Bøndene krever 6,9 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør – 171.300 kroner pr. årsverk

Bondelaget krever en inntektsvekst på 171.300 kroner pr. årsverk i jordbruket. – Vi har nok aldri opplevd noe lignende, var regjeringens første reaksjon.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, overleverte onsdag kravet i årets jordbruksoppgjør til ekspedisjonssjef Viil Søyland på landbruks- og matdepartementet.

– Kravet er svært høyt. Det er tre ganger høyere enn resultatet av fjorårets forhandlinger, sa statens forhandlingsleder Viil Søyland på en pressekonferanse onsdag formiddag.

En time tidligere hadde hun mottatt kravet fra Norges Bondelag. Samlet beløper det seg til 6,9 milliarder kroner, tilsvarende en inntektsøkning pr. årsverk på 171.300 kroner neste år. Av dette går 120.000 kroner til å tette gapet mellom bonden og andre grupper – et mål regjeringen har programfestet i Hurdalsplattformen.

– Det er høye forventninger i jordbruket som er vanskelig å håndtere i balansen mot andre politikkområder og budsjettbehov. Kravet innebærer en økning i støtten over statsbudsjettet på 5,4 milliarder kroner, sa Søyland, som konkluderte med at «forhandlingene blir krevende».

Jordbruksforhandlingene starter først etter at regjeringen har gitt sitt tilbud og hvis Bondelaget velger å gå i forhandlinger etter å ha vurdert tilbudet. Det kommer om halvannen ukes tid

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ikke del av årets forhandlinger. For første gang siden ordningen ble innført i 1950, klarte ikke bøndenes organisasjoner å bli enige om et felles krav.

Bondelaget forhandler derfor alene på vegne av hele jordbruket.

Krever kompensasjon

– Jeg er særlig bekymret for den dårlige lønnsomheten for melkebonden. Derfor krever vi en særskilt prioritering av melk. Produksjonen er en bærebjelke for å opprettholde matproduksjonen i distriktene, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

Rammen på kravet er 6,9 milliarder kroner. Av dette er 1,1 milliarder kroner kostnadsdekning og 888 millioner kroner i kompensasjon for tapte inntekter i årene fra 2021 til 2023.

  • Finansieringen foreslås gjort gjennom økte målpriser med 1,07 milliarder kroner og budsjettoverføringer på 5,4 milliarder kroner.
  • Jordbruksfradrag og ledige midler utgjør 433 millioner kroner.
I jordbruksforhandlingene forhandles om hvordan de økonomiske rammene for bonden skal være det kommende året.

– For at bonden fortsatt skal kunne produsere mat over hele landet, er det tvingende nødvendig å løfte inntekten for alle bønder og produksjoner. Da sikrer vi også beredskap og økt selvforsyning i en fortsatt urolig tid, sier Gimming.

Les også

Matministeren ut mot nye kostholdsråd. Uaktuelt å kutte i norsk kjøttproduksjon.

Lav vekst i år

Bøndene ligger an til å få 12.700 kroner mer å rutte med i år, tilsvarende 2,7 prosent, etter å ha hatt en solid inntektsvekst i fjor. Det viser tall fra Budsjettnemnda for jordbruket, som danner grunnlaget for forhandlingene i jordbruksoppgjøret.

Til gjengjeld viser fasiten for fjoråret at bondens samlede inntekt – vederlag for arbeid og egenkapital inkludert effekten av jordbruksfradraget – steg med 14,4 prosent, tilsvarende 58.900 kroner.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ikke del av årets forhandlinger. For første gang siden ordningen ble innført i 1950, klarte ikke bøndenes organisasjoner å bli enige om et felles krav. Bondelaget forhandler derfor alene på vegne av hele jordbruket.

– Vi registrerer at vi ser svært ulikt på behovet den norske bonden har for å få fremtidstro. I en tid med krig i Europa og kraftig usikkerhet om verdens matsystemer, mener vi dette er feil vei å gå, sier leder Tor Jacob Solberg i Bonde- og småbrukarlaget til NTB.

Bøndene får politisk støtte

Selv om oppgjøret i fjor var stort, ligger det faktisk an til reallønnsnedgang for jordbruket i år, poengterer leder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti.

Hun mener det er avgjørende for næringens fremtid at inntektsgapet til andre grupper blir tettet.

KrF-leder Olaug Bollestad mener det er viktig med et godt oppgjør.

– Dette er ikke bare avgjørende for næringen – det er avgjørende for norsk selvforsyning og sikkerhetspolitikk. Det er i hele Norges interesse at regjeringen kommer bøndene i møte her, sier hun.

Regjeringen har programfestet inntektsutjevning i Hurdalsplattformen. Etter Bondelagets syn er det derfor den politiske viljen det først og fremst står på.

– Landbruks- og matminister Sandra Borch må huske sine egne løfter, og legge frem et tilbud som sikrer at inntektsgapet mellom bønder og resten av befolkningen tettes, sier landbrukspolitisk talsperson Geir Jørgensen i Rødt.

Regjeringen må legge pengene på bordet, mener Rasmus Hansson i MDG:

– Det koster å produsere mat i Norge, men den prisen må vi være villige til å betale. Hvis vi vil ha bønder til å produsere maten må vi sikre dem inntekt nok til at de kan gjøre jobben. Vi er nødt til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre.