Politikk

Ola Borten Moes oljeselskap er av dem som kommer best ut i det nye oljeskatteregimet

Sp jobber i Stortinget for å gi bedre skatteordninger for oljeselskaper. En av vinnerne er Okea, som ble startet av partiets nestleder Ola Borten Moe.

Sp-nestleder, bonde og oljegründer Ola Borten Moe.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

I en analyse fra Sparebank 1 Markets slås det fast at ett av de selskapene som har størst fordel av den foreslåtte skatteendringen for oljeselskapene, er Okea i Trondheim. Selskapet ble stiftet i 2015. Blant stifterne var tidligere oljeminister og nå nestleder i Sp, Ola Borten Moe.

Han sitter ikke lenger i ledelsen av selskapet, men eier fortsatt 0,5 prosent og er ansatt. Det betyr at Borten Moe har aksjer i Okea verdt omkring 4 millioner kroner med dagens børsverdi.

Jobber for oljen

Senterpart har sammen med Frp vært de to partiene som har kjørt hardest på at den skissen som regjeringen la frem for snart to uker siden, ikke er god nok.

Regjeringen varslet at den vil la oljeselskaper avskrive investeringer over ett år mot seks år i dag, og sette friinntekten til 10,2 prosent, mens den i dag er 20,8 over fire år.

Selskapene: Ordningen ikke god nok

Selskapene er ikke fornøyd med dette, fordi de mener at dette på sikt betyr en skatteskjerpelse. Formelt legges forslaget med alle sine detaljer frem i revidert nasjonalbudsjett tirsdag 12. mai, men alt nå har Sp og Frp varslet at de vil gjøre ordningen bedre for selskapene.

Les også: Ola Borten Moe kjøpte oljeplattform usett

Det er denne skissen som ble presentert 30. april. Sparebank 1 Markets vurderte den og slo fast at Okea og DNO var blant de selskapene som kom bedre ut enn andre, bedre enn for eksempel oljegiganten Equinor. Ifølge rapporten vil selskaper som får et skattemessig underskudd og har en større utbyggingsportefølje, komme best ut.

I praksis er det refusjon av det skattemessige underskuddet som er det viktigste elementet, ifølge Sparebank 1 Markets’ analytiker Teodor Sveen-Nilsen, som har ført rapporten i pennen.

Ikke med på behandlingen

– Er det et problem for Sp å jobbe for en ordning som er en så klar fordel for et selskap der partiets nestleder er involvert?

– Nei, svarer partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Han viser til at Sp har et langvarig engasjement for oljenæringen og leverandørindustrien.

– Borten Moe har ikke vært med på å behandle disse sakene i Sp fordi det har skjedd i stortingsgruppen, sier Sp-lederen. Han mener det en fordel og en styrke at partiet har dyktige gründere i ledelsen.

Ola Borten Moe er for tiden på Draugen-plattformen og henviser til ledelsen i selskapet for uttalelser om hva slags virkninger skatteforslaget kan få for Okea.

Større verdier i landbruk

– Men er det ikke et problem at Sp kjører så hardt på bedring av vilkår som slår direkte ut for et selskap du er engasjert i?

– Jeg har større verdier i traktorer, landbruksmaskiner og jordbruk enn i Okea-aksjer, skriver Borten Moe i en SMS.

Han fortsetter med at han synes problemstillingen er litt søkt, fordi det ikke er noe nytt at Sp er engasjert i rammevilkårene for norsk sokkel, inkludert verftene og leverandørindustrien.

– Det er vel ca. 250.000 arbeidsplasser og er den verdikjeden som har stått for brorparten av verdiskapingen de siste tiårene, skriver han og legger til:

– Å hindre massearbeidsledighet og å sikre inntekter til fellesskapet i fremtiden bør være viktig for hele det politiske miljøet. Gjelder også for norsk næringsliv for øvrig inkludert landbruk. Det driver jeg også med, uten at du stiller spørsmål ved det, avslutter han.

Les mer om

  1. Okea
  2. Ola Borten Moe
  3. Sparebank 1 Markets
  4. Erik Haugane