

I hvert fall når det gjelder budsjettene. Det har både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vært tydelige på.

– SV er vår partner i Stortinget. Det er det partiet det er naturlig å gå til når det gjelder budsjett, uttalte Støre onsdag.

Også SV-leder Audun Lysbakken sier han forventer at den nye regjeringen vil gå til dem først for å finne flertall. Det til tross for at SV ikke vil ha noen formelle bindinger, som en samarbeidsavtale, til den nye regjeringen.

De tre partiene er enige om flere ting:

 • Oppløse Viken fylke, reversere endringene i arbeidsmiljøloven
 • Avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg
 • Fjerne firerkravet i matte for å komme inn på lærerutdannelsen
 • Reversere taxireformen og jernbanereformen
 • Stramme inn privatskoleloven
 • La være å konkurranseutsette barnevernsinstitusjoner

Alle partiene er også for mindre målstyring i offentlig sektor og vil iverksette en såkalt tillitsreform.

– Det er i budsjettforhandlingene SV nå har mulighet til å gjøre en hestehandel. Altså at de kan prøve å få gjennomslag for sine ønsker, som de kanskje slet med å få gjennom i sonderingene, sier Segaard.

Støre og Vedum er imidlertid langt mindre tydelige på hvem de vil søke støtte fra i de mange sakene der de er på kollisjonskurs med SV.

– Jeg har ikke tatt stilling til enkeltsaker. Jeg vil ikke konkludere om hvordan vi skal få dem gjennom i Stortinget, sa Støre på en pressekonferanse torsdag.

Neste post: Borgerlig storslalåm

Slike uttalelser gjør at de andre partiene på venstresiden advarer mot at en Ap-Sp-regjering vil bli en «slalåmregjering».

Det er ikke snakk om vintersporten, men en mindretallsregjerings mulighet til å søke flertall både mot venstre og høyre.

– Vi tar én ting av gangen. Vi har hverken forberedt slalåm, langrenn eller super-G, spøkte Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse torsdag.

Ser de mot høyre, har Støre-regjeringen to alternativer. De vil kunne danne flertall både med Høyre alene og med Frp alene.

Grunnen til at slalåmspørsmålene hagler mot de to partilederne, er at de på noen områder er mer enige med høyresiden enn SV. I Aftenposten i sommer antydet Sp-lederen at forsvar, innvandring og oljepolitikk er områder hvor det kan bli aktuelt å finne sammen med høyresiden.

De to siste dagene har Vedum ved flere anledninger hyllet den norske tradisjonen med å finne frem til brede forlik på tvers av partilinjene.

– Vi mener det er stabiliserende og av det gode. Vi er heldigvis ikke som i andre land, der man ikke prøver å få brede løsninger, uttalte han på spørsmål fra Aftenposten onsdag.

Segaard tror det er stor sannsynlighet for at man vil se eksempler på samarbeid på tvers av den politiske skillelinjen til tross for Støres løfter om å se til venstre.

Fem andre utveier: smått, rødt og grønt

Skulle det skjære seg med de tre nevnte løsningene, kan Støre-regjeringen likevel klare å skrape sammen et flertall på fire andre måter.

1) De kan danne et flertall sammen med Rødt og MDG.

Tilsammen har disse 4 partiene 87 mandater. Dette alternativet anses imidlertid som lite sannsynlig.

Det er vanskelig å se for seg at Støre-regjeringen vil finne sammen med disse to partiene uten at SV også er med. Og da vil de være overflødige. Sonderingene ble brutt fordi SV ikke syntes at Ap og Sp ga nok på klima og omfordeling. Da er det lite trolig at regjeringen vil finne sammen med to partier som er enda grønnere og rødere.

2) Et tilsvarende flertall kan Ap-Sp også danne sammen med Venstre og KrF.

– Slik som det er nå, er det lite sannsynlig at Ap og Sp vil samarbeide med disse to partiene. Støre ønsker å se til venstre. Samtidig vet vi at Sp og KrF er enige i noen saker, sier Seegard.

Segaard sier det er en mulighet for at Venstre vil markere seg på klima ved å finne sammen med venstresiden i noen saker.

– Da vil regjeringen måtte forholde seg til et press fra venstresiden og høyresiden, for eksempel i saker om klima og olje, sier hun.

Hun peker også på at det er mer usikkerhet rundt hva som skjer i KrF nå med ny leder. For få år siden var det å gå inn i regjering med Ap et reelt alternativ for partiet.

3) og 4) Også énrepresentantspartiet Pasientfokus kan bidra til å skaffe regjeringen nødvendig flertall.

Sammen med enten Rødt eller Venstre vil representant Irene Ojala akkurat kunne skaffe Støre de nødvendige ni stemmene for flertall.

Prisen for et slikt samarbeid er godt kjent: et nytt sykehus til Alta, som er partiets eneste sak.

På en pressekonferanse torsdag ble Sp-leder Vedum spurt om det kunne bli aktuelt å hente støtte fra for eksempel Rødt og Pasientfokus.

– Det er sakene som er viktigst. Hvis andre partier ønsker å støtte våre forslag, så er vi selvfølgelig åpne for det, svarte han.

5) En åttende mulighet er Ap +Sp + Mdg + Venstre. De vil få 87 mandater og flertall.

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at det var syv veier til flertall. Det riktige er at det er åtte. Artikkelen ble endret 04. oktober, 19.15.

Les også

 1. Støres drøm om en trepartiregjering ble knust – Vedum får det som han vil

 2. Bedre for Vedum. Bedre for Lysbakken. Verre for Støre, skriver Kjetil B. Alstadheim.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Stortingsvalget 2021
 2. Politikk