Ydmyk Støre dempet ettervalgsoppgjøret i et frustrert Ap

Knapt et kritisk ord om partiledelsen, og ingen krevde hans avgang. Debatten bak lukkede dører på Aps landsstyremøte ble mye mer forsonende enn mange i partiet på forhånd hadde fryktet.

En mer ydmyk Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk bred støtte på landsstyremøte i Ap.

Da Ap i 2017 skulle oppsummere valgnederlaget, endte det i skittkasting og et gigantisk svarteperspill. Ingen ville ta ansvaret for den kaotiske valgkampen. Denne gangen var tonen en ganske annen fra ledelsen.

Tillitsvalgte med lang fartstid i partiet sier at situasjonen egentlig er verre nå enn etter valgnederlaget for to år siden, fordi Ap ikke har løftet seg. Men talen Jonas Gahr Støre holdt i år, mener flere Aftenposten har snakket med, var preget av mer ydmykhet og forståelse for alvoret i situasjonen for partiet. Noe de samme mener manglet for to år siden.

– Det gjør at jeg faktisk er litt mer optimistisk med tanke på fremtiden og muligheten for å komme igjen, sa en veteran Aftenposten snakket med etter debatten på landsstyremøtet som ble holdt bak lukkede dører.

Kritikerne av den ydmyke linjen til partilederen viser til at han og dette landsstyremøtet ikke har bidratt til å peke ut noen klar retning for partiet og at en derfor i gjenreisningsarbeidet ikke er kommet mye lenger enn etter valgnederlaget for to år siden.

Støre slo an tonen alt i sin innledning, som var åpen for pressen, da han viste til katastroferesultatet på 24,8 prosent i kommunevalget.

– Det er et tall som bør synke tungt i oss. Det er rett og slett altfor dårlig, sa han og oppsummerte årsaken til det svake valgresultatet slik:

– Ap klarte ikke å målbære frustrasjonen mange har som følge av sentraliseringen, ei heller bli førstevalget for dem som var mest opptatt av bom eller klima.

Skyld ikke på internasjonale trender

Han avviste at Ap kunne forklare eller unnskylde sitt svake valgresultat med internasjonale trender og vise til sosialdemokratenes svake oppslutning i andre land.

Etter valgnederlaget i 2017 satte Ap ned et distriktspolitisk utvalg som skulle bidra til å demme opp for Sps fremgang, ikke minst i nord. Støre forklarte partiets sterke tilbakefall i nettopp Nord-Norge med at partiet ikke klarte å gjennomføre den strategien og de vedtak som ble gjort på landsmøtet i vår.

Ledelsen tar ansvar

Ap-lederen fant det nødvendig å understreke at de fire i dagens ledelse jobber godt sammen, men han la til:

– Vi ser alvoret og tar ansvaret. Vi har fulgt opp landsmøtets vedtak, men det fritar ingen av oss for ansvaret for resultatet.

– Føler du at du etter debatten har full støtte?

– Jeg har gått langt i å si at ledelsen må ta et klart ansvar. Men det ansvaret er det opp til landsstyret å sette ord på. Tilbakemeldingen fra dem, er at de forventer full «trøkk» på politikkutvikling. Partiledelsen står sammen og kravet er at vi får med hele partiorganisasjonen med i programarbeidet frem mot 2021, sa Støre til Aftenposten etter møtet tirsdag kveld.

Landsstyret består av vel 100 personer og er Aps høyeste organ mellom landsmøtene. Her møter ledelsen i fylkespartiene, AUF og representanter fra stortingsgruppen.

Flere av dem Aftenposten snakket med før landsstyremøtet var forberedt på en tøff debatt med konfrontasjoner om forholdet til MDG, om den splittelsen som ligger der mellom klimaaktivister i AUF og tradisjonelle industriforbund i LO.

Også i debatten tirsdag var kompromissene Ap har inngått med regjeringen tema og ble kritisert, slik de også ble det for to år siden.

MDG-samarbeid et ikke-tema

Etter det Aftenposten kjenner til, var det ingen i landsstyret som tok til orde for at Ap burde samarbeide med MDG etter valget i 2021.

Ifølge Støre var det bred oppslutning om hans linje om at en ikke nå skal ha en debatt om samarbeid med MDG før valget i 2021. Støre kalte debatten et blindspor og et feilspor.

Flere av talerne var opptatt av klimaspørsmålet. Dette ble tolket som en utålmodighet for å få partiet på offensiven i klimapolitikken. Støre sier at det ikke er noen tvil om at Ap erkjenner at utfordringene er der og må løses.

– Risikoen er at ytterpunktene i debatten står for langt fra hverandre og at vi dermed risikerer passivitet. Raymond Johansen i Oslo har kalt klimapolitikken en risikosport for Ap og arbeiderbevegelsen. Det er riktig, men den største risikoen er ikke å gjøre noe, sier Støre før landsstyret samles til middag,