Politikk

Sp vil nekte staten å bruke PR-rådgivere

Staten har i første halvår brukt 350 millioner kroner på «konsulenttjenester til organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgivning». Burde vært 0, mener Sp.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil sette et tak på statens bruk av eksterne konsulenttjenester. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

 • NTB

Ferske tall fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) viser at staten hittil i år har brukt knappe 4 milliarder kroner på konsulenttjenester.

348 millioner har gått til organisasjonsutvikling og kommunikasjon, noe som får Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til å steile. Han kaller praksisen en ekstrem uting.

– Staten bruker beløp i 100-millionerkronersklassen til kjøp av kommunikasjonstjenester. Målet må være 0, sier han til NTB.

– Regjeringen bør bare gjøre et vedtak og si at det ikke lenger er lov å bruke kommunikasjonsbyråer. Ingen kommer til å savne dem hvis de ikke gjør noen ting, sier han.

Milliarder

Sp har i sitt alternative budsjett for 2019 kuttet omkring 1 milliard kroner i statens konsulentbruk.

Tallene fra Mæland kommer frem i et brev til Stortinget. De største postene er vel 1,5 milliarder kroner til «andre konsulenttjenester» og nesten 1,9 milliarder til konsulenttjenester til «utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.».

Vedum erkjenner at det er verre å kutte på disse postene enn i posten som handler om kommunikasjon og organisasjonsutvikling. Derfor retter han kritikken i den retning.

– I departementene og direktoratene har det aldri vært flere kommunikasjonsfolk. Mens flere og flere jobber med kommunikasjon, er det færre og færre journalister som tar det imot, understreker han.

Mæland forsvarer bruk

Statlige virksomheter kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder kroner i 2015, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen som fikk stor oppmerksomhet. Halve summen gikk til IT-bransjen.

Tallene fra tidligere år og 2019 er imidlertid ikke direkte sammenlignbare, fordi bruken av slike tjenester nå regnes på en annen måte.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) forsvarer konsulentbruken og sier det offentlige selv ikke skal gjøre det markedet kan gjøre bedre.

– Offentlige virksomheter skal forvalte sine ressurser mest mulig effektivt, og innkjøp av konsulenttjenester bare velges dersom dette er mest effektivt, sier hun til NTB.

– Dyrt å dekke selv

Mæland forsvarer også at staten hittil i år har brukt 350 millioner på konsulenttjenester til organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgivning.

– De 350 millionene omfatter mer enn bare kommunikasjonstjenester, blant annet konsulenttjenester til organisasjonsutvikling. Behovet for en gitt type kompetanse kan variere, og det kan bli dyrt for virksomhetene å dekke dette behovet gjennom nyansettelser, sier hun.

På spørsmål om det er fornuftig å sette et tak på konsulentbruken, slik Vedum ønsker, sier Mæland at hun har tillit til at de enkelte virksomhetene velger de beste løsningene.

– Men virksomhetene skal selvfølgelig ha et bevisst forhold til hva de skal gjøre selv, og hva de skal kjøpe inn i markedet. Derfor har vi gjennom digitaliseringsrundskrivet pålagt statlige virksomheter å ha en sourcingstrategi, sier statsråden.

Les mer om

 1. Trygve Slagsvold Vedum
 2. Senterpartiet (Sp)
 3. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Senterpartiet: Kutt i statlige PR-budsjetter kan finansiere billigere ferjebilletter

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Ap vil kutte i konsulentbruken – sliter selv i Oslo

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Sp: Vil legge ned direktorat og redusere rapportering

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Jernbanereform ga eksplosjon i bruk av konsulenter

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Nå vil regjeringen gi deg rett til internett

 6. OSLO
  Publisert:

  Lovet å redusere konsulentbruken, men brukte 400 mill. mer enn året før