Politikk

Lundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget

Yrkesdykkere frykter for flere ulykker med nye regler. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen sier han vil kreve å få saken til Stortinget.

Yrkesdykkere krever at det er Arbeidstilsynet som skal føre tilsyn. Per Olaf Lundteigen (Sp) mener arbeidslivet må ta lærdom fra erfaringene etter dykkingen i Nordsjøen.
  • NTB

– Jeg vil kreve å få dykkersaken til Stortinget, enten for egen regning eller sammen med andre partier. Det er Stortinget som skal ha makten i demokratiet. Og da er det sånn at enten får vi sakene fra departementet, eller så reiser vi sakene selv, sier arbeidspolitisk talsperson Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet til Dagbladet.

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har foreslått nye regler for dykking fra skip på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

I dag er det Arbeidstilsynet og Petroliumstilsynet som fører tilsyn med yrkesdykkerne. Forslaget som egne regler for dykking fra skip, innebærer at Sjøfartsdirektoratet får en tilsynsrolle. I forslaget går det også frem at maksimal arbeidstid per år økes med 605 timer i året.

– Det er åpenbart at den dykkingen som skjer innaskjærs, må inn under norsk arbeidsmiljølovgivning, og det tilsyn som Arbeidstilsynet står for, sier Lundteigen til avisen.

Stortingsrepresentant Eigil Knutsen fra Ap opplyser at også hans parti vil ta saken til Stortinget.

– Regjeringen vil foreløpig ikke svar på hvordan de har tenkt å behandle dette her, eller om de har tenkt å legge frem en helhetlig plan for Stortinget, men det krever vi at de gjør, sier Knutsen til Dagbladet.

Tillitsvalgt Kristian Gundersen i Frøy Akvaservice uttalte til avisen lørdag at yrkesdykkere går i konstant redsel for alvorlige ulykker.

– Kan ikke bare politikerne sørge for at Arbeidstilsynet tar hele og fulle ansvaret for oss? Det er den beste garantien for at vi beholder helsen, sa Gundersen.

Les mer om

  1. Per Olaf Lundteigen
  2. Dykking