Politiet med stort etterslep på uttransporteringer

Etter årets første åtte måneder var bare 2800 personer uttransportert fra Norge av politiet.

Politiet strever med å få sendt så ut mange mennesker uten oppholdstillatelse som regjeringen har satt som mål for 2019.

Regjeringens mål om å frakte 6000 personer uten lovlig opphold ut av landet i løpet av 2019 ser ut til å henge i tynn tråd.

En politirapport ABC Nyheter har fått innsyn i, viser at det innen august skulle ha vært uttransportert 4000 personer fra Norge, men at det faktisk bare var 2800 som var sendt ut av landet. Skal måltallet nås, må aktiviteten øke kraftig frem mot nyttår.

Totalt rapporterer politiet om et etterslep på 15.510 utlendingssaker i forvaltningen. Antallet saker på vent har økt siden begynnelsen av året. Begrunnelsen fra politiet er at antallet årsverk i utlendingsforvaltningen ble redusert fra 2018 til i år.

– Denne regjeringen har uttransportert et rekordhøyt antall personer uten lovlig opphold i Norge. Samtidig er antallet asylsøkere som ankommer Norge, lavt. Dette er hovedforklaringen på at Politiets utlendingsenhet den siste tiden har uttransportert færre personer uten lovlig opphold, sier statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp) til nettavisen.

Politiets utlendingsenhet er midt i en kraftig nedbemanningsprosess. Politidirektoratet har bedt Justisdepartementet om å redusere måltallet til 5.000 personer, men har så langt ikke blitt hørt.