Gryende ordføreropprør om Moria-flyktningene tvang Ap-ledelsen til nytt vedtak

Ap-ledelsen måtte legge om kursen i flyktningpolitikken etter økende uro fra Aps ordførere i storbyene.

Ap-ledelsen ble møtt av et gryende ordføreropprør flyktningpolitikken. Her er partisekretær Kjersti Stenseng (fra venstre), nestleder Hadia Tajik, leder Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran.

Ap vedtok denne uken å øke antall kvoteflyktninger fra 3000 til 3500 og gå i dialog med FN om hvordan dette kan inkludere de mest sårbare fra Hellas og Moria-leiren.

Det som fremskyndet dette nye flyktningvedtaket, var et gryende ordføreropprør i storbyene som hittil har vært ukjent.

Bystyrene i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har alle gjort vedtak om å ta imot mindreårige fra flyktningleirene i Hellas.

– Vi føler det som en forpliktelse. Argumentene våre er at FNs høykommissær har bedt oss om å hjelpe, og at flyktningleirene på de greske øyene ligger innenfor Schengen. Norske EØS-midler har også vært viktig for å etablere leirene, sier Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Stavanger bystyre vedtok 17. februar:

Kommunestyret støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria». Stavanger kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta imot enslige mindreårige fra flyktningleirene.

– Under flyktningkrisen i 2015 bosatte Stavanger 107 enslige mindreårige. Vi er gode til å integrere i Stavanger, vi ønsker å delta i dugnaden FN inviterer til, og vi har kapasitet til det, sier ordfører Kari Nessa Nordtun fra Ap.

Tolket Masud Gharahkhani som nei til å hjelpe

Men signalene fra Masud Gharahkhani, Aps innvandringspolitisk talsperson, i NRKs program «Debatten» i forrige uke ble tolket som et nei til hjelp.

Og i et intervju med Aftenposten sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at det er «mest solidarisk og mest rettferdig» å stille opp for kvoteflyktninger, som ikke finnes i Hellas.

– Vi hadde sagt ganske tydelig ifra og så ble det litt andre signaler som ble formidlet i «Debatten». Vi var innstilt på å følge opp dette. Da fikk vi litt behov for å snakke samme om hvordan vi kunne få frem våre holdninger, sier Skisland.

«Vi» er i denne sammenheng ordførerne i Kristiansand, Stavanger og Trondheim, og byrådsleder Roger Valhammer i Bergen. Oslo var også involvert. Alle hadde lignende vedtak som Stavanger bak seg.

– Var det et ordføreropprør på gang?

– Jeg vil ikke kalle det et opprør, men det var saklig uenighet i spørsmålet om å ta imot barn fra Moria. Vi vurderte å be om møte med partiledelsen om hvordan vi kunne håndtere denne saken, sier Skisland.

Ap-ledelsen fanget opp opprøret

Før ordførerne rakk å holde telefonmøtet søndag kveld, hadde partiledelsen fanget opp signaler om uroen. Ap-ledelsen innkalte fylkeslederne til telefonkonferanse for blant annet å drøfte Moria-barna.

– Da valgte vi å avvente hva som skjedde. Vi opplevde at det ble bevegelse, sier Skisland.

Dagen etter ble et forslag til kompromiss og presisering vedtatt i Aps sentralstyre, og tirsdag ble det enstemmig vedtatt i stortingsgruppen. Onsdag kveld møtte Støre representantskapet i Agder Ap for å forklare det nye flyktningvedtaket, og han lyktes i å dempe uroen.

Ivaretar intensjonen

– Hva synes du om vedtaket?

– Vi var ikke helt fornøyd med signalet som ble gitt på «Debatten». Vi syntes det var problematisk selv om vi ser at Masud Gharahkhani formidler deler av det landsmøtet har vedtatt.

– Så ble det bevegelse i partiet, og jeg synes at vi har kommer frem til noe som i stor grad ivaretar intensjonen i våre vedtak, sier Skisland.

Ikke forenlig med bystyrets vedtak

Kari Nessa Nordtun sier at partiledelsens holdning «ikke var forenlig med kommunestyrevedtaket som jeg som ordfører fronter».

– Hva ønsket dere ordførere å oppnå?

– For meg var det viktig med en fot i bakken og høre status i de andre byene med lignende vedtak som Stavanger. Men møtet ble avlyst før endelig innkallelse, sier hun.

– Var det presset fra dere som fikk ledelsen til å meisle ut et nytt kompromiss?

– Det vet jeg ikke. Men jeg opplever at partiledelsen lytter til hva som skjer ute i kommunene og på grasroten. Jeg synes at vi nå har et godt vedtak som jeg er veldig glad for.

Stenseng: Stort engasjement

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier hun ikke visste om det planlagte ordførermøtet da ledelsen innkalte fylkeslederne til møte søndag kveld.

– Det har vært et stort engasjement om flyktningene i Moria lenge, og ledelsen tar engasjementet på største alvor, sier hun.

Stenseng sier «at en del oppfattet nok det som ble sagt i NRKs program «Debatten» som et absolutt nei til å ta imot barn fra Moria». Det var det ikke, ifølge Stenseng. Det var et nei til SVs forslag om å ta imot 1500.

– Det ble et stort engasjement etter «Debatten». Vi er, som Masud Gharahkhani sa, opptatt av å finne en europeisk løsning for situasjonen i Hellas.

– Vårt vedtak åpner for en slik løsning. Regjeringen sitter nå med et veldig stort ansvar, og må på banen, sier Stenseng.

KrF: Indremedisin i Ap

Hans Fredrik Grøvan, KrFs parlamentariske leder, sier Aps vedtak i «er en indremedisinsk kur Ap har satt i gang for å forene motsetninger i eget parti uten at det gir svar på de reelle utfordringene».

– Vi klarer ikke å oppfylle antallet kvoteflyktninger i år. Å utvide antallet med 500 er et slag i luften.

– De aller fleste fra Moria er asylsøkere som må behandles på vanlig måte, sier Grøvan.

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) mener Aps vedtak er problematisk fordi FN ikke har mandat til å klargjøre kvoteflyktninger for gjenbosetting mellom land i Europa.

– Har Ap da funnet en god løsning?

– Halvveis. Å øke antallet kvoteflyktninger er veldig bra. Men å kalle asylsøkere for koteflyktninger er upraktisk og skaper en god del forvirring om hva Ap egentlig mener.

– Hva tror du de mener?

– Her har det vært et mye større engasjement i partiet enn det partiledelsen var klar over. Mange medlemmer mener Aps migrasjonspolitikk åpner for akutte solidaritetshandlinger som her, sier Austenå.