Rødt: Sp svikter nei-siden i strømkrisen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har latt seg ta «som gissel for en EU-vennlig kraftpolitikk». Moxnes ber Vedum sette hardt mot hardt i Støre-regjeringen.

Rødt mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (til venstre) har overlatt styringen av kraftpolitikken til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre.

Strømkrisen får Rødts leder til å ta et oppgjør med Sp, en forbundsfelle i motstanden mot EU-medlemskap. Moxnes sier at «folk betaler nesten 30 ganger det det koster å produsere norsk strøm».

– Det skyldes ikke mangel på kraft. Men en politisk bestemt import av utenlandske strømpriser. Det er konsekvensene av Høyres og Aps energipolitikk, med stadig sterkere integrering i det europeiske strømmarkedet, sier Moxnes.

Og legger til:

– Alt dette tror jeg Vedum er enig i. Problemet er at Høyre og Ap, med flere på slep, har integrert vannkraften vår så tett med EU at vi er i ferd med å avskaffe Norges viktigste, varige konkurransefortrinn: billig strøm fra vannkraften.

– Vedum står skulder ved skulder med Støre. Ap-toppene er skeptiske til å gjøre noe som helst som kan irritere EU og Storbritannia. Aps servile holdning til EU er hovedproblemet, mener Rødt-lederen.

Sp vil snakke med alle

Regjeringens budsjettpartner og viktigste støttespiller på Stortinget er SV, et annet nei-parti på den norske venstresiden. Men regjeringen har ikke et formalisert samarbeidet med partiet.

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, sa i tirsdagens Klassekampen at de vil søke et bredt flertall på Stortinget i håndteringen av strømkrisen.

«No er det regjeringa som held i desse sakene på eiga hand. Nokre av sakene må nok innom Stortinget, og då vil vi leggje opp til ein brei diskusjon med alle partia», sa hun der.

Bjørnar Moxnes mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum må «sette hardt mot hardt» mot Ap for å løse strømkrisen.

– Se til venstre

Den politiske kraften til å endre norsk energipolitikk ligger til venstre, mener Moxnes. Han ber Vedum «se til venstre, gå sammen med de partiene som er mot EU og stå opp for norsk suverenitet».

Rødt vil ha slutt på «at prisen på norsk strøm fastlegges i andre land». De vil ha en makspris for alle kunder i Norge på 35 øre pr. kilowattime. Kraftprodusentene skal pålegges å sikre innenlands forbruk. Og eventuelt kraftoverskudd kan eksporteres til markedspris.

– Ta i bruk flertallet med 100 mandater for en ny retning. Valget var en bestilling fra velgerne om en ny kurs, mener han.

Samtidig krever Sps 135 ordførere makspris på strøm.

– Hvordan skal Vedum «ta i bruk flertallet»?

– Støre må presses på plass av eget grunnplan, av oss på venstresiden og regjeringspartner Sp. Vi strekker ut hånden til Vedum. Vi ønsker samarbeid om ny energipolitikk. Sp må slutte å avvise venstresiden og la Høyre og Ap bestemme energipolitikken.

Grasrota reagerer

Regjeringen sier nei til makspris. Den har foreslått å forsterke strømstøtteordningen og vil innføre eksportrestriksjoner på strøm når det er lite vann i magasinene.

Moxnes mener Vedum har latt seg ta som gissel for en EU-vennlig kraftpolitikk.

– Svikter Sp-ledelsen nei-siden?

– Ja, hvis de ikke går sammen med oss og resten av nei-siden for nasjonal kontroll over prisene og eksportkontroll, så svikter de nei-siden. Høyre og Ap later som om problemet er kraftmangel. Men strømprisene har jo eksplodert samtidig som vi har et kraftoverskudd.

– Løsningen er å kortslutte prissmitten fra Europa ved å sette makspris og stå opp mot EU.

– Det høres enkelt ut. Hva hvis EU svarer med mottiltak?

– Norge er i en veldig god forhandlingsposisjon. Gassen er mye viktigere for dem enn eksporten av vannkraft. Hvorfor skal ikke Norge få lov å sikre energilagrene sine til vinteren på linje med Tyskland og Storbritannia.

– De bygger opp gasslagrene. Våre lagre er vannmagasinene, sier Moxnes.

– Hardt mot hardt

Moxnes ber Vedum sette hardt mot hardt i regjering.

– Sp har gått til valg på nasjonal kontroll over naturressursene. Hvis det finnes en sak hvor det er verdt å stille hardt mot hardt for et parti som Sp, så må det være en sak som løser strømkrisen og sikrer billig kraft i hele Norges land.

– Er det bedre å la Ap regjere alene, eller at Støre overlater makten til Høyres Erna Solberg?

– Det vil være Støres valg om han er så sterk motstander av politisk kontroll over kraften at han lar Erna Solberg ta over.

Arnstad: Lettvint fra Rødt

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, sier at Sp «arbeider med tiltak på kort og lang sikt for å redusere folks strømkostnader og øke forsyningssikkerheten».

Hun viser til strømstøtte til husholdninger og næringslivet. Sp har også fått gjennomslag for strukturelle endringer som økt magasinfylling. Og regjeringen sier – så langt – nei til nye utenlandskabler.

– Det blir litt lettvint av Rødt. Vi er ikke enig i alle spørsmål selv om vi er motstandere av EU. Vi jobber for å få gjennom så mye som mulig av vår politikk gjennom samarbeid i regjering.

– Det finnes ikke noe flertall med Sp, Rødt og SV. For å få flertall er det nødvendig å samarbeide. Vi samarbeider godt med Ap. Rødts «utstrakte hånd» bærer preg av aldri å ha vært i samarbeid med partier som har ulike meninger som skal sammenføyes til en fornuftig realpolitikk, sier hun.

– Er grunnplanet i Sp mer enig med Rødt enn med Ap i energipolitikken?

– Sp ønsker lavere priser på strøm, og vi ønsker endringer i kraftmarkedet. Men vi har ikke gått inn for makspris.

– Kan strømprisene bli en sak hvor Sp setter hardt mot hardt?

– Energi og strøm er en svært viktig sak for Sp. Men i motsetning til Rødt må vi tenke helhetlig om arbeidet i regjering og storting, avslutter Arnstad.