Ga Støre klar beskjed om å la reinen beite i fred

KARASJOK (Aftenposten): Reindriftssame Anne Louise Næss Gaup er bekymret for hvordan en ny kraftledning tvers gjennom beiteområdene vil påvirke reinen.

Anne Louise Næss Gaup møtte statsministeren torsdag og fortalte om sin bekymring for reindriftsnæringens fremtid.

Det klinger i bjellene på reinflokken. Gradestokken viser rundt minus 15. Et scootertog fylt med politikere og journalister fra hovedstaden har kjørt fra Sametinget og inn på vidda. Her har flere reinssamer flokkene på beite.

Anne Louise Næss Gaup er på sine barndoms vidder. Hun har vokst opp med reindrift og sitter i dag rundt bålet med statsminister Jonas Gahr Støre.

Den siste uken har Gaup fulgt intenst med på nyhetssendingene fra Oslo.

– Jeg må si at jeg har kjent en uendelig stolthetsfølelse i meg av å se ungdommene som var der, forteller hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre og sametingspresident Silje Karine Muotka besøkte torsdag reindriftssamer i Karasjok.

– Påvirker hvordan snøen legger seg

Gaup sier myndighetens håndtering av Fosen-saken har fått henne til å føle seg som en annenrangs borger i det norske samfunnet.

– Man bare overkjører reindriftssamene og bygger ut uten dialog og kommunikasjon, sier hun.

Reineieren er ikke i tvil om at bygging av vindmøller i beiteområder skader reindriften.

– Først er det utbyggingsfasen. Rein vil sky områdene i lang tid før den til slutt tilpasser seg. Men fortsatt står vindturbinene der, og det blåser jo hele vinteren.
Det påvirker hvordan snøen legger seg. Det kan føre til at snøen pakker seg og rein ikke kommer frem til maten.

Støre fikk servert bidos med kortreist reinkjøtt under besøket i reindriftssamenes leir i Karasjok.

Bekymret for ny kraftlinje

De siste årene har Gaup og reindriftssamene i hennes område opplevd svært krevende vintre. Hun vet ikke om det er klimaendringene som ligger bak.

– Vinteren er annerledes enn den har vært tidligere. Snøen pakker seg så hardt at reinen ikke klarer å finne mat. Når det regner, danner det seg islag som rein ikke klarer å knuse for å komme til maten, forteller hun.

En ny bekymring for reindriftssamene i Karasjok er kraftlinjen som er planlagt der de har sommerbeite.

Luftlinjen er planlagt fra Skaidi til Lebesby.

– Den vil jo på et tidspunkt gå tvers gjennom kalvingsområdet vårt. Jeg er jo bekymret for hva det vil si for vår reindrift, sier Gaup.

– De har argumentert med at alternativet med en sjøkabel blir for dyrt. Men det er jo også dyrt å ha kabler fra Norge til England og Tyskland. Så jeg tenker jo igjen det jeg nevnte tidligere, at man føler seg litt annenrangs.

Støre: Viktig å lytte

– Det har vært en fin formiddag. Jeg er glad vi har hatt tid til både å reise gjennom området og sitte ned og lytte, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Aftenposten etter besøker.

– Kunnskapen reindriftsnæringen har er ikke først og fremst nedskrevet. Den fortelles, erfares av flere generasjoner. Så det er det viktig å få med seg, fortsetter han.

Støre sier han ikke kjenner detaljene i det konkrete eksempelet med den nye kraftledningen som Gaup tar opp.

Han legger vekt på at det blir helt avgjørende med mer dialog i tiden frem over og at man må lytte til reindriftssamenes erfaringer og innspill i saker der interesser står mot hverandre.


Vil du forstå Fosen-konflikten bedre?

Slik påvirker turbinene reindriften:

– Det var det beste vinterbeitet vi hadde. Nå har vi ingen uberørte beiteområder igjen.

Støres reise til Finnmark har vært planlagt i lang tid, men Fosen-saken har gjort programmet svært aktuelt.

Torsdag ettermiddag talte Støre til sametinget. Det skjedde etter han hadde vært i møte med sametingspresidenten Karine Moutka uten pressen til stede.

Moutka sier talen var viktig, men legger også vekt på at de ikke har kommet til noen løsning i Fosen-konflikten og at de skal fortsette dialogen om konflikten.

Krisemåling som bakteppe

Onsdag fikk Støre en dårligst mulig oppladning til turen. Mens han satt på flyet nordover publiserte Dagsavisen og Fri fagbevegelse en meningsmåling der Arbeiderpartiet var nede i 15,5 prosent.

Høyre sopte til seg hele 36,9 prosent av velgerne i målingen.

– Det er jo nedslående tall. Punktum, sa han til Aftenposten.