Sent mandag: Babcock har seks fly tilgjengelig i Nord-Norge

Babcock satt mandag inn to ekstra fly, og skal med det ha seks av seks fly tilgjengelig i Nord-Norge. Mellom klokken 6 og 18 mandag sier selskapet at de utførte alle oppdrag.

Her står Lufttransport sine små ambulansefly som kan fly på kortbanenettet i nord. De står parkert i snøen utenfor flyplassen i Tromsø.

Det opplyser Babcock Scandinavian AirAmbulance i en pressemelding mandag kveld.

Med de siste flyene som er satt i tjeneste, er alle baser i landet bemannet med ambulansefly. I tillegg til de to siste flyene som er satt inn, er et tredje i beredskap.

Ifølge selskapets systemer ble det tildelt tolv oppdrag fra klokken 6 til 18 mandag, og Babcock har utført alle oppdragene. Et fly gjennomførte tre flyvninger med pasient.

Ba staten overta

Senterpartier ba mandag om at staten måtte overta driften av luftambulansen etter at flere av de nye ambulanseflyene til Babcock var satt på bakken etter tekniske problemer. Mandag satte Helse Nord krisestab.

Helseminister Bent Høie (H) må svare på hva han gjør for å løse luftambulansekrisen i nord i Stortinget mandag. Sp og Ap mener staten må ta over driften.

Som følge av at flere ambulansefly var satt på bakken og at mangelen på fly så langt har ført til åtte uønskede hendelsener i løpet av helgen, har Babcock satt inn to svenske ambulansefly. Ett av flyene er satt inn i Alta og ett i Tromsø, ifølge Øyvind Juul, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, i en pressekonferanse om ambulanseflykrisen mandag ettermiddag.

– Vi er bekymret for beredskapen, sier Juul.

Han forteller at det er satt inn krisestab for å håndtere problemene.

– Vi har problemer, og vet ikke hvor lenge disse vil vare. Enhver hendelse som rammer pasienter ser vi svært alvorlig på, sier Juul.

Helse Nord-direktør Lars Vorland forteller at de vil benytte seg av kriseberedskapen så lenge som det er nødvendig.

– Vi hadde kriseberedskap i morges, vil sette det inn i morgen også, sier han, og legger til at det ikke er ofte de har benyttet slike tiltak.

– Vi gjorde det nå i sommer, da den nye operatøren begynte, sier Vorland.

I pressekonferansen kom det også frem at bemanningen på helikopterbasen i Tromsø er styrket. Forsvaret stiller også med helikopter i Kirkenes for å dekke kyststrøk i Finnmark.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet legger frem forslag i Stortinget mandag i forbindelse med luftambulansekrisen i nord. Begge mener staten må ta over ambulanseflytjenesten etter fem måneder med problemer for luftambulanseselskapet Babcock som overtok driften 1. juli i år.

Senterpartiet ber i forslaget om «kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance heves som følge av at selskapet ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten.»

Les også

Høie om luftambulanse-krisen: – Veldig stor forståelse for at dette skaper uro

Krever gransking

Partiet ber også om at det gjennomføres en ekstern uavhengig gransking av hele prosessen med luftambulanseflyanbudet og operatørbyttet.

Sent søndag var fire av elleve fly i luftambulansefly-flåten fremdeles satt på bakken etter at pilotene har opplevd en vridning på flyene. Babcock vet ikke når feilen vil være løst.

– Spesielt må det granskes risikoen for at Babcock Scandinavian AirAmbulance ikke ville kunne levere nødvendig beredskap i henhold til kontrakt, heter det i forslaget.

Også Arbeiderpartiet fremmer mandag et forslag i Stortinget om at staten må ta over driften på sikt, og at regjeringen må trygge beredskapen i nord inntil det skjer.

– Når staten nå i realiteten må inn og overta jobben til en privat aktør, så er det fallitt for Babcock. Arbeiderpartiet er for at staten på sikt tar over luftambulansen permanent, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

– Fem måneder etter at Babcock tok over beredskapen, leverer de fortsatt ikke på lovet nivå. Det har aldri tidligere vært tilsvarende langvarig beredskapssvikt i ambulanseflytjenesten enn det Finnmark og Nord-Norge opplever nå. Det hjelper ikke å vise til god beredskap i anbudsdokumenter hvis den reelle tjenesten ikke leverer, sier Kjerkol.

Vente på Høie

Det er helsebudsjettet som egentlig er tema i Stortinget mandag. SV har krevd en egen redegjørelse fra statsministeren om luftambulansesaken. Men så langt har dette blir avvist. Helseminister Bent Høie sa på NRKs politisk kvarter mandag morgen at regjeringen prioriterte å løse problemene rundt beredskapen i stedet for å lage en redegjørelse.

Statsråd Bent Høie skal holde sitt innlegg på formiddagen. Det er ventet at han i dette kommer til å svare på endel av den kritikken som nå rettes mot regjeringens håndtering av denne saken. Dette kommer åpenbart til å bli et hett tema i replikkvekslingen etter Høies innlegg.

Fire av elleve fly på bakken

Både Sp og Ap ber regjeringen i første omgang sikre beredskapen ved innleie fra andre operatører og bistand fra Forsvaret. Sp mener det kan bli nødvendig å sette inn de fem helikoptrene fra forrige operatør.

Sent søndag var fire av elleve fly i luftambulansefly-flåten fremdeles satt på bakken etter at pilotene har opplevd en vridning på flyene. Babcock vet ikke når feilen vil være løst.

Les også

Babcock beklager – vet ikke når feilen med ambulanseflyene vil være løst

– Vi beklager det faktum at vi står her i dag og har satt tjenesten i en ny og vanskelig situasjon, sa driftsleder Hilde Sjurelv i Babcock på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Babcock opplyste søndag at selskapet vil sette inn to ekstra ambulansefly fra Sverige i tjenesten i Norge fra mandag formiddag, i tillegg til to andre fly fra Sverige som ble kalt inn i helgen. Det ene kan lande på kortbaner uten restriksjoner. Det andre tar oppdrag på langbane og vil dermed kunne avlaste de øvrige kortbaneflyene for slike oppdrag.

Helseminister Bent Høie (H) sa til NTB søndag at situasjonen som har oppstått, er uønsket, og at det er viktig at det settes inn nødvendige ekstratiltak slik at pasientene i minst mulig grad blir påvirket.

SV mener utviklingen er «alarmerende» og har sendt brev til helseministeren der de ber om en redegjørelse for situasjonen. Partiet vil i tillegg kalle Høie inn på teppet ved møteslutt i Stortinget mandag.

Flygerforbundet: Mener det må vurderes å sette alle ambulansefly på bakken

Flygerforbundet mener myndighetene må vurdere å ta alle ambulansefly ut av drift, fremgår det i en bekymringsmelding sendt fra Norsk Flygerforbund.

Meldingen er sendt på bakgrunn av henvendelser fra forbundets medlemmer i Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) til Luftfartstilsynet søndag, melder VG.

Ifølge Flygerforbundet har flyverne i lang tid følt på en usikkerhet på grunn av manglende forbedring av tjenesten.

– Våre medlemmer har nå opplevd krisetilstander helt siden oppstart med ny operatør 1. juli, sier forbundsleder Yngve Carlsen.