Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ha eldreforlik for å møte eldrebølgen

Sylvi Listhaug vil ta initiativ til et eldreforlik etter mønster av barnehageforliket fra 2003 for å få bygget og etablert nok sykehjem og eldreboliger med heldøgns omsorg for å møte eldrebølgen.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ta initiativ til et eldreforlik etter mønster av barnehageforliket fra 2003. Hun mener takten i sykehjemsutbyggingen ikke er i nærheten av å dekke behovet noen år frem i tid.

– Folk lever lengre. Det er fantastisk. Men samtidig skaper det utfordringer som må løses, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

– Jeg tror mange ikke har tatt innover seg hvilke enorme utfordringer vi står foran. Før i tiden ble man pensjonist og så gikk det noen år og så døde man. Nå kan folk leve som pensjonister i 30 år og lengre, sier Listhaug.

Les hele saken med abonnement