Ap-leder Støre: Solidaritet er ikke å velge flyktninger fra én leir

– Jeg er også fortvilet. Men jeg går ikke med på å definere solidaritet utelukkende som å ta imot mennesker fra én leir i Hellas, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Situasjonen er antagelig verre i leirer utenfor Europa enn i Europa, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vår hovedlinje må være å hjelpe der behovene er størst. Flyktningleirene utenfor Europa er antagelig enda verre stilt enn Moria, sier Støre.

Han understreker at det er «mest solidarisk og mest rettferdig» å hjelpe de, også barnefamilier, som står på FNs liste over kvoteflyktninger.

Presset av partifeller og tidligere statsråder fra Ap, SV, Sp, Høyre, Venstre og KrF forklarer Støre hvorfor Ap sier nei til å ta imot mennesker fra den greske Moria-leiren nå.

– Norge skal være aktivt solidariske og stille opp for dem som trenger vår hjelp. Vi skal bidra der vi kan, for å hjelpe 70 millioner mennesker på flukt i verden.

Innvandringstalsmann får kritikk

– Dette handler om våre humanitære og solidariske verdier. Alle vet at vi ikke løser den utfordringen ved at alle på flukt kommer til Europa. Men vi skal ta vår del av ansvaret. Det er sterkt forankret i Ap, sier Støre.

Han stiller seg hundre prosent bak Aps innvandringstalsmann Masud Gharahkhani som har fått mye kjeft for forsvare Aps holdning utad.

Støre viser til at Ap-landsmøtet i 2019 enstemmig vedtok å prioritere «sårbare flyktninger, kvinner, menn og barn» i kategorien kvoteflyktninger på FNs lister.

– Det er de som har den vanskeligste situasjonen. Å stille opp for dem er mest solidarisk og mest rettferdig.

– Det sitter folk i utsatte leirer over hele verden. Vår linje kan ikke være å velge folk fra enkelt leirer, men å bygge på kunnskapen fra dem som vet best. Det er FN, sier han.

– Ap vil ikke motsette seg å ta imot barn

Adressatene er først og fremst egne partifeller i Oslo Ap, AUF og tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal som ber Norge ta imot Moria-barn.

Hellas kneler under flyktningkrisen og ber europeiske venner om hjelp. FNs høykommissær informerte onsdag om at ti EU-land og Sveits vil ta imot 1600 enslige mindreårige. Knøttlille Luxembourg tar imot 12 mindreårige.

– Hvorfor kan ikke Norge bidra?

– Vi utelukker ikke det. Det er regjeringen som har kontakt med andre lands regjeringer. Hvis de har opplegg og avtaler som ivaretar sikkerheten og regjeringen går inn for det, skal Norge ta sin andel.

– En mulig europeisk dugnad må regjeringen vurdere i forhandlingene de har med EU og Hellas. Det handler om behovene i Hellas, forpliktelsene fra andre land og nødvendige sikkerhetsvurderinger. Vi har flere ganger stilt spørsmål i Stortinget om hvordan Norge kan bistå Hellas, svarer Støre.

Laveste antall asylsøkere på 30 år

Krisen i Hellas skjer i en situasjon hvor Norge ikke har hatt så lave tall for asylsøkere og kvoteflyktninger på 30 år. Støre viser til at 750 kvoteflyktninger er klargjort og står på vent etter at regjeringen stoppet mottaket i mars.

– Jeg vil utfordre regjeringen til å hente dem til Norge, sier han.

– Hva mener du er å vise internasjonal solidaritet i denne akutte situasjonen?

– Situasjonen er lik i mange leirer og antagelig verre i leirer utenfor Europa enn i Europa.

– Hvis vi tar imot flyktninger fra Hellas, vil andre flyktninger som har det verre, bli sittende igjen i andre leirer?

– Den linjen vårt landsmøte samlet seg om, er å hjelpe ut fra FNs liste over kvoteflyktninger. Det er den beste måten å hjelpe på. Vi har også et ansvar for å motvirke disse dødsreisene over Middelhavet. Men det utelukker ikke at vi kan stille opp i spesielle situasjoner.

– Er det en fare for at Ap havner i bås med autoritære regimer som Orbans Ungarn?

– Selvsagt ikke. Nå har jeg sagt at Ap ikke motsetter seg en løsning hvor Norge bidrar og tar en andel hvis det er riktig vei å gå. Det er det regjeringen som må avgjøre ut fra sikkerhet og kapasitet. En slik løsning kan ikke andre land i Europa nedlegge veto mot.

– Er det frykten for at Frp skal stikke av med Ap-velgere, som ligger bak den strenge holdningen?

– Overhodet ikke. Frp er imot å ta imot noen, de er imot asylretten, og de støtter heller ikke kvoteflyktninger.

– Jeg deler engasjementet og fortvilelsen til dem som nå vil ta imot flyktninger fra Hellas. Jeg er også fortvilet. Men jeg vil ikke gå med på å definere solidaritet ene og alene som viljen til å ta imot fra én europeisk leir, oppgaven går langt utover det.

– Ap et parti med brennende solidaritet

– I sosiale medier stønner kjente og ukjente Ap-medlemmer over partiets holdning. Hvordan opplever du det?

– Jeg opplever ikke at partifellene er mot det som landsmøtet enstemmig vedtok, nemlig å velge den veien som er mest solidarisk og rettferdig. Så lever jeg godt med debatt internt.

– Jeg vil heller være i et parti med brennende solidaritet, diskusjon og hvor vi tar ansvar enn i et parti hvor man kappes om å være mest mot å stille opp for mennesker i nød.

– Hvordan vil Ap fremstå i historiens lys hvis Solberg-regjeringen i morgen snur og sier at hjertet vant, vi tar imot 25 enslige mindreårige?

– Vi har stilt spørsmål i Stortinget om hvordan regjeringen følger opp. Hvis regjeringen kommer til at Norge skal motta mennesker fra Hellas på en ordnet måte og leirene ikke fylles opp igjen dagene etter, vil ikke Ap motsette seg at Norge tar sin andel, sier Støre.

SVs Karin Andersen vil be Stortinget snarest behandle SVs forslag om å ta imot sårbare fra flyktningleirer i Hellas nå.

– Ap har skuffet voldsomt i denne saken. De har et særlig ansvar som største opposisjonsparti, og ledelsen har fått et stort opprør mot seg for den usolidariske holdningen partiet har vist til nå, sier hun.