Politikk

Vil ha utredning av veiprising for hele bilparken

Norsk Petroleumsinstitutt mener satellittbasert prising av bilbruk er framtidens avgiftssystem og ber Regjeringen om å utrede ordningen.

NP mener dagens avgiftssystem fungerer dårlig og ber Regjeringen utrede satellittbasert veiprising for hele bilparken. NP mener veiprising vil være et mye mer rettferdig prinsipp.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Opplysningsrådet for Veitrafikken arrangerer et frokostseminar i Oslo tirsdag for å drøfte klimamål for transportbransjen. Klima og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) er blant deltakerne.

Generalsekretær Inger-Lise Melby Nøstvik i NP argumenterer for at dagens veibruksavgifter på drivstoff må endres.

– Veiprising er fremtidens avgiftssystem, og fungerer slik at bilens faktiske bruk danner grunnlaget for betaling av avgift. For eksempel gjennom at bilens bevegelse registreres, og i kombinasjon med bilens drivstoffteknologi danner dette grunnlag for beregning av avgift, sier Nøstvik til NTB.

Les også

Danskene vil ha veiprising

Må gjelde hele bilparken

NP mener at det må gjelde hele bilparken, ikke bare tungtransport som Stortinget har bedt Regjeringen om å utrede.

Nøstvik mener dagens avgiftssystem ikke lenger fungerer.

– Å betale avgift per liter er ikke en treffsikker måte å dekke kostnader på. Dette fordi disse kostnadene varierer med hvor og når man kjører, sier hun.

Koster mer i rushtid

For eksempel koster det samfunnet mer når en bil kjører inn til byen i rushtid, enn kjøring på landsbygda.

– I dag kan man si at kjøring på landsbygda subsidierer kjøring i byen. Kostnadene er knyttet til veislitasje, støy, lokale utslipp og kø. Veibruksavgiftene skal reflektere nettopp disse, og ikke være symbolpolitikk, mener hun.

Les også

- Veiprising er svaret

Mer rettferdig

– Veiprising kan ta hensyn til hva slags teknologi som brukes – slik at alle teknologier bærer sine egne kostnader uavhengig av om det er diesel eller elbil.

– Men systemet kan også gi fordeler til ny teknologi. I tillegg er det altså rettferdig i et by- og land-perspektiv, understreker Nøstvik.

NP mener at man ved utforming av veiprising må sørge for at det ikke går på bekostning av personvernhensynet.

Les også

  1. Ap vil ha radikale utslippskutt i transportsektoren

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortinget
  2. Drivstoff
  3. Diesel
  4. Klima
  5. Tungtransport