Fellesforbundet vil presse Ap til å utrede alternativer til EØS-avtalen

Fellesforbundets ledelse unngår trolig et nei til EØS på landsmøtet om tre uker, men kompromisset er å utrede alternativer til avtalen. Det vil utfordre Aps bastante nei til en slik utredning.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum snekrer på et EØS-forlik som vil utfordre Aps nei til å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor og toneangivende i LO. Nå har forbundsstyret og representantskapet i Fellesforbundet sagt ja til å utrede handlingsrommet i EØS-avtalen samt alternativene til avtalen.

Dette blir den store saken på landsmøtet, som starter 11. oktober. Det kan føre til en ny debatt om EØS i norsk politikk.

– Dersom dette blir vedtatt på vårt landsmøte, kommer jeg til å ta det med meg inn i Aps programbehandling, sier lederen i Fellesforbundet Jørn Eggum, som også er sentralstyremedlem i Ap.

Eggum sier at kravet om å utrede handlingsrommet i EØS-avtalen, og hva alternativene til EØS vil bety for Norge, først vil bli presentert for regjeringen og statsminister Erna Solberg (H) etter landsmøtet.

Målet for Fellesforbundet er at det skal lages en offentlig utredning (NOU). Forbundslederen sier han har liten tro på at regjeringen vil si ja til en slik utredning, fordi de hele tiden skyver EØS foran seg.

– Men vi skal ikke la Solberg få fred, sier han.

Les også

AFTENPOSTEN MENER: «Alternativer til EØS må gjerne utredes. Men resultatet bør ikke overraske noen.»

Aps programbehandling starter snart

Da gjenstår det å få dette inn i Aps program for neste stortingsperiode. Programkomiteen skal ledes av partileder Jonas Gahr Støre og vil snart bli nedsatt. Det betyr at EØS kan bli en heftig sak også på Aps landsmøte neste vår.

Nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, har i et intervju med Klassekampen også avvist å utrede alternativer til EØS-avtalen?

– Jo, men da får vi arbeide for å forandre Ap på det punktet, svarer Eggum kontant, og han fortsetter:

– Det partiet har gjort, er å stemme imot et forslag fra SV i Stortinget om å utrede alternativer til EØS-avtalen. Vårt forslag er bredere. Vi mener at en slik offentlig utredning må skaffe kunnskap om alternativene. Hva vil en handelsavtale lik den Canada har, bety? Men like viktig er at vi vil se på det nasjonale handlingsrommet som EØS-avtalen gir, sier han.

Dersom Eggum vinner kampen i Ap, vil en eventuell rødgrønn regjering etter valget i 2021 etter alle solemerker gå inn for en slik utredning. SV og Sp har allerede sagt ja.

Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum og Ap-leder Jonas Gahr Støre kan havne på hver sin side i en EØS-strid i Ap.
Les også

KOMMENTAR: «Er epoken med massiv arbeidsinnvandring over for godt», spør Øystein Langberg.

Brexit kaster skygger

I tillegg viser Fellesforbundet til at hele Brexit-prosessen er viktig å ta med i analysen av hvilke alternativer som finnes til å fortsette som EØS-medlem eller eventuelt bli EU-medlem.

Fellesforbundet ønsker ifølge Eggum svar på følgende problemstilling: Hvordan sikrer man verdens beste markedsadgang med verdens beste arbeidsliv.

Da må det endringer til i hvordan EØS-avtalen brukes og forstås. Det gjelder hvordan myndighetene påvirker nye EU-lover, og om ESA og EFTA-domstolen kompetanse innenfor arbeidslivsområdet er en hensiktsmessig del av EØS-avtalen.

Ansatte ved verftsindustrien langs kysten er organisert i Fellesforbundet og har vært EØS-avtalens sterke forsvarere, men en kjennelse fra ESA bidro til å endre dette. Her fra byggingen av Johan Sverdrup-plattformen i Verdal.

NHO forer EØS-motstanden

EØS-motstanden i Fellesforbundet tok fyr på grunn av spørsmålet om utenlandske bedrifter kan pålegges å dekke kost og losji ved oppdrag i Norge. NHO klaget videre til EFTAs overvåkingsorgan i Brussel etter å ha tapt i høyesterett.

Da snudde også mange medlemmer i industrien som har vært sterke forsvarere av EØS.

– Vi har sett at regjeringen bruker EØS-avtalen til å gjennomføre høyrepolitikk, sier Eggum.

Eggum viser til at i Tyskland har man forbudt innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak på byggeplassene, blant annet fordi fri bevegelse av arbeidskraft i EU førte til at det knapt var tyske bygningsarbeidere. Dette førte til at man knapt utdannet tysk ungdom til byggfagene.

– Slike eksempler viser at det er handlingsrom om man vil bruke det, sier han.

Les også

FORVIRRET? Ikke gi opp! Her har du brexit forklart på 90 sekunder.

«Nei» har styrket seg

Nylig gikk Transportarbeiderforbundet, som er imot EØS, inn i Fellesforbundet. Dermed lå det an til at styrkeforholdet på landsmøtet ble tippet i favør «nei».

Selv om det nå ligger et kompromissforslag på bordet, er det fortsatt krefter som jobber for at Fellesforbundet skal gå inn for å si opp EØS-avtalen.

På LO-kongressen i 2021 kan EØS også bli en stor sak. Eggum håper at Fellesforbundets forslag skal bli noe som tilhengere, tvilere og motstandere av avtalen i fagbevegelsen kan samles om.

Et vedtak om utredning av alternativer og handlingsrommet i EØS fra LO-kongressen, ikke bare Fellesforbundet, vil legge et enda sterkere press på Ap.