Milliongaver til Høyre og KrF fra Christen Sveaas og Stein Erik Hagen

Kistefos AS og Christen Sveaas har gitt Høyre én million kroner. Stein Erik Hagen og Canica fyller nå på med ytterligere to millioner kroner. Frp er falt i unåde og får ikke ett øre i valgkampstøtte.

Canica og Stein Erik Hagen gir Høyre to millioner kroner «i disse dager». Her er Hagen sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (gul lue) konsernsjef Peter A. Ruzicka under åpningen av Orklas nye bygg på Skøyen.

KrF har også fått én million kroner fra Canica. Samme beløp har Canica gitt til Viken Venstre tidligere i år.

Frp fikk to millioner kroner fra Kistefos i 2017, men får altså ikke ett øre fra hverken Sveaas eller Hagen i år.

Sveaas eller Hagen, som begge har bidratt med mange millioner i valgkampstøtte til de ikke-sosialistiske partiene gjennom årene, vil ikke begrunne hvorfor de blar opp.

– På vegne av Christen Sveaas takker jeg for din henvendelse. Christen Sveaas ser overhodet ingen grunn til å gi noe intervju i sakens anledning, svarer Sveaas’ personlige assistent Nadia Ebert på Aftenpostens henvendelse.

– Stein Erik Hagen har ingen kommentar utover at så vel Venstre som Høyre har søkt og fått bidrag. Bidrag til Høyre på kr 2.000.000 overføres i disse dager, skriver Hagens personlige assistent Sidsel E. Rydland.

Tidligere har også Eiendomsspar AS med Christian Ringnes som administrerende direktør gitt Høyre 995.000 kroner. Oslo Venstre har også fått kroner 200.000 av Eiendomsspar AS.

Kistefos AS og Christen Sveaas gir Høyre 1 million kroner i valgstøtte. Men i motsetning til i 2017 gir han ikke ett øre til Frp.

Ap leder over Høyre i valgkampgaver

Les også: Aps tiggerbrev ga millionuttelling

Men Ap leder likevel over Høyre i konkurransen om valgkampstøtte. Fredag ettermiddag har Høyre fått 5.373.500 kroner i enkeltbidrag over 35.000 kroner fra bedrifter og enkeltpersoner.

Ap har fått over 8 millioner kroner fra LO og ulike forbund og fagforeninger lokalt og sentralt.

Her er listen over Høyres største bidragsytere:

Canica AS kroner 2.000.000

Kistefos AS kroner 1.000.000

Eiendomsspar AS kroner 995.000

Agra 750.000

Petunia 500.000

Sole Kapital AS 500. 000

RIKA AS 500.000

Herman Friele 250.000

Furuholmen Invest AS 250.000

Reiten Investment Company AS 250.000

Fagforbundet gir mest fra LO

LO sentralt gir normalt ikke pengestøtte til kommunevalgkampen. Men en rekke forbund bidrar til Ap:

Fagforbundet 5.000.000

Fellesforbundet 1.480.000

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 200.000

Trond Mohn 600.000 til Bergen Ap

LO 550.000 til Akershus Ap

Fagforbundet 478.945 til Oslo Ap

Ap får i tillegg faste årlige overføringer fra LO-familien uavhengig av valgkampstøtten. LO sentralt gir årlig Ap en «driftsstøtte» på 7 millioner til seminar, kurs og skolering. Fagforbundet gir 1 million i «aktivitetsstøtte» årlig. I tillegg kommer en rekke små og store bidrag fra mindre forbund og foreninger.

SV og Sp har fått henholdsvis 2.650.000 og 2. 250.000 i valgstøtte av Fagforbundet.

Partiet Rødt har for første gang fått pengestøtte fra LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet. Kroner 100.000 får kommunistpartiet selv uten å ha søkt.

– Det kom som manna fra himmelen. Det har stor symbolsk verdi å bli tatt inn i varmen på denne måten, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes.

En vesentlig årsak er Rødts iherdig motstand mot EØS-avtalen. I fjor høst vedtok Fellesfortbundets største avdeling 5 i Bergen at Norge bør si opp avtalen.

– Jeg tar det som en anerkjennelse for jobben vi gjør mot sosial dumping, for et ryddig arbeidsliv og at Fellesforbundet ser at Rødt trengs for å sikre røde kommuner etter valget, sier Moxnes.

Moderniseringen av prinsipprogrammet i vår har også gjort partiet mer spiselig, ifølge Moxnes. Rødt er fortsatt kommunistisk, men har fjernet provoserende formuleringer om «pampeveldet i fagbevegelsen».

– Vi har en mer respektfull omtale også av toppene i fagbevegelsen, sier han.

I den rødgrønne leiren bidrar også en rekke toppolitikere med bidrag fra egen lomme:

Lan Marie Nguyen Berg 107.000 til MDG

Oslos ordfører Marianne Borgen 77.000 kroner til SV

SV-leder Audun Lysbakken 55.797 kroner til SV

Rødts leder Bjørnar Moxnes 63.455 til Rødt

Tidligere AKP-leder Sigurd Allern 20.000 til Rødt

Lan Marie Nguyen Berg (t.v.) og Une Bastholm gir henholdsvis 107.000 og 15. 965 kroner fra egen lommebok til Miljøpartiet De Grønne.