Politikk

Gryende ordføreropprør om Moria-flyktningene tvang Ap-ledelsen til nytt vedtak

Ap-ledelsen måtte legge om kursen i flyktningpolitikken etter økende uro fra Aps ordførere i storbyene.

Ap-ledelsen ble møtt av et gryende ordføreropprør flyktningpolitikken. Her er partisekretær Kjersti Stenseng (fra venstre), nestleder Hadia Tajik, leder Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran.
 • Thomas Spence
 • Alf Ole Ask
  Journalist

Ap vedtok denne uken å øke antall kvoteflyktninger fra 3000 til 3500 og gå i dialog med FN om hvordan dette kan inkludere de mest sårbare fra Hellas og Moria-leiren.

Det som fremskyndet dette nye flyktningvedtaket, var et gryende ordføreropprør i storbyene som hittil har vært ukjent.

Bystyrene i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har alle gjort vedtak om å ta imot mindreårige fra flyktningleirene i Hellas.

– Vi føler det som en forpliktelse. Argumentene våre er at FNs høykommissær har bedt oss om å hjelpe, og at flyktningleirene på de greske øyene ligger innenfor Schengen. Norske EØS-midler har også vært viktig for å etablere leirene, sier Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Stavanger bystyre vedtok 17. februar:

Kommunestyret støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria». Stavanger kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta imot enslige mindreårige fra flyktningleirene.

– Under flyktningkrisen i 2015 bosatte Stavanger 107 enslige mindreårige. Vi er gode til å integrere i Stavanger, vi ønsker å delta i dugnaden FN inviterer til, og vi har kapasitet til det, sier ordfører Kari Nessa Nordtun fra Ap.

 • Les også: SV-forslag presser andre partier
 • Les også Støre: Kan ikke velge flyktninger fra én leir

Tolket Masud Gharahkhani som nei til å hjelpe

Men signalene fra Masud Gharahkhani, Aps innvandringspolitisk talsperson, i NRKs program «Debatten» i forrige uke ble tolket som et nei til hjelp.

Og i et intervju med Aftenposten sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at det er «mest solidarisk og mest rettferdig» å stille opp for kvoteflyktninger, som ikke finnes i Hellas.

– Vi hadde sagt ganske tydelig ifra og så ble det litt andre signaler som ble formidlet i «Debatten». Vi var innstilt på å følge opp dette. Da fikk vi litt behov for å snakke samme om hvordan vi kunne få frem våre holdninger, sier Skisland.

«Vi» er i denne sammenheng ordførerne i Kristiansand, Stavanger og Trondheim, og byrådsleder Roger Valhammer i Bergen. Oslo var også involvert. Alle hadde lignende vedtak som Stavanger bak seg.

– Var det et ordføreropprør på gang?

– Jeg vil ikke kalle det et opprør, men det var saklig uenighet i spørsmålet om å ta imot barn fra Moria. Vi vurderte å be om møte med partiledelsen om hvordan vi kunne håndtere denne saken, sier Skisland.

Ap-ledelsen fanget opp opprøret

Før ordførerne rakk å holde telefonmøtet søndag kveld, hadde partiledelsen fanget opp signaler om uroen. Ap-ledelsen innkalte fylkeslederne til telefonkonferanse for blant annet å drøfte Moria-barna.

– Da valgte vi å avvente hva som skjedde. Vi opplevde at det ble bevegelse, sier Skisland.

Dagen etter ble et forslag til kompromiss og presisering vedtatt i Aps sentralstyre, og tirsdag ble det enstemmig vedtatt i stortingsgruppen. Onsdag kveld møtte Støre representantskapet i Agder Ap for å forklare det nye flyktningvedtaket, og han lyktes i å dempe uroen.

Ivaretar intensjonen

– Hva synes du om vedtaket?

– Vi var ikke helt fornøyd med signalet som ble gitt på «Debatten». Vi syntes det var problematisk selv om vi ser at Masud Gharahkhani formidler deler av det landsmøtet har vedtatt.

– Så ble det bevegelse i partiet, og jeg synes at vi har kommer frem til noe som i stor grad ivaretar intensjonen i våre vedtak, sier Skisland.

Ikke forenlig med bystyrets vedtak

Kari Nessa Nordtun sier at partiledelsens holdning «ikke var forenlig med kommunestyrevedtaket som jeg som ordfører fronter».

– Hva ønsket dere ordførere å oppnå?

– For meg var det viktig med en fot i bakken og høre status i de andre byene med lignende vedtak som Stavanger. Men møtet ble avlyst før endelig innkallelse, sier hun.

– Var det presset fra dere som fikk ledelsen til å meisle ut et nytt kompromiss?

– Det vet jeg ikke. Men jeg opplever at partiledelsen lytter til hva som skjer ute i kommunene og på grasroten. Jeg synes at vi nå har et godt vedtak som jeg er veldig glad for.

Stenseng: Stort engasjement

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier hun ikke visste om det planlagte ordførermøtet da ledelsen innkalte fylkeslederne til møte søndag kveld.

– Det har vært et stort engasjement om flyktningene i Moria lenge, og ledelsen tar engasjementet på største alvor, sier hun.

Stenseng sier «at en del oppfattet nok det som ble sagt i NRKs program «Debatten» som et absolutt nei til å ta imot barn fra Moria». Det var det ikke, ifølge Stenseng. Det var et nei til SVs forslag om å ta imot 1500.

– Det ble et stort engasjement etter «Debatten». Vi er, som Masud Gharahkhani sa, opptatt av å finne en europeisk løsning for situasjonen i Hellas.

– Vårt vedtak åpner for en slik løsning. Regjeringen sitter nå med et veldig stort ansvar, og må på banen, sier Stenseng.

KrF: Indremedisin i Ap

Hans Fredrik Grøvan, KrFs parlamentariske leder, sier Aps vedtak i «er en indremedisinsk kur Ap har satt i gang for å forene motsetninger i eget parti uten at det gir svar på de reelle utfordringene».

– Vi klarer ikke å oppfylle antallet kvoteflyktninger i år. Å utvide antallet med 500 er et slag i luften.

– De aller fleste fra Moria er asylsøkere som må behandles på vanlig måte, sier Grøvan.

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) mener Aps vedtak er problematisk fordi FN ikke har mandat til å klargjøre kvoteflyktninger for gjenbosetting mellom land i Europa.

– Har Ap da funnet en god løsning?

– Halvveis. Å øke antallet kvoteflyktninger er veldig bra. Men å kalle asylsøkere for koteflyktninger er upraktisk og skaper en god del forvirring om hva Ap egentlig mener.

– Hva tror du de mener?

– Her har det vært et mye større engasjement i partiet enn det partiledelsen var klar over. Mange medlemmer mener Aps migrasjonspolitikk åpner for akutte solidaritetshandlinger som her, sier Austenå.

Les mer om

 1. Stavanger
 2. Hellas
 3. Kjersti Stenseng
 4. Jonas Gahr Støre
 5. Jan Oddvar Skisland
 6. Roger Valhammer