Støre om energiavtale: – Vi er nå blitt enige med EU om en grønn allianse

Forhandlingene om en grønn allianse med EU har foregått i over ett år. Nå kan avtalen bli formalisert i løpet av noen få uker, forteller statsminister Jonas Gahr Støre.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen var forrige uke på besøk på plattformen Troll sammen med Støre og Nato-sjef Stoltenberg.

Norge og EU har ennå ikke underskrevet noe. Men ifølge Støre er Norge og EU-kommisjonen nå «for alle praktiske formål» enige om å inngå en såkalt grønn allianse.

Dette er et prestisjeprosjekt for Støre-regjeringen. Målet om å inngå en slik allianse er nedfelt i Hurdalsplattformen.

Det som gjenstår, ifølge Støre, er bare at avtalen formelt godkjennes av EU-landene.

– Vi er nå blitt enige med EU om en grønn allianse som vi er klar til å formalisere om noen få uker – formelt. Det er en bred allianse om hvordan vi skal samarbeide på energi, ressurser, fangst og lagring av Co₂, gass og hydrogen.

Det svarte Støre i onsdagens spørretime på et spørsmål fra SVs nyslåtte leder Kirsti Bergstø.

Har forhandlet om oljeaktivitet i Arktis

Norge og EU har forhandlet om en slik avtale siden februar i fjor. Da kunngjorde Støre og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen at Norge og EU hadde en felles intensjon om å inngå et slikt partnerskap.

Planen er å videreutvikle samarbeidet mellom Norge og EU innenfor klima, miljø, energi, industri og grønn omstilling.

En grønn allianse mellom Norge og EU vil ikke være en folkerettslig bindende avtale, men en overbygning for felles handling. Altså en politisk avtale.

Det var ventet at Norge og EU skulle legge frem den nye alliansen på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik i Egypt i november i fjor.

Men det skjedde ikke.

Dagens Næringsliv avslørte at forhandlingene hadde utviklet seg til en dragkamp om oljepolitikk: EU vil ha ut Norges formuleringer om olje og gass i avtalen – og ta inn et forbud mot oljeaktivitet i Arktis.

Men alle slike vriene uenigheter er nå løst, forteller Støre.

– I alle hovedspørsmål er vi nå politisk enige. Jeg vil si at vi er innenfor feltet av enighet. Så skal dette formaliseres med alle medlemslandene, så det må vi ta høyde for, sier Støre til Aftenposten.

– Jeg har hatt dette på dagsordenen med EU-kommisjonens president gjennom året. Vi fikk god tid til å snakke om dette da hun var på besøk i Bergen og ute på Troll-plattformen, sier han til Aftenposten.

– Ambisjonen er at vi skal sluttføre og formalisere dette i løpet av kort tid.

– Ulike definisjoner på Arktis

Aftenposten spør statsministeren om hva avtalen sier om petroleumsaktivitet i Arktis. Støre svarer at han vil ikke gå inn på detaljer rundt språkføring i avtaleteksten.

– Det har vært veldig nyttig å ha dette arbeidet fordi vi da har lært mer om hverandre. Vi har kunnet forklare hvordan vi tenker om energiaktivitet i nord. Definisjonen av Arktis er litt ulik i ulike sammenhenger. Er det polarsirkelen, er det der hvor iskanten begynner, er det Nordpolen, hvor går den?

Noe han tror mange i Europa ikke har tenkt på, er hvor produksjonen av flytende naturgass foregår.

LNGLNGLNG står for Liquid Natural Gas, og betyr altså flytende naturgass. fra Melkøya, som har vært viktig for EU, det kommer fra Hammerfest. Jeg tror alle er enig i at det er i Arktis. Så det viktige for oss er at vi tar føre-var-beslutninger og tar godt vare på naturen.