LO-lederen om hemmelige kundelister: – Regner med at statsministeren rydder opp

– For meg er dette veldig enkelt. Det handler om to ting: Åpenhet og tillit, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier at statsminister Støre må sikre åpenhet om eventuelle bindinger i staben. Torsdag besøkte de en byggeplass på Gaustad i Oslo.

Aftenposten møter LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbundets leder Jørn Eggum etter besøk hos medlemmer på en byggeplass i Oslo.

De har fulgt den økende kritikken mot ansettelsen av statssekretær Kristoffer Thoner, som har hemmelige kundelister fra konsulentselskapet McKinsey.

Nå er LO-toppene for første gang klare til å melde kortene.

– Jeg regner med at Statsministerens kontor har kontroll og rydder opp. I den grad det trengs, sier LO-lederen.

– Ble du spurt til råds på forhånd om at statsministeren ville ansette en statssekretær med hemmelig kundeliste?

– Nei, det ble jeg ikke.

– Hvilket råd ville du gitt hvis du hadde blitt spurt?

– Nå ble jeg ikke det. Så det ville jeg ha tenkt på hvis jeg hadde blitt spurt. Som sagt er det de to prinsippene «åpenhet og tillit» som jeg synes er viktig her. Det må nå SMK rett og slett bare sørge for at blir opprettholdt også når det gjelder denne ansettelsen, sier Følsvik.

Daværende opposisjonsleder Jonas Gahr Støre og medierådgiver Kristoffer Thoner under valgkampen i Bodø i 2019.

Ber McKinsey snu

McKinsey har først avvist å oppgi kundelistene. Men ettersom presset økte, skrev SMK onsdag brev til selskapet og ba dem om å oppgi kundelisten til en snever krets ved SMK.

Så langt har McKinsey meddelt at Telenor har vært én oppdragsgiver. Amedia har på egen hånd meddelt at de også har engasjert Thoner i et oppdrag.

Men Thoners fullstendige kundeliste er ikke overlevert Statsministerens kontor.

I 2014 fremmet Aps Martin Kolberg, Sps Marit Arnstad og Per Olaf Lundteigen et forslag om at nye statsråder og statssekretærer må opplyse om tidligere oppdragsgivere.

Les også

Støre gikk til feil doktor

– Kan ikke avtale seg ut

Også i 2018 stemte Aps stortingsgruppe under ledelse av Jonas Gahr Støre for at toppolitikerne må åpne kundelistene slik at eventuell inhabilitet kan avdekkes. Men forrige fredag utnevnte regjeringen likevel Thoner selv om McKinsey nektet ham å oppgi kundelisten til Statsministerens kontor.

Ifølge offentlighets-ekspert og jusprofessor Jan F. Bernt har arbeidsgiveren plikt til å føre kontroll med at inhabilitet ikke inntreffer.

– Man kan ikke avtale seg ut av lovbestemte plikter, sa Bernt.

– Mens vi står her er deler av kundelisten offentliggjort. Mener LO at Thoner kan fortsette hvis ikke hele kundelisten overleveres SMK?

– Det har vi ikke tatt stilling til, sier LO-lederen.

Mønster i ansettelser

Ansettelsen av Thoner føyer seg inn i et mønster hvor Støre rekrutterer nære medarbeidere fra organisasjoner og arbeidsplasser som ideologisk ligger et godt stykke unna Youngstorget:

  • I 2016 ansatte han tidligere trainee i Schibsted og kommentator i Aftenposten, Thomas Boe Hornburg, med ansvar for strategi og politikkutvikling. Han har en fjern fortid i Venstre. Han er nå statssekretær og en av Støres strategiske rådgivere.
  • I 2020 hentet han Tale Jordbakke fra stillingen som strategisk rådgiver i NHO. Hun ble rådgiver og pressetalskvinne i stortingsgruppen og deretter statssekretær til hun gikk av i forrige uke. Fra 2015 til 2018 jobbet hun på Aps partikontor.
  • Han hentet Kristoffer Thoner fra konsulentselskapet McKinsey til stillingen som kommunikasjonsrådgiver i 2019. Forrige fredag ble han nok en gang hentet fra McKinsey til jobben som statssekretær og pressekontakt for statsministeren.

– Opptatt av interne ressurser

– Er det et fornuftig signal fra Ap-lederen å rekruttere nære medarbeidere fra NHO, McKinsey og Aftenposten?

– Vi er jo opptatt av at vi henter ressurser fra vår side selvfølgelig. Så her gjelder det for Jonas og SMK å finne en god balanse.

Hvordan tror du LOs medlemmer reagerer på ansettelsen?

– Jeg vet ikke hvor mange av LOs medlemmer som har så veldig stor oppmerksomhet mot det. Men det handler som sagt om tillit og åpenhet. Det er det som er viktig for oss. Og det tror jeg vil gjelde i alle deler av organisasjonen.

– Så LO støtter Aps forslag i Stortinget i 2014 om full åpenhet om kundelister de siste årene?

– Det mener jeg er et viktig prinsipp, slutter hun.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum nikker til alt LO-lederen sier:

– Liv og lære må henge sammen. Ap har sammen med andre partier i opposisjon vært opptatt av at det skal være full åpenhet om dette. Og da må liv og lære henge sammen når du kommer i posisjon. Da må du levere akkurat det samme som du mente måtte leveres da du var i opposisjon.

– Kan Thoner forsette som statssekretær hvis bare deler av kundelisten blir levert SMK?

– Det betyr at de kundelistene må åpnes slik at man kan se hvor han har vært. Da er dette transparent og i orden, sier Eggum.