Politikk

Fylkesmannen i Møre og Romsdal står på sitt – vil ikke følge nasjonale karanteneregler

Regjeringen advarer kommuner og fylker mot å innføre egne karanteneregler. Fylkesmannen i Møre og Romsdal er statens representant i fylket, men vil ikke lytte.

Ålesund og 23 andre kommuner i Møre og Romsdal krever 14 dagers hjemmekarantene for alle tilreisende fra fylkene i Sør-Norge (bortsett fra Sogn og Fjordane). De følger råd fra egen fylkesmann og ignorer dermed regjeringens anbefaling om å følge nasjonale karanteneregler.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Statsminister Erna Solberg (H), justisminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H) har innstendig bedt kommuner droppe egne kommunekarantener og ikke gå lenger enn de nasjonale koronareglene for å begrense folks ferdsel innenlands.

Jusprofessor Hans Petter Graver mener kommunene driver med ulovlig frihetsberøvelse hvis de pålegger friske tilreisende å gå i hjemmekarantene.

Som den eneste av 11 fylkesmenn har likevel fylkesmann i Møre og Romsdal Rigmor Brøste anbefalt samtlige 26 kommuner i Møre og Romsdal om å fatte lokale vedtak som strider mot regjeringens:

Brøste anbefaler «sine» kommuner å kreve 14 dagers hjemmekarantene for alle personer som kommer fra Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland.

23 av 26 kommunene i Møre og Romsdal – inkludert Ålesund, Molde og Kristiansund – har fattet vedtak i tråd med Brøstes anbefalinger. Bare Ulstein, Volda, Ørsta følger regjeringens råd.

Brøste sier at hun allerede 16. mars etterlyste nasjonale føringer fordi kommunene lagde ulike karanteneregler.

– Da kom det beskjed om at fylkesmennene skulle samordne. Siden har jeg hatt dialog med kommunene og samordnet tiltakene.

Fylkesmann Rigmor Brøste har som den eneste av landets fylkesmenn anbefalt kommunene å lage lokale karantenevedtak som strider mot regjeringens anbefalinger.

– Men da trosser du nasjonale råd bl.a. fra justisministeren?

– Det er selvsagt min oppgave å følge opp justisministerens råd, men det er også min oppgave å melde tilbake det som er veldig spesielt. Og det som er spesielt her i fylket, er at vi har hatt legevakter i Volda og Kristiansund som har vært nødt til å flytte ut av sykehusene og inn i nye lokaler. Det har gått greit i Volda, men det er ennå noen utfordringer i Kristiansund.

– Så da kan du la være å følge justisministerens tydelige råd?

– Jeg ønsker å følge opp rådene fra nasjonalt hold, samtidig som jeg må være med på å begrense importsmitte til fylket i en spesiell situasjon.

Les også

Slik gikk diskusjonen da Norge ble stengt ned: Kalte tiltakene de innførte «et stort eksperiment»

– En privatpraktiserende fylkesmann

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er himmelfallen over Brøstes uttalelser.

– Dette er veldig alvorlig. Her har vi en privatpraktiserende fylkesmann som bryter med sin embetsplikt. Hun er statens representant i fylket. Hennes oppgave er å formidle statens politikk. Hun gjør det motsatte.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Han sier han nå forventer at Stortinget fatter et nasjonalt vedtak som overstyrer Brøste.

– Brøste må kalles inn på teppet. Det er ingen spesiell situasjon i Møre og Romsdal, slik hun hevder. Det som er spesielt med Møre og Romsdal, er at de har en fylkesmann som gir anbefalinger som er helt motsatt av statens. Ingen av de andre fylkesmennene gjør dette.

Varsler erstatningskrav

Lier-Hansen sier dette vil ramme næringslivet i Møre og Romsdal hardt.

– Bedrifter som trenger service og eksperthjelp, får ikke assistanse. De som skal gi assistansen, vil jo ikke reise til Møre og Romsdal hvis de må gå i karantene. Bedrifter vil lide økonomiske tap.

– Det kan bli økonomiske krav mot kommuner som fatter slike vedtak.

Les også

Høie sa sykehusene kunne skaffe 1400 intensivplasser. En ny kartlegging viser at tallet var altfor høyt.

Brøste: Innenfor vårt handlingsrom

Brøste peker på at spredningen av koronaviruset er betydelig mindre i Møre og Romsdal enn i Sør-Norge.

– Det er maktpåliggende å begrense smitte inn til Møre og Romsdal slik at antallet smittede ikke blir flere enn det helsetjenesten kan håndtere.

– Men igjen, da handler du i strid med rådene fra justisministeren?

– Det rådet kom da vi jobbet med våre anbefalinger, som altså var begrunnet i den spesielle situasjonen. Fordi det var fattet ulike vedtak var det min oppgave da å samordne og komme med en anbefaling.

– Men dette er like fullt i strid med anbefalingene fra regjeringen?

– Våre fagfolk konkluderte med at det vi har gjort, er innenfor det handlingsrommet Fylkesmannen har. Min jobb har vært å være lydhør overfor sentrale myndigheter, men også melde tilbake det som er en spesiell situasjon.

– Du begrunner ditt råd med en prekær situasjon. Men er situasjonen i fylket mer prekær enn i Oslo og Viken?

– Jeg mener situasjonen er prekær i deler av fylket. Foreløpig gjelder dette frem til 27. mars.

– Men hvor prekær er egentlig situasjonen i Møre og Romsdal, som har få smittetilfeller sammenlignet med andre fylker?

– I Kristiansund har kriseledelsen satt rød risikovurdering. Det betyr at det er kritisk i forhold til de funksjonene helsetjenesten skal levere på.

– Men hadde det da ikke vært tilstrekkelig med tiltak kun for Kristiansund?

– Nei, det ville ikke vært tilstrekkelig. Vår vurdering var slik at flest mulig kommuner i fylket burde ha samme vedtak for å begrense importsmitte inn til fylket noen dager.

– Vil du gi en annet råd etter 27. mars?

– Fylkesmannen ser det som lite sannsynlig at kommunenes karantenevedtak i Møre og Romsdal vil bli forlenget. Da anbefales det å følge nasjonale råd fra FHI.

Les også

Redd for smitte? Slik vasker du klær og hjem nå.

Regjeringen strammer foreløpig ikke inn

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) avviser ikke at regjeringen kan stramme inn slik at kommunene ikke kan ha egne regler.

Men ingen slik beslutning var fattet mandag ettermiddag.

Høie sier lokale karanteneregler er blitt et problem. Han sier han håper kommunene «ser dette» og sørger for at næringslivslivet ikke rammes.

Les også

  1. Både statssekretærer og en statsråd er smittet. Men statsminister Solberg har ikke testet seg.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Ørsta
  3. Koronaviruset