Politikk

Miljøpartiet de Grønne vil ha tysk løsning for avvikling av oljevirksomheten

MDG vil ha en egen kommisjon som skal utrede hvordan og når Norge skal avvikle olje- og gassindustrien. Men det viktigste er å stanse utdelingen av nye lisenser nå, mener nasjonal talsperson for partiet, Arild Hermstad.

MDG-topp Arild Hermstad vil se til Tyskland for å finne ordninger for å avvikle olje- og gassindustrien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask

MDG ser til Tyskland for å finne en måte å avvikle oljeindustrien på. I Tyskland satte staten ned en kommisjon som laget et opplegg for å stanse bruken av kull. Innen 2038 skal alle tyske kullkraftverk være stengt.

Dette mener MDG kan kopieres til Norge som en arbeidsform for å avvikle olje- og gassproduksjonen. Om kort tid legger partiet frem et forslag om en stortingsoppnevnt kommisjon.

– I økende grad må norske politikere svare for hva som vil skje med oljesektoren om Parisavtalen innfris og klimamålene nås. Da vil en slik kommisjon være et redskap for å finne de svarene, sier Hermstad.

– Vårt mål er at et slikt mandat skal være i tråd med vårt program. Det er først og fremst å stanse utdeling av nye lisenser, så er det en gradvis nedtrapping av oljevirksomheten over en 15 års periode.

Han innrømmer at det er partiets drømmemandat, men neppe særlig realistisk.

– De siste årene er det delt ut lisenser og bygget ut felt som vil produsere i mange år fremover. Det blir opp til en slik kommisjon å forhandle frem en sluttdato. Vi kan leve med at ikke alle våre programformuleringer kommer med i mandatet, men det kan heller ikke bli så utvannet at det ikke betyr noe, sier han.

Plattformen til Johan Sverdrup-feltet under arbeid i Verdal. Feltet skal produsere i mange år og starter opp nå i høst. Foto: Olav Olsen

  • Fellesforbundet: Ikke mulig å stanse oljeproduksjonen om du skal ha folk i arbeid og lys i huset

Konfrontert med fagbevegelsen

I dag er synet på olje- og gass industriens fremtid kanskje den enkeltsaken som skaper mest vondt blod mellom MDG og store deler av Ap, særlig den tradisjonelle industriarbeiderdelen.

– Hvor realistisk er det at hele det politiske spekteret, industrien og fagbevegelsen, skal enes om et mandat til en slik kommisjon?

– Det blir utfordrende. Men jeg tror også at olje- og gassindustrien har behov for bedre forklaringer enn det de har gitt til nå, nemlig at vår olje og gass er renere. Bransjen og fagbevegelsen kommer til å trenge en bredere folkelig støtte for prosjektet sitt, sier han.

Hermstad sier at det vil være opp til en slik kommisjon å drøfte en rekke virkemidler for å avvikle olje- og gassindustrien og få ressursene over i en grønnere fremtid.

Trenger kompetanse

Hermstad sier er enig med olje- og gassindustrien i at kompetansen i denne bransjen er viktig.

– Vi trenger den til tre ting, nemlig å lage hydrogen, utvikle karbonfangst og lagring til å bli kommersielt og til å utvikle havvind. Vi trenger ikke lete etter mer olje og gass for å utvikle de tre tingene, mener Hermstad.

– Det er viktig å understreke at vi også ønsker aktivitet på sokkelen. Der skal det være havvind. Vi skal bruke gamle reservoarer til å pumpe ned CO₂ fra avfallsforbrenningsanlegg, sementindustri og annet, men det skal ikke letes etter og etter hvert ikke produseres olje og gass, sier han.

Statens eierskap er et redskap

I dag eier staten direkte omkring 40 prosent av reservene i uutbygde felt og omtrent den samme andelen i produksjonen fra utbygde felt. Hermstad er opptatt av at dette eierskapet, som i dag forvaltes av det helstatlige Petoro, må kunne brukes aktivt i forvaltningen av olje og gass.

– Vi mener at staten bør kunne si nei til utbygginger av lisenser der den er stor eier, sier han, og legger til at det ikke lenger bør være en automatikk i at staten tar andeler i nye felt.

– Men det er vel en stor forskjell på å avvikle noen kullkraftverk i Tyskland og å avvikle en næring i Norge med tusenvis av ansatte?

– Da mener man at utslipp fra norsk olje og gass brukt i utlandet ikke er vårt ansvar. Dersom vi løser klimaproblemet, vil det komme en kollaps i olje- og gassmarkedet. Da kan vi velge mellom å la markedet styre det, uten en god plan, eller at vi begynner å lage den planen, sier han.

Norsk gass – problem eller løsning

– Men norsk gass fremheves som viktig for Tyskland når de skal avvikle de mer forurensende kullkraftverkene?

– Det er et risikabelt standpunkt. Tyskerne kommer til å være mer opptatt av å produsere egen fornybar energi og finne bedre lagringsmetoder for strøm. Dette kan gjøre det ulønnsomt å selge norsk gass, sier han og viser til Storbritannia som har gjort seg uavhengig av kull.

– For hver ny vindmølle til havs utenfor den britiske kysten, bygget med hjelp av Equinor, blir det litt mindre interessant å selge norsk gass til dette britiske markedet, sier Hermstad, som minner om at selv om gassen bare forurenser halvparten så mye som kull, er det fortsatt store utslipp.

Les mer om

  1. Fornybar energi
  2. Klimapolitikk
  3. Gass
  4. Kullkraftverk